Franska arbetsrättsförslaget vållar hård strid

NYHET Publicerad

FRANKRIKE Den franska arbetslösheten föll i mars överraskande med hela 60 000 i den så kallade kategori A, de som inte alls arbetat under månaden. Ett så stort fall har inte noterats i de inhemska mätningarna sedan år 2000. Samtidigt har 1,87 miljoner nyanställningar registrerats första kvartalet i år. Arbetslösheten enligt eurostat var säsongsjusterat 10 procent i mars.

De inhemska siffrorna har tänt en svag stråle av hopp i lägret kring president Hollande, som förut klargjort att han inte tänker ställa upp för omval nästa år om arbetslösheten inte sjunker märkbart i år.

Hollande slår samtidigt nytt bottenrekord i opinionsmätningarna. Den senaste visar att bara 16 procent av fransmännen är nöjda med hans politik.

Det sociala klimatet i Frankrike har nu länge blivit alltmer spänt. Den ökande arbetslösheten har utan tvekan påverkat det kraftigt. Hollandes och socialisternas försök till lösningar har hittills inte heller gett några stora förbättringar. Missnöje har också präglat försöken att hitta lösningar.

Flera svåra förhandlingar pågår samtidigt om arbetsmarknaden. Den 28 april hölls ett nytt möte om arbetslöshetsförsäkringen där avtalet löper ut i sommar. Arbetsgivarna har nu preciserat sina reformförslag. De vill begränsa förmånerna för de äldre, skärpa kontrollen, ändra sättet att beräkna arbetslöshetsersättningarna och anpassa ersättningsrätten till nivån på arbetslösheten.

Socialistfacket CFDT har fördömt vad de kallar ”chockerande” förslag. Förhandlingsläget tycks just nu vara svårt. Arbetsministern Myriam El Khomri har talat om att eventuellt söka förlänga det nuvarande avtalet med ett år.

Den nästan allt överskuggande reformen är dock regeringens och arbetsministern El Khomris förslag om ändringar i arbetsrätten. Delförslag och idéer har debatterats länge i media. Det ursprungliga förslaget som regeringen skulle lagt fram den nionde mars fick så hård kritik att regeringen tog några veckor ytterligare på sig för att modifiera förslaget som lades fram den 24 mars.

Innehållet i det första utkastet blev i stort sett känt redan i mitten på februari. Martine Aubry, tidigare arbetsminister och den som lanserade 35-timmarsveckan i socialistregeringen i slutet på 90-talet, skrev då en dundrande artikel med titeln ”För mycket, det är för mycket” där hon gjorde upp räkningen med regeringen och dess kommande arbetsrättsförslag.

Det första förslaget föll i god jord inom näringslivet men dömdes helt ut av facken. Korrigeringarna som sen genomfördes väckte missnöje både hos arbetsgivarna och facken. Både arbetsgivarna i det stora Medef och i småföretagarnas CGPME var besvikna och förbittrade och lade fram en rad ändringsförslag, varav flera återkom till de förslag som regeringen tidigare lagt fram i sitt första huvudförslag.

Flera av de stora facken har gått ut i en rad demonstrationer, särskilt vänsterfacket CGT och det mera socialdemokratiska FO, jämte skilda studentorganisationer. Fyra större manifestationer har hållits den 9 och 31 mars och den 9 och 28 april, och som även präglats av oroligheter och skilda sammandrabbningar. Den 28 april demonstrerade runt 170 000 i hela Frankrike.

Tisdagen den 3 maj började El Khomri-lagen debatteras i nationalförsamlingen. Inte färre än 5 000 ändringsförslag har lagts fram. Trots en rad förändringar som regeringen gjort i det ursprungliga lagförslaget är missämjan stor i socialistlägret. Det nuvarande förslaget har tydligen inte ännu tillräckligt stöd för att kunna antas av nationalförsamlingen. Slutomröstningen där är planerad till den 17 maj. Det talas om att regeringen kan använda den så kallade paragraf 49-3, en undantagsparagraf, för att få lagförslaget antaget. När och hur det hela kommer att sluta kan ingen säga i dag.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Arbetsmarknaden behöver mer av Macrons reformiver

DEBATT Sverige borde inspireras av det nya reformprogrammet som ska förändra fransk arbetsmarknad. Bland annat ska fackens roll förändras, förmögenhetsskatten avskaffas och arbetsgivaravgiften sänkas. Det skriver Edward Hamilton, författare till rapporten ”Fransk flexicurity", på Europadagen. 
NYHET Publicerad:

Regeringen har inte säkrat den svenska modellen

KOMMENTAR Europeiska rådet har enats om ett förslag, en så kallad allmän inriktning, om införandet av trygga och förutsägbara anställningsvillkor. Anställningsvillkor som är trygga och förutsägbara kan ju låta bra, men förslaget utgår från bindande lagstiftning på EU-nivå och tyvärr har de svenska förhandlarna misslyckats med att införa skrivningar som kan trygga vår arbetsmarknadsmodell över tid.
NYHET Publicerad:

Samtliga riksdagspartier kör över regeringen i prestigefråga

EU Alla riksdagspartier säger nej till införandet av den sociala pelaren. "Det är utmärkt att samtliga riksdagspartier säger nej till EU-kommissionens förslag. Det skulle strida mot den svenska modellen", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU på kollisionskurs med den svenska modellen

KOMMENTAR Den svenska modellen hotas av EU-kommissionens nya förslag om en överstatlig centralstyrning av arbetsmarknadsfrågor. Det skulle drabba det svenska avtalsbaserade arbetsmarknadssystemet mycket hårt om EU-kommissionen kan gå in och detaljstyra. De svenska partierna måste sätta stopp för förslaget, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

”En Marche!” - på väg med Macron

ARBETSMARKNAD ”Fransmännen måste räkna med att de som tvingas byta yrke eller bli arbetslösa under sitt yrkesliv blir fler och fler. I en osäker värld blir samtidigt riskerna stora att alla inte får samma rätt vid arbetslöshet. Vi måste därför bygga upp en säkerhet i yrkeslivet som alla kan bygga på.” Det framhåller Frankrikes nye president Macron i sitt program ”En Marche”, På väg.
NYHET Publicerad:

Snabba ändringar ska ske i arbetsrätten

FRANKRIKE Ändringar i arbetsrätten är en av de frågor som står överst i programmet för Macron. Där vill han handla snabbt och använda förordningar. Så snart parlamentet valts ska ett förslag om det vara klart.
NYHET Publicerad:

Macron har tillträtt som ny fransk president

FRANKRIKE Emmanuel Macron är Frankrikes nya president efter François Hollande. Nu ämnar han reformera Frankrikes ekonomi och arbetsmarknad i rekordfart.
NYHET Publicerad:

Reformer behövs för att skapa fler jobb

FRANKRIKE Vid sin månatliga presskonferens i februari lanserade Pierre Gattaz, ordförande för de franska arbetsgivarna i Medef, en blå bok som de ger ut inför presidentvalet i vår. Boken har fått namnet ”Världen förändras, låt oss förändra Frankrike”. Den presenterar de reformer som Frankrike behöver inför morgondagen.
NYHET Publicerad:

Det här vill de franska presidentkandidaterna

FRANKRIKE Francois Fillon, som länge var premiärminister under Sarkozy, fortsätter att kandidera i presidentvalet trots rättegången. "Det behövs en kraftig chock för att skapa full sysselsättning, ökad köpkraft och säkerhet. Vi måste tillbaka till läget som rådde före socialisterna", säger han.
NYHET Publicerad:

Kampen hårdnar alltmer inför presidentvalet

FRANKRIKE Frankrike har senaste tiden varit hårt utsatt både politiskt och ekonomiskt, något som också gjort avtryck inför presidentvalet. Det sker i två omgångar, den 23 april och 7 maj. Under hösten har både socialisterna och de konservativa genomfört en rad interna val. De har starkt färgat den interna politiken, inte minst i press och tv-sända debatter mellan ledande kandidater inom partierna.
NYHET Publicerad:

Fortsatt trögt med jobben

ITALIEN Arbetslösheten var tolv procent i december i fjol, enligt Eurostat. Antalet arbetslösa uppgår till 3,1 miljoner. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 40 procent och är den högsta sedan juni 2015.
NYHET Publicerad:

Äntligen färre arbetslösa

FRANKRIKE Arbetslösheten minskade med mer än 107 000 under förra året. Den första nedgången på tio år. I december 2016 var arbetslösheten 9,6 procent, enligt Eurostat.
NYHET Publicerad:

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

SPANIEN Arbetslösheten i Spanien föll med över 390 000 jobb förra året, det är största minskningen på tjugo år. Sedan 2012 har den sjunkit med över en miljon arbeten. Sammanlagt ligger den nu på 3,7 miljoner, den lägsta siffran på sju år.
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsmarknaden fortsatt stark

TYSKLAND "Tyska arbetsmarknaden går stark in i det nya året". Det säger tyska arbetsministern Andrea Nahles. Vid årsskiftet hade arbetslösheten sjunkit till 2,7 miljoner. Det är 104 000 färre än 2015.
NYHET Publicerad:

Handslag ska öka delaktigheten i EU

EU Genom ett EU-handslag vill regeringen och arbetsmarknadens parter arbeta för mer delaktighet och kunskap när det gäller EU. ”Ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt EU är viktigt för ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt Sverige”, sade Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

"Integrationen av flyktingar är inget sprinterlopp"

TYSKLAND Integrationen av flyktingar är ingen sprintersträcka utan ett maratonlopp. Det slår den tyska arbetsgivarorganisationen BDA fast och pekar på fler behov som måste tillgodoses för att flyktingarna snabbt ska komma i jobb och få nödvändig utbildning.
NYHET Publicerad:

Flexiblare arbetstider i Österrike

ÖKAD FLEXIBILITET Den österrikiska metallindustrin har enats om en flexibel arbetstidsmodell som trädde i kraft den 1 juli och som gäller i tre år framåt. Avtalet prisas av både arbetsgivare och fackförbund.
NYHET Publicerad:

Många förlorare i strid om fransk arbetsrätt

FRANKRIKE Den bittra striden om en förändring av den franska arbetsrätten som pågått nästan hela våren har åtminstone tillfälligt fått ett slut. Den nya lagen som arbetsministern Myriam El Khomri står bakom antogs i parlamentet den 21 juli. Men egentligen är varken regering, arbetsgivare eller fackförbund segrare.