Utbildningsprogram ska hjälpa flyktingar till jobb

NYHET Publicerad

DANMARK I Danmark har arbetsmarknadens parter och regeringen enats om en ny väg för att ge flyktingar fotfäste på arbetsmarknaden. Det är en integrationsgrundutbildning, IGU, som ska genomföras som pilotprojekt under tre år med start i juli.

Största utmaningen för den danska arbetsmarknaden de närmaste åren anses vara att säkra tillräckligt kvalificerad och yrkesutbildad arbetskraft i hela landet och praktikplatser till de unga.

Från juli i år kan nu företag anställa och vidareutbilda flyktingar och deras återförenade familjer med stöd av IGU. Därefter har man som flykting rätt till arbetslöshetsunderstöd. Utbildningen riktar sig till personer mellan 18 och 40 år. IGU kan pågå i högst två år och växlar mellan utbildning och praktik. Det ska ge tillgång till vanligt arbete eller lägga grund för en yrkesinriktad utbildning.

Minst 20 veckor ska bestå av utbildning då deltagarna inte avlönas av företaget. Företaget ska samtidigt få en bonus för att minska lönekostnaderna. Den kan uppgå till 40 000 danska kronor för två år.

Utbildningsveckorna planeras av företaget och flyktingen gemensamt och kan bestå av språkträning och andra kurser. IGU kan användas som komplement till utbildning i företag, arbete med lönestöd och program för yrkesutbildning. En flykting som fått utbildning i ett företag kan sedan fortsätta i IGU. Lönesystemet är detsamma som för grundkurser i yrkesutbildning och utbildning (EGU).

IGU kan användas för arbete på alla områden som täcks av EGU eller lärlingsavtal. Företag utan kollektivavtal kan också tillämpa schemat om de betalar lön enligt avtalen.

Lönen motsvarar lägstalön enligt kollektivavtal i branscher med ingångsjobb. Den kan ligga under 50 danska kronor i timmen och högst vara 120 kronor i timmen. På de flesta områden är den 60-70 kronor i timmen.

Sysselsättning med IGU kan ske i överenskommelse mellan företaget och flyktingen direkt. Det är inte nödvändigt att blanda in kommunen eller arbetsförmedlingen. Det finns heller inga speciella besöksregler.

I den större överenskommelsen som ingåtts mellan regeringen och parterna framhålls att integrationsprogrammet ska fokusera på snabbaste vägen att ge flyktingarna jobb. Undervisningen i danska för flyktingar ska samtidigt bli mer yrkesinriktad.

Flyktingarnas kompetens ska klarläggas snabbare och tydligare. Ett nytt system ska utvecklas för det som kan tillämpas på alla oavsett utbildningsbakgrund och som är enhetligt för hela landet. Arbetsmarknadens parter ska delta i utvecklingen så systemet blir användbart för att skaffa flyktingarna jobb.

I Danmark finns sedan tidigare tolv utarbetade jobbpaket som består av målinriktade åtgärder i förening med utbildning som siktar till särskilda jobb. Nu ska paketen ses över och justeras och nya eventuellt tas fram. Paketen klargör vad som ska göras, när och varför. Det finns även branschpaket i arbetsmarknadsutbildningen. Språket i utbildningen måste inte vara danska, framhålls det.

Danska regeringen omtalar att förra året fick 10 900 flyktingar asyl i landet och 8 100 sammanfördes med sina familjer. I år väntas kommunerna få ta emot 17 000 flyktingar. Sex av tio flyktingar har kort skol-eller utbildningsbakgrund, tre av tio har ingen eller ringa skolbakgrund och en av tio har mellan- eller lång utbildningsbakgrund.

I dag är bara tre av tio flyktingar i arbete. Om varannan flykting skulle komma i jobb skulle danska staten spara 2,5 miljarder danska kronor år 2020, understryks det.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Arbetsmarknaden behöver mer av Macrons reformiver

DEBATT Sverige borde inspireras av det nya reformprogrammet som ska förändra fransk arbetsmarknad. Bland annat ska fackens roll förändras, förmögenhetsskatten avskaffas och arbetsgivaravgiften sänkas. Det skriver Edward Hamilton, författare till rapporten ”Fransk flexicurity", på Europadagen. 
NYHET Publicerad:

Regeringen har inte säkrat den svenska modellen

KOMMENTAR Europeiska rådet har enats om ett förslag, en så kallad allmän inriktning, om införandet av trygga och förutsägbara anställningsvillkor. Anställningsvillkor som är trygga och förutsägbara kan ju låta bra, men förslaget utgår från bindande lagstiftning på EU-nivå och tyvärr har de svenska förhandlarna misslyckats med att införa skrivningar som kan trygga vår arbetsmarknadsmodell över tid.
NYHET Publicerad:

Samtliga riksdagspartier kör över regeringen i prestigefråga

EU Alla riksdagspartier säger nej till införandet av den sociala pelaren. "Det är utmärkt att samtliga riksdagspartier säger nej till EU-kommissionens förslag. Det skulle strida mot den svenska modellen", säger vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU på kollisionskurs med den svenska modellen

KOMMENTAR Den svenska modellen hotas av EU-kommissionens nya förslag om en överstatlig centralstyrning av arbetsmarknadsfrågor. Det skulle drabba det svenska avtalsbaserade arbetsmarknadssystemet mycket hårt om EU-kommissionen kan gå in och detaljstyra. De svenska partierna måste sätta stopp för förslaget, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

”En Marche!” - på väg med Macron

ARBETSMARKNAD ”Fransmännen måste räkna med att de som tvingas byta yrke eller bli arbetslösa under sitt yrkesliv blir fler och fler. I en osäker värld blir samtidigt riskerna stora att alla inte får samma rätt vid arbetslöshet. Vi måste därför bygga upp en säkerhet i yrkeslivet som alla kan bygga på.” Det framhåller Frankrikes nye president Macron i sitt program ”En Marche”, På väg.
NYHET Publicerad:

Snabba ändringar ska ske i arbetsrätten

FRANKRIKE Ändringar i arbetsrätten är en av de frågor som står överst i programmet för Macron. Där vill han handla snabbt och använda förordningar. Så snart parlamentet valts ska ett förslag om det vara klart.
NYHET Publicerad:

Macron har tillträtt som ny fransk president

FRANKRIKE Emmanuel Macron är Frankrikes nya president efter François Hollande. Nu ämnar han reformera Frankrikes ekonomi och arbetsmarknad i rekordfart.
NYHET Publicerad:

Reformer behövs för att skapa fler jobb

FRANKRIKE Vid sin månatliga presskonferens i februari lanserade Pierre Gattaz, ordförande för de franska arbetsgivarna i Medef, en blå bok som de ger ut inför presidentvalet i vår. Boken har fått namnet ”Världen förändras, låt oss förändra Frankrike”. Den presenterar de reformer som Frankrike behöver inför morgondagen.
NYHET Publicerad:

Det här vill de franska presidentkandidaterna

FRANKRIKE Francois Fillon, som länge var premiärminister under Sarkozy, fortsätter att kandidera i presidentvalet trots rättegången. "Det behövs en kraftig chock för att skapa full sysselsättning, ökad köpkraft och säkerhet. Vi måste tillbaka till läget som rådde före socialisterna", säger han.
NYHET Publicerad:

Kampen hårdnar alltmer inför presidentvalet

FRANKRIKE Frankrike har senaste tiden varit hårt utsatt både politiskt och ekonomiskt, något som också gjort avtryck inför presidentvalet. Det sker i två omgångar, den 23 april och 7 maj. Under hösten har både socialisterna och de konservativa genomfört en rad interna val. De har starkt färgat den interna politiken, inte minst i press och tv-sända debatter mellan ledande kandidater inom partierna.
NYHET Publicerad:

Fortsatt trögt med jobben

ITALIEN Arbetslösheten var tolv procent i december i fjol, enligt Eurostat. Antalet arbetslösa uppgår till 3,1 miljoner. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 40 procent och är den högsta sedan juni 2015.
NYHET Publicerad:

Äntligen färre arbetslösa

FRANKRIKE Arbetslösheten minskade med mer än 107 000 under förra året. Den första nedgången på tio år. I december 2016 var arbetslösheten 9,6 procent, enligt Eurostat.
NYHET Publicerad:

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

SPANIEN Arbetslösheten i Spanien föll med över 390 000 jobb förra året, det är största minskningen på tjugo år. Sedan 2012 har den sjunkit med över en miljon arbeten. Sammanlagt ligger den nu på 3,7 miljoner, den lägsta siffran på sju år.
NYHET Publicerad:

Tyska arbetsmarknaden fortsatt stark

TYSKLAND "Tyska arbetsmarknaden går stark in i det nya året". Det säger tyska arbetsministern Andrea Nahles. Vid årsskiftet hade arbetslösheten sjunkit till 2,7 miljoner. Det är 104 000 färre än 2015.
NYHET Publicerad:

Handslag ska öka delaktigheten i EU

EU Genom ett EU-handslag vill regeringen och arbetsmarknadens parter arbeta för mer delaktighet och kunskap när det gäller EU. ”Ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt EU är viktigt för ett starkt, välfungerande och konkurrenskraftigt Sverige”, sade Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

"Integrationen av flyktingar är inget sprinterlopp"

TYSKLAND Integrationen av flyktingar är ingen sprintersträcka utan ett maratonlopp. Det slår den tyska arbetsgivarorganisationen BDA fast och pekar på fler behov som måste tillgodoses för att flyktingarna snabbt ska komma i jobb och få nödvändig utbildning.
NYHET Publicerad:

Flexiblare arbetstider i Österrike

ÖKAD FLEXIBILITET Den österrikiska metallindustrin har enats om en flexibel arbetstidsmodell som trädde i kraft den 1 juli och som gäller i tre år framåt. Avtalet prisas av både arbetsgivare och fackförbund.
NYHET Publicerad:

Många förlorare i strid om fransk arbetsrätt

FRANKRIKE Den bittra striden om en förändring av den franska arbetsrätten som pågått nästan hela våren har åtminstone tillfälligt fått ett slut. Den nya lagen som arbetsministern Myriam El Khomri står bakom antogs i parlamentet den 21 juli. Men egentligen är varken regering, arbetsgivare eller fackförbund segrare.