Invandring och pensioner heta frågor i Tyskland

NYHET Publicerad

TYSKLAND Den tyska arbetslösheten föll på nytt i april, nu med drygt 100 000 till 2,74 miljoner. Den ligger därmed runt 100 000 lägre än samma tid förra året. Det betyder 6,3 procent med tyska siffror. Enligt eurostat var den 4,2 procent säsongsjusterat i mars, den näst lägsta av EU 28.

Som tidigare var arbetslösheten lägst i sydtyska Bayern, 3,6 procent, och Baden-Württemberg, 3,8 procent, och högst i Mecklenburg-Vorpommern i nordost med 10,2 procent.

Den tyska debatten har redan länge handlat mycket om flyktingarna och den hotande bristen på arbetskraft. En dramatisk förändring har nu sedan årsskiftet skett i flyktingtillströmningen som minskat mycket kraftigt. Mot slutet av förra året kom runt 170 000 flyktingar i månaden till Tyskland. I mars i år hade de nyanlända minskat till drygt 20 000.

En lika brännande fråga som förut är hur de ska komma i jobb. I mitten på april enades de båda regeringspartierna - det kristligt mera konservativa CDU och det socialdemokratiska SPD - om en integrationslag som ska gälla för alla invandrare.

– Nu bäddar vi för en hel integrationskedja från det flyktingen kommer till Tyskland fram tills denne får utbildning och jobb. Vi har också enats om att ställa 100 000 jobb till flyktingarnas förfogande så snart de sökt asyl, berättade arbetsministern Andrea Nahles, SPD. Programmet ska börja genomföras i år.

Ett viktigt steg på vägen är att kunna värdera de nyanländas yrkeskunskaper och utbildningar. Utbildningsministeriet och arbetsgivarorganisationerna i DIHK och hantverksföretagen i ZDH har nu inlett en kampanj för att upplysa små- och hantverksföretagen om hur de kan få de nyanländas kunskaper och yrkeserfarenheter belysta och erkända så de snabbare kan komma i jobb. Ett starkt stöd är då att tillämpa en lag från 2012.

Samtidigt har det seglat upp en ny pensionsdebatt i Tyskland. Finansministern Wolfgang Schäuble, CDU, varnar för följderna av den åldrande befolkningen och förordar en höjning av pensionsåldern.

– Pensionsåldern bör göras ännu mer flexibel och det bör bli lättare att arbeta högre upp i åldrarna. Vi måste förbereda oss ännu bättre på den demografiska utvecklingen, sade den 73-årige finansministern i Berlin.

Både CSU-ledaren Horst Seehofer och arbetsministern Andrea Nahles, SPD, har talat om en pensionsreform redan den här valperioden. Ingen av de båda anser att den nuvarande så kallade Riester-pensionen fungerar bra. Den infördes 2001 och innebar i praktiken att pensionerna gradvis skulle skäras ner.

Det hindrar inte att pensionerna nu höjs från den första juli i år för runt 20 miljoner tyska pensionärer. I östra delarna av Tyskland är höjningen nästan sex procent, det är den största höjningen som skett på nära 25 år.

Den tyska lagliga pensionsåldern ska enligt tidigare beslut höjas stegvis från 65 år till 67 år fram till 2029. OECD har samtidigt manat Tyskland att höja den lagliga pensionsåldern ytterligare.

Den åldrande befolkningen är samtidigt ett faktum. En prognos förra våren talar om en minskande befolkning mellan 20 och 64 år på 5 miljoner mellan 2020 och 2030 även med en nettoinvandring på 200 000 per år från 2020.

Arbetsministern Andrea Nahles, SPD, har understrukit det mycket nära samband som finns mellan pensionsåldern och åtgärder för hur den ska finansieras. Ledande företrädare både för CDU-CSU och SPD har samtidigt framhållit att pensionsnivån inte bör sänkas ytterligare.

Det har redan talats om att pensionerna kan bli en het fråga vid tyska parlamentsvalet nästa år.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Arbetsmarknaden behöver mer av Macrons reformiver

DEBATT Sverige borde inspireras av det nya reformprogrammet som ska förändra fransk arbetsmarknad. Bland annat ska fackens roll förändras, förmögenhetsskatten avskaffas och arbetsgivaravgiften sänkas. Det skriver Edward Hamilton, författare till rapporten ”Fransk flexicurity", på Europadagen. 
NYHET Publicerad:

Regeringen har inte säkrat den svenska modellen

KOMMENTAR Europeiska rådet har enats om ett förslag, en så kallad allmän inriktning, om införandet av trygga och förutsägbara anställningsvillkor. Anställningsvillkor som är trygga och förutsägbara kan ju låta bra, men förslaget utgår från bindande lagstiftning på EU-nivå och tyvärr har de svenska förhandlarna misslyckats med att införa skrivningar som kan trygga vår arbetsmarknadsmodell över tid.
NYHET Publicerad:

Samtliga riksdagspartier kör över regeringen i prestigefråga

EU Alla riksdagspartier säger nej till införandet av den sociala pelaren. "Det är utmärkt att samtliga riksdagspartier säger nej till EU-kommissionens förslag. Det skulle strida mot den svenska modellen", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU på kollisionskurs med den svenska modellen

KOMMENTAR Den svenska modellen hotas av EU-kommissionens nya förslag om en överstatlig centralstyrning av arbetsmarknadsfrågor. Det skulle drabba det svenska avtalsbaserade arbetsmarknadssystemet mycket hårt om EU-kommissionen kan gå in och detaljstyra. De svenska partierna måste sätta stopp för förslaget, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

”En Marche!” - på väg med Macron

ARBETSMARKNAD ”Fransmännen måste räkna med att de som tvingas byta yrke eller bli arbetslösa under sitt yrkesliv blir fler och fler. I en osäker värld blir samtidigt riskerna stora att alla inte får samma rätt vid arbetslöshet. Vi måste därför bygga upp en säkerhet i yrkeslivet som alla kan bygga på.” Det framhåller Frankrikes nye president Macron i sitt program ”En Marche”, På väg.
NYHET Publicerad:

Snabba ändringar ska ske i arbetsrätten

FRANKRIKE Ändringar i arbetsrätten är en av de frågor som står överst i programmet för Macron. Där vill han handla snabbt och använda förordningar. Så snart parlamentet valts ska ett förslag om det vara klart.
NYHET Publicerad:

Macron har tillträtt som ny fransk president

FRANKRIKE Emmanuel Macron är Frankrikes nya president efter François Hollande. Nu ämnar han reformera Frankrikes ekonomi och arbetsmarknad i rekordfart.
NYHET Publicerad:

Reformer behövs för att skapa fler jobb

FRANKRIKE Vid sin månatliga presskonferens i februari lanserade Pierre Gattaz, ordförande för de franska arbetsgivarna i Medef, en blå bok som de ger ut inför presidentvalet i vår. Boken har fått namnet ”Världen förändras, låt oss förändra Frankrike”. Den presenterar de reformer som Frankrike behöver inför morgondagen.
NYHET Publicerad:

Det här vill de franska presidentkandidaterna

FRANKRIKE Francois Fillon, som länge var premiärminister under Sarkozy, fortsätter att kandidera i presidentvalet trots rättegången. "Det behövs en kraftig chock för att skapa full sysselsättning, ökad köpkraft och säkerhet. Vi måste tillbaka till läget som rådde före socialisterna", säger han.
NYHET Publicerad:

Kampen hårdnar alltmer inför presidentvalet

FRANKRIKE Frankrike har senaste tiden varit hårt utsatt både politiskt och ekonomiskt, något som också gjort avtryck inför presidentvalet. Det sker i två omgångar, den 23 april och 7 maj. Under hösten har både socialisterna och de konservativa genomfört en rad interna val. De har starkt färgat den interna politiken, inte minst i press och tv-sända debatter mellan ledande kandidater inom partierna.
NYHET Publicerad:

Fortsatt trögt med jobben

ITALIEN Arbetslösheten var tolv procent i december i fjol, enligt Eurostat. Antalet arbetslösa uppgår till 3,1 miljoner. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 40 procent och är den högsta sedan juni 2015.
NYHET Publicerad:

Äntligen färre arbetslösa

FRANKRIKE Arbetslösheten minskade med mer än 107 000 under förra året. Den första nedgången på tio år. I december 2016 var arbetslösheten 9,6 procent, enligt Eurostat.
NYHET Publicerad:

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

SPANIEN Arbetslösheten i Spanien föll med över 390 000 jobb förra året, det är största minskningen på tjugo år. Sedan 2012 har den sjunkit med över en miljon arbeten. Sammanlagt ligger den nu på 3,7 miljoner, den lägsta siffran på sju år.
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsmarknaden fortsatt stark

TYSKLAND "Tyska arbetsmarknaden går stark in i det nya året". Det säger tyska arbetsministern Andrea Nahles. Vid årsskiftet hade arbetslösheten sjunkit till 2,7 miljoner. Det är 104 000 färre än 2015.
NYHET Publicerad:

Handslag ska öka delaktigheten i EU

EU Genom ett EU-handslag vill regeringen och arbetsmarknadens parter arbeta för mer delaktighet och kunskap när det gäller EU. ”Ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt EU är viktigt för ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt Sverige”, sade Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

"Integrationen av flyktingar är inget sprinterlopp"

TYSKLAND Integrationen av flyktingar är ingen sprintersträcka utan ett maratonlopp. Det slår den tyska arbetsgivarorganisationen BDA fast och pekar på fler behov som måste tillgodoses för att flyktingarna snabbt ska komma i jobb och få nödvändig utbildning.
NYHET Publicerad:

Flexiblare arbetstider i Österrike

ÖKAD FLEXIBILITET Den österrikiska metallindustrin har enats om en flexibel arbetstidsmodell som trädde i kraft den 1 juli och som gäller i tre år framåt. Avtalet prisas av både arbetsgivare och fackförbund.
NYHET Publicerad:

Många förlorare i strid om fransk arbetsrätt

FRANKRIKE Den bittra striden om en förändring av den franska arbetsrätten som pågått nästan hela våren har åtminstone tillfälligt fått ett slut. Den nya lagen som arbetsministern Myriam El Khomri står bakom antogs i parlamentet den 21 juli. Men egentligen är varken regering, arbetsgivare eller fackförbund segrare.