Allt mera laddad strid om arbetsrätten

NYHET Publicerad

FRANKRIKE Striden om ändringar i franska arbetsrätten har nu gått in i ett allt mera laddat skede. Det är främst vänsterfacket, det gamla kommunistfacket CGT, med sin nya ledare Philippe Martinez som lett kampen mot reformen. Arbetsgivarorganisationen Medef är inte förtjust. "Vi kräver rättsstatens återkomst", säger ordförande Pierre Gattaz.

Philippe Martinez

Philippe Martinez, CGT.

Foto: Christophe Ena
Pierre Gattaz, ordförande för de franska arbetsgivarna i Medef.

Pierre Gattaz, ordförande för de franska arbetsgivarna i Medef.

Foto: Michel Euler

Sista veckan i maj har CGT gått ut i en rad nya strejker. Oljeraffinaderier har drabbats, kärnkraftverk tvingas gå på halvfart, bensinstationer har tidvis stått utan bensin, sophanteringen har i stort sett legat nere vid en mycket stor avfallsfabrik.

Första veckan i juni fortsätter strejkerna. Då drabbas särskilt kommunikationerna. CGT ligger bakom många av arbetsnedläggelserna, men inte alla. Faktum är att CGT:s samlade inflytande och medlemstal har fallit starkt under flera år.

Förslaget om ändringar i arbetsrätten genom El Khomri-lagen antogs i maj av franska nationalförsamlingen med hjälp av den så kallade paragraf 49-3. Paragrafen medger omröstning i stort sett utan debatt. Den 1 juni gick förslaget över till senaten. Avsikten är att lagen slutligen ska antas definitivt i juli.

Det första förslaget om ändringar i arbetsrätten togs av regeringen i februari, men flera ändringar har genomförts sedan dess. De båda facken CGT och det socialistiska FO har genomfört en rad demonstrationer. Inte minst CGT har gått på en mer hårdför linje. Philippe Martinez, som blev ledare för CGT för drygt ett år sedan, skräder inte orden och tycks inte tveka i handling. Under en av demonstrationerna i maj kastade han själv ett bildäck i en antänd brasa då han blev fotograferad.

Debatten har också hårdnat alltmer. Pierre Gattaz, ordförande i största arbetsgivarorganisationen Medef, fördömde i en intervju i franska tidningen Le Monde den sista maj händelseutvecklingen, och inte minst CGT. Gattaz sade att han, liksom många företagsledare, hade fått nog av protesterna mot ändringar i arbetslagen. Särskilt gäller det många småföretag som ser sina leveranser blockerade och deras anställda kan inte gå och arbeta. Blockeringarna är ofta olagliga och skapar arbetslöshet.

– Vi kräver därför rättsstatens återkomst. Man måste göra allt för att inte ge vika för utpressning, våld, hot och skräck. Det är inte min idé om arbetslivets samtal och förhandlingar, men tydligen CGT:s. Att respektera rättsstaten, det är att handla så att minoriteter som delvis beter sig som slynglar, som terrorister, inte blockerar hela landet. En del av deras handlingar är straffbara”, säger Pierre Gattaz.

Han fortsätter:

– Jag ser människor som deltar i blockeringar av arbetsplatser och som inte berörs av El Khomri-lagen, de handlar olagligt”, säger Gattaz.

Han anser att beträffande lagförslaget som det nu ser ut får man särskilt inte röra den så kallade paragraf 2, där företagsavtal tar överhanden över branschavtal. Det gör att företagsledningen kan förhandla med de anställda om vissa regler som ska gälla på företaget.

Gattaz betonar att lagen blivit alltmera krånglig. Först fanns positiva åtgärder som kunde gjort det lättare för företagen att anställa, exempelvis angivna begränsningar i skadestånd vid friställningar.

– På småföretagen skulle företagsledningen kunna förhandla direkt med de anställda om arbetstiderna - men det ändrades. Slutligen måste de förhandla med en anställd som fått uppdraget av en facklig organisation. Då säger vi nej. På ett litet företag känner alla varandra, understryker Gattaz.

El Khomri-lagen bör förbättras så den får effekt på sysselsättningen och kan lösa upp knutar på arbetsmarknaden. Tyngdpunkten bör mera läggas på småföretagen, inte minst så de får större kraft att anställa, menar Pierre Gattaz.

Tonläget i den franska arbetslivsdebatten har nu ytterligare skärpts sedan Philippe Martinez i månadsskiftet maj-juni anklagat Gattaz för att vilja avleda och förgifta debatten. CGT har beslutat väcka åtal mot Gattaz för hans uttalanden om facket.

Gattaz och Medef har inte blivit svaret skyldig utan har uppmanat företag som berörts av fackliga blockader att väcka åtal mot dem som hindrat deras produktion.

Mitt i allt detta kommer goda nyheter om arbetslösheten. Efter en minskning med 60 000 i mars har den fallit på nytt i april med 20 000. Den ligger därmed på 3,51 miljoner.

Enligt eurostats siffror för april ligger den säsongsrensat på 9,9 procent.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Arbetsmarknaden behöver mer av Macrons reformiver

DEBATT Sverige borde inspireras av det nya reformprogrammet som ska förändra fransk arbetsmarknad. Bland annat ska fackens roll förändras, förmögenhetsskatten avskaffas och arbetsgivaravgiften sänkas. Det skriver Edward Hamilton, författare till rapporten ”Fransk flexicurity", på Europadagen. 
NYHET Publicerad:

Regeringen har inte säkrat den svenska modellen

KOMMENTAR Europeiska rådet har enats om ett förslag, en så kallad allmän inriktning, om införandet av trygga och förutsägbara anställningsvillkor. Anställningsvillkor som är trygga och förutsägbara kan ju låta bra, men förslaget utgår från bindande lagstiftning på EU-nivå och tyvärr har de svenska förhandlarna misslyckats med att införa skrivningar som kan trygga vår arbetsmarknadsmodell över tid.
NYHET Publicerad:

Samtliga riksdagspartier kör över regeringen i prestigefråga

EU Alla riksdagspartier säger nej till införandet av den sociala pelaren. "Det är utmärkt att samtliga riksdagspartier säger nej till EU-kommissionens förslag. Det skulle strida mot den svenska modellen", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU på kollisionskurs med den svenska modellen

KOMMENTAR Den svenska modellen hotas av EU-kommissionens nya förslag om en överstatlig centralstyrning av arbetsmarknadsfrågor. Det skulle drabba det svenska avtalsbaserade arbetsmarknadssystemet mycket hårt om EU-kommissionen kan gå in och detaljstyra. De svenska partierna måste sätta stopp för förslaget, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

”En Marche!” - på väg med Macron

ARBETSMARKNAD ”Fransmännen måste räkna med att de som tvingas byta yrke eller bli arbetslösa under sitt yrkesliv blir fler och fler. I en osäker värld blir samtidigt riskerna stora att alla inte får samma rätt vid arbetslöshet. Vi måste därför bygga upp en säkerhet i yrkeslivet som alla kan bygga på.” Det framhåller Frankrikes nye president Macron i sitt program ”En Marche”, På väg.
NYHET Publicerad:

Snabba ändringar ska ske i arbetsrätten

FRANKRIKE Ändringar i arbetsrätten är en av de frågor som står överst i programmet för Macron. Där vill han handla snabbt och använda förordningar. Så snart parlamentet valts ska ett förslag om det vara klart.
NYHET Publicerad:

Macron har tillträtt som ny fransk president

FRANKRIKE Emmanuel Macron är Frankrikes nya president efter François Hollande. Nu ämnar han reformera Frankrikes ekonomi och arbetsmarknad i rekordfart.
NYHET Publicerad:

Reformer behövs för att skapa fler jobb

FRANKRIKE Vid sin månatliga presskonferens i februari lanserade Pierre Gattaz, ordförande för de franska arbetsgivarna i Medef, en blå bok som de ger ut inför presidentvalet i vår. Boken har fått namnet ”Världen förändras, låt oss förändra Frankrike”. Den presenterar de reformer som Frankrike behöver inför morgondagen.
NYHET Publicerad:

Det här vill de franska presidentkandidaterna

FRANKRIKE Francois Fillon, som länge var premiärminister under Sarkozy, fortsätter att kandidera i presidentvalet trots rättegången. "Det behövs en kraftig chock för att skapa full sysselsättning, ökad köpkraft och säkerhet. Vi måste tillbaka till läget som rådde före socialisterna", säger han.
NYHET Publicerad:

Kampen hårdnar alltmer inför presidentvalet

FRANKRIKE Frankrike har senaste tiden varit hårt utsatt både politiskt och ekonomiskt, något som också gjort avtryck inför presidentvalet. Det sker i två omgångar, den 23 april och 7 maj. Under hösten har både socialisterna och de konservativa genomfört en rad interna val. De har starkt färgat den interna politiken, inte minst i press och tv-sända debatter mellan ledande kandidater inom partierna.
NYHET Publicerad:

Fortsatt trögt med jobben

ITALIEN Arbetslösheten var tolv procent i december i fjol, enligt Eurostat. Antalet arbetslösa uppgår till 3,1 miljoner. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 40 procent och är den högsta sedan juni 2015.
NYHET Publicerad:

Äntligen färre arbetslösa

FRANKRIKE Arbetslösheten minskade med mer än 107 000 under förra året. Den första nedgången på tio år. I december 2016 var arbetslösheten 9,6 procent, enligt Eurostat.
NYHET Publicerad:

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

SPANIEN Arbetslösheten i Spanien föll med över 390 000 jobb förra året, det är största minskningen på tjugo år. Sedan 2012 har den sjunkit med över en miljon arbeten. Sammanlagt ligger den nu på 3,7 miljoner, den lägsta siffran på sju år.
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsmarknaden fortsatt stark

TYSKLAND "Tyska arbetsmarknaden går stark in i det nya året". Det säger tyska arbetsministern Andrea Nahles. Vid årsskiftet hade arbetslösheten sjunkit till 2,7 miljoner. Det är 104 000 färre än 2015.
NYHET Publicerad:

Handslag ska öka delaktigheten i EU

EU Genom ett EU-handslag vill regeringen och arbetsmarknadens parter arbeta för mer delaktighet och kunskap när det gäller EU. ”Ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt EU är viktigt för ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt Sverige”, sade Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

"Integrationen av flyktingar är inget sprinterlopp"

TYSKLAND Integrationen av flyktingar är ingen sprintersträcka utan ett maratonlopp. Det slår den tyska arbetsgivarorganisationen BDA fast och pekar på fler behov som måste tillgodoses för att flyktingarna snabbt ska komma i jobb och få nödvändig utbildning.
NYHET Publicerad:

Flexiblare arbetstider i Österrike

ÖKAD FLEXIBILITET Den österrikiska metallindustrin har enats om en flexibel arbetstidsmodell som trädde i kraft den 1 juli och som gäller i tre år framåt. Avtalet prisas av både arbetsgivare och fackförbund.
NYHET Publicerad:

Många förlorare i strid om fransk arbetsrätt

FRANKRIKE Den bittra striden om en förändring av den franska arbetsrätten som pågått nästan hela våren har åtminstone tillfälligt fått ett slut. Den nya lagen som arbetsministern Myriam El Khomri står bakom antogs i parlamentet den 21 juli. Men egentligen är varken regering, arbetsgivare eller fackförbund segrare.