Stopp för unga som vill jobba extra

NYHET Publicerad

ARBETSMILJÖ Undomar får inte dela ut reklam ensamma. Det blir konsekvensen av Arbetsmiljöverkets nya arbetsmiljöregler för minderåriga. Orimligt, anser Torbjörn Andersson, jurist på Svensk direktreklam. "Vi har inte ekonomiska möjligheter att erbjuda 13-16 åringar jobb om de måste ha en ledsagare med sig."

torbjörn andersson

"Det handlar om ett tryggt extra jobb i ungdomarnas närmiljö", säger Torbjörn Andersson, Svensk direktreklam.

Som en följd av ett EU-direktiv vill Arbetsmiljöverket införa ett omfattande regelverk som ska skydda minderåriga i arbetslivet. Reglerna berör sådant som rutiner på arbetsplatsen, arbetsuppgifter och arbetstid.

En av nyheterna i det föreslagna regelverket är restriktionerna kring ensamarbete. Som paragrafen är utformad innebär det att det blir förbjudet för 13-16 åringar att sälja jultidningar och dela ut reklam på egen hand. De arbetsgivare som bryter mot reglerna hotas med böter.

Reglerna skulle slå hårt mot Svensk Direktreklam. Varje år har de omkring 7 000 ungdomar under 18 år som delar ut reklam i bostadsområden. Av dem är ungefär hälften i åldern 13-15 år. Blir förslaget om restriktioner kring ensamarbetet verklighet kan inte företaget anställa ungdomar under 16 år, eftersom de inte har råd att även anställa en vuxen som kan gå med och dela ut reklam.

– Konsekvensen blir att vi måste hitta bortåt 3 500 utdelare för ett idealiskt extraknäck för ungdomar, säger Torbjörn Andersson, jurist på Svensk Direktreklam, SDR.

Han kallar Arbetsmiljöverkets förslag för ogenomtänkt.

– Hade jobbet dragits med en rad incidenter där ungdomar farit illa hade jag haft förståelse för restriktionerna. Men nu handlar det om ett tryggt extra jobb i ungdomarnas närmiljö. De delar inte ut värdehandlingar utan reklam som inte är stöldbegärligt.

Torbjörn Andersson menar att ingen tjänar på att inte låta minderåriga få en chans att tjäna egna pengar.

– Vi som företag förlorar arbetskraft och ungdomar går miste om chansen att få insikt om arbetet som ligger bakom de pengar man tjänar. Dessutom är det en stor förlust för samhället att det blir svårare för ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden, säger Torbjörn Andersson.

Han vill se mer specifika regler.

– Det är inte rimligt att Arbetsmiljöverket drar alla jobb över en kam. Jag vill att man lägger in en riskbedömning av olika yrken. Eller att man tar fram en lista på vilka jobb som undantas från regeln om förbudet mot ensamarbete, säger Torbjörn Andersson.

Även Magnus Larsson, ordförande SME-kommittén, Svenskt Näringsliv, är kritisk till Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring minderårigas arbetsmiljö. Enligt honom försvårar reglerna för småföretagare att anställa ungdomar.

– Arbetsmiljöverket går enligt vår mening fortfarande långt över vad som är nödvändigt med hänsyn till EU-direktivet. Vi uppmanar därför i ett särskilt remissyttrande att Arbetsmiljöverket omprövar de delar som går utöver EU-direktivet, säger Magnus Larsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Utredning fokuserar för lite på framtidens arbetsmiljö

KOMMENTAR Regeringens utredning "Ett arbetsliv i förändring" har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande arbetsmiljöregler fungerar eller om de behöver förändras. Men istället för att hitta lösningar har utredningen valt att påvisa oklara ansvarsförhållanden utifrån en problembild som arbetsgivarsidan inte helt delar, enligt jurist Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Allt att vinna på bra arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Ökad trivsel på arbetsplatsen, i det närmaste obefintlig personalomsättning, högre kompetens hos alla medarbetare och extremt lite reklamationer. Det är några effekter av arbetsmiljöarbetet på livsmedelsföretaget HK Scan i Halmstad med 16 anställda. Som erkännande har produktionsledaren Christopher Malmqvist fått Prevents Arbetsmiljöstipendium 2016.
NYHET Publicerad:

Oväntat stor efterfrågan på stöd till arbetsmiljöutbildning

ARBETSMILJÖ Över två tusen företag har fått ekonomiskt stöd för att starta en arbetsmiljöutbildning. Det är betydligt fler än planerat. Nu ska satsningen utvärderas.
NYHET Publicerad:

Eldsjälar prisas med stipendievinst

ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöstipendiets vinnare 2016 har korats. Huvudskyddsombudet Liselotte Valtersson på Offect AB och produktionsledaren Christopher Malmqvist på HK Scan delar på priset och får 15 000 kronor var.
NYHET Publicerad:

Tydligare krav på fungerande arbetsmiljö

HÄLSA Arbetsgivarens arbete med den sociala arbetsmiljön styrs av nya, mer exakta regler. Arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling är prioriterade områden.
NYHET Publicerad:

Obligatorisk träning stärker på många plan

HÄLSA En gång i veckan är det obligatorisk träning på arbetstid för de anställda på Plåtpartnergruppens plåtslagerier. Målet är starkare och friskare medarbetare och på köpet ökad trivsel. På ett av plåtslagerierna har två av tre nu köpt ett eget gymkort.
NYHET Publicerad:

Träning på arbetstid väcker nya motionärer

ARBETSMILJÖ Att få medarbetare som inte tränar att börja röra på sig är en utmaning, men på Nissavarvet i Halmstad har man lyckats. Över tio procent av personalen är nyblivna motionärer. För att komma igång infördes till en början obligatorisk träning på arbetstid.
NYHET Publicerad:

Styrkebesked från svenska arbetsmiljöarbetet

ARBETSMILJÖ 71 procent av de tillfrågade tycker att de har ett väl fungerande arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, visar en ny undersökning.Sammantaget är Prevents arbetsmiljöindikator ett riktigt styrkebesked från svenskt arbetsmiljöarbete, skriver Bodil Mellbom, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Vidas krafttag för arbetsmiljön en fullträff

ARBETSMILJÖ Två olyckstillbud på sågverket Vida blev startskottet för en storsatsning på arbetsmiljön. Det blev en pedagogisk utmaning som krävde mycket arbete och diskussioner, och som först ledde till lägre produktion. Idag är sågverket en förebild för andra och produktionen högre än någonsin. ”Vi eliminerar riskerna och det gör att vi jobbar smartare” säger Daniel Andersson, vd för Vida HN.
NYHET Publicerad:

Nya arbetsmiljöregler skuldbelägger arbetslivet

ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöverket driver en kampanj som talar om en sjuklig stress på jobbet och ska bana väg för nya arbetsmiljöregler. Men det är en skuldbeläggning av arbetet som företagen inte känner igen sig i. "Över huvud taget inte. Min uppgift som chef är att ge medarbetarna förutsättningar för att lyckas i arbetet. Det gör jag genom att vara medmänniska, inte att pressa folk tills de går in i väggen, säger Andreas Krona, vd och ägare på Callo Sintermetall.
NYHET Publicerad:

Få dödsolyckor på arbetet

ARBETSMILJÖ Det sker färre dödsolyckor på arbetet än någonsin. Förra året sjönk antalet igen och Sverige fortsätter att vara bland de europeiska länder som har de lägsta siffrorna sett till antalet sysselsatta. Bakom minskningen ligger bland annat utbyggnaden av mötesfria vägar. 
NYHET Publicerad:

Arbetsmiljö utan arbetsgivarperspektiv

KOMMENTAR Regeringen har presenterat en ny strategi för arbetsmiljön. Målet är att förebygga ohälsa, olycksfall och motverka att människor stängs ute från arbetslivet. Svenskt Näringsliv efterlyser ett arbetsgivarperspektiv. ”Det är arbetsgivaren som i sista hand har ansvaret för att regeringens arbetsmiljöpolitik blir verklighet”, skriver jurist Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Klart med stöd för arbetsmiljöutbildning

ARBETSMILJÖ En överenskommelse har träffats mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om stöd för arbetsmiljöutbildning. Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller under 3 år, 2016-2018. 25 miljoner kronor avsätts per år från AFA Trygghetsförsäkring för att finansiera stödet. Arbetsmiljöutbildningarna ska ha fokus på hela arbetsplatsens behov i syfte att utveckla och stimulera det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.
NYHET Publicerad:

Företagen tar arbetsmiljön på allvar

SEMINARIUM Arbetsmiljön har en central roll i företagens vardag. Det konstaterade Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv, under konferensen ”Skapa en bra arbetsmiljö” anordnad av Svenskt Näringsliv och Arbetsmiljöverket. ”Våra medlemsföretag har tagit till sig utmaningen och arbetar numera proaktivt med att få till ett systematiskt arbetsmiljöarbete på sina arbetsplatser, säger han.
NYHET Publicerad:

SSAB:s lyckade recept mot sjukfrånvaro

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Från hundratals sjukskrivningar till 24. Det är facit på SSAB i Luleå efter fem års systematiskt arbete med företagshälsovård. "Jag har koll på varför varenda en av dem är sjukskrivna", säger Ingemar Nilsson, företagsläkare på SSAB i Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Nya regler om psykosocial arbetsmiljö beslutade

ARBETSMILJÖ Den 22 september 2015 beslutade Arbetsmiljöverket om den nya föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. Regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften. Syftet med reglerna, som börjar gälla först den 31 mars 2016, är att underlätta för arbetsgivaren när det gäller att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa.
NYHET Publicerad:

Psykisk ohälsa en tickande bomb

ARBETSMILJÖ Senaste årens dramatiska ökning av psykisk ohälsa har blivit ett allt större problem. En ny rapport visar hur psykisk ohälsa drabbar både dem som har ett jobb och dem som står utanför arbetsmarknaden. ”Vi vill skapa en gemensam verklighetsuppfattning och plattform att adressera frågorna utifrån” sade Christer Ågren, vice vd, på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Premiär för ny arbetsmarknadsblogg

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv lanserar bloggen Fokus på jobben. Här får Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexperter möjlighet att lyfta aktuella arbetsmarknadsfrågor. Det bjuds både på analys och detaljrikedom, lovar Christer Ågren, vice vd.
NYHET Publicerad:

Nej till nya regler om stress

REMISSVAR Nya regler om stress, konflikter och arbetsglädje avvisas av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Tydligare regler nyckel till säker arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Svenskt Näringsliv vill att arbetet med att förbättra arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatser intensifieras. Men fler regler är inte lösningen. Det visar en rapport som presenterades under ett seminarium på torsdagen.