Vidas krafttag för arbetsmiljön en fullträff

NYHET Publicerad

ARBETSMILJÖ Två olyckstillbud på sågverket Vida blev startskottet för en storsatsning på arbetsmiljön. Det blev en pedagogisk utmaning som krävde mycket arbete och diskussioner, och som först ledde till lägre produktion. Idag är sågverket en förebild för andra och produktionen högre än någonsin. ”Vi eliminerar riskerna och det gör att vi jobbar smartare” säger Daniel Andersson, vd för Vida HN.

Daniel Andersson Vida HN

Daniel Andersson, Vida sågverk

Ett sågverk är en arbetsplats med många tunga fordon, maskiner, stockar, plank och brädor som är i rörelse. De farliga situationerna uppstår framför allt när någon kommer nära det som rör sig.

På Vida sågverk i Hästveda skedde 2013 två olyckor med bara tre månaders mellanrum och när Arbetsmiljöverket, AMV, gjorde en inspektion upptäcktes att riskbedömningar och handlingsplaner var flera år gamla och inte tillräckligt uppdaterade.  

Vida fick en bot på 200 000 kronor och kravet på sig att med hjälp av extern expertis göra om riskbedömningar och handlingsplaner för hela sågverkets flöde, från timmersortering till utlastning.

Den 31 mars 2015 skulle det vara klart vilket innebar att ett stort jobb skulle göras på kort tid. Vidas ledning ansåg inte att riskbedömningar var så dåliga, men insåg samtidigt att det måste tas tag i.  

– Vi hade ett krav på oss och vi vill inte ha några arbetsskador. Det dög inte som det var, säger Daniel Andersson. 

Hösten 2014 vidtog ett omfattande arbete. Hela verksamheten gicks igenom för att identifiera alla risker och utforma helt nya handlingsplaner.

– Vi gjorde det på ett mycket ambitiöst och noggrant sätt. Till exempel ska maskiner stängas av på rätt sätt om någon kommer för nära.  Det ska inte gå att sträcka sig in och nå farliga delar i rörelse.  

Bland annat omprogrammerades styrsystemet som styr det mesta i sågverket för att säkra arbetsmiljön, och mycket investerades i ljusbommar, ljusridåer och staket.

Det intensiva förändringsarbetet som dessutom skulle genomföras parallellt med den dagliga driften ledde till att produktionstakten sänktes. Det blev svårare att komma åt att städa och smörja, och moment som tidigare hade kunnat genomföras relativt smidigt under drift gick nu inte att utföra av säkerhetsskäl.

En utmaning var också att få med sig medarbetarna som från början var ganska negativa till förändringarna. Många har jobbat länge på sågverket och hade svårt att förstå varför de skulle ändra sitt sätt att jobba. Det fanns en oro att för att tappa produktion, tillgänglighet och produktionsbonus.

– Den stora resan har varit att vända kulturen och få alla att inse att det är något bra vi gör för deras skull. Det krävdes en stor portion envishet och tålamod, men nu är det en självklarhet att staketet ska upp igen om det har åkt ner.

Efter bara några månaders nedgång vände produktionen uppåt och idag är den högre än innan. Framför allt för att Vida nu i mycket större utsträckning undersöker varför ett problem uppstår och försöker åtgärda orsaken till att det blir en störning överhuvudtaget, förklarar Daniel Andersson.

– Vi eliminerar riskerna och det gör att vi jobbar smartare. Det fanns en stor medvetenhet om riskerna även tidigare men nu har vi höjt ribban avsevärt för vad som kallas säkert och inte.

Totalt 3,5 miljoner kronor kostade ombyggnaden och sommaren 2015 var 300 av de 350 åtgärdspunkter som identifierats genomförda. I juni 2015 kom inspektörerna från AMV tillbaka och de var mycket nöjda med vad de såg.

– Det var en enorm glädje! Från att ha haft ett lite stukat självförtroende till att AMV nu använder oss som ett referenssågverk var en fantastisk utveckling. För oss var det en revansch.

Vida HN är en förebild inom koncernen där fler sågverk nu står inför en liknande resa. Han betonar att arbetsmiljö var viktigt för företaget redan tidigare men att AMV:s krav snabbade på processen.

– Vi hade inte kommit lika långt så fort som vi gjorde nu. Det hade kanske tagit fyra år i stället för ett och ett halvt. Jag är jättenöjd. Det är så här vi måste jobba för att vara en attraktiv arbetsplats och minimera tillbud och olyckor i arbetet.

Sågverksområdet är betydligt mer skyltat, det finns en infartsgrind, alla trafikytor och utlastningsytor är tydligt markerade. Inne i sågverket är det mer ordning och reda.

– Det är struktur på reservdelar, bättre städat, framför allt ett bättre resultat. Vi har inte bara fått gladare medarbetare utan även bättre produktion. Det här arbetet fortsätter och blir mycket enklare när vi gör mer rätt från början, säger Daniel Andersson.

Ingår i Vidakoncernen

Vida HN i Hästveda i norra Skåne sågar och hyvlar grantimmer till konstruktionsvirke för byggmaterialhandeln.

Anställda: 55

Omsättning: 350 miljoner kronor

Bolaget ingår i Vidakoncernen som är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med 900 anställda på 16 produktionsanläggningar.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaket mot dödsolyckor i arbetet positivt

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv tar frågan om dödsolyckor i arbetslivet på största allvar. Vi är positiva till att regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera alla dödsolyckor under perioden 2018-2019, för att klarlägga orsaker och utarbeta rekommendationer, skriver juristen Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

”Gilla Jobbet”: Extrakonferens om arbetsmiljön

SUG EFTER PLATSER Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” i oktober drar stora skaror av åhörare. Nu arrangeras ett extraseminarium den 25 oktober.
NYHET Publicerad:

Du har väl fixat en plats till konferensen ”Gilla jobbet”?

ARBETSMILJÖ Drygt sex månader innan arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum är intresset på topp. Anmälningarna droppar in i en strid ström. ”Det finns något för alla”, säger arbetsmiljöexpert Anna Bergsten.
NYHET Publicerad:

Parterna diskuterar #MeToo med regeringen

#METOO Idag samlas parterna i Rosenbad för en diskussion om #MeToo. ”En av flera bra saker med #MeToo-kampanjen är den kan leda till att fler känner sig trygga i att säga ifrån. Det är ett stort ansvar som vilar på arbetsgivare och chefer i dessa frågor”, säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Facken har för stor makt över skyddsombud

ARBETSMILJÖ Det ska bli enklare för andra än fackligt anslutna att vara skyddsombud, föreslår en ny rapport. I dagsläget pumpar staten in 110 miljoner kronor per år till fackliga organisationer för att finansiera arbetet med regionala arbetsskyddsombud. Nu vill Svenskt Näringsliv se en lagändring.
NYHET Publicerad:

Parterna överens: Så kan sjukfrånvaro hejdas

DEBATT I en unik undersökning har LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans tagit reda på hur företag använder arbetsmiljö- och hälsotjänster. Resultaten är övervägande positiva. Bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa, samt lägre sjukfrånvaro är några effekter. Men nu krävs det att regeringen tar till sig av resultaten och stödjer företagens arbete. Det skriver företrädare för parterna.
NYHET Publicerad:

Samsyn om arbetsmiljötjänster

ARBETSMILJÖ Åtta av tio företag köper arbetsmiljö- och hälsotjänster. Effekterna är stora: bättre arbetsmiljö, bättre psykisk och fysisk hälsa och lägre sjukfrånvaro. Det hävdar såväl fack som arbetsgivare i en färsk undersökning.
NYHET Publicerad:

Manegen krattas för arbetsmiljökonferens

PÅ GÅNG Arbetsmiljökonferensen ”Gilla Jobbet” äger rum 26 oktober i Stockholm. Temat är den hållbara arbetsplatsen.
NYHET Publicerad:

Ingenjörer utbildas i arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ En ny webbutbildning ger ingenjörer ökad kunskap om sambandet mellan å ena sidan produkter och organisation, å andra sidan arbetsmiljön. Svensk forskarelit bidrar med sakkunskap.
NYHET Publicerad:

Utredning fokuserar för lite på framtidens arbetsmiljö

KOMMENTAR Regeringens utredning "Ett arbetsliv i förändring" har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande arbetsmiljöregler fungerar eller om de behöver förändras. Men istället för att hitta lösningar har utredningen valt att påvisa oklara ansvarsförhållanden utifrån en problembild som arbetsgivarsidan inte helt delar, enligt jurist Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Allt att vinna på bra arbetsmiljö

ARBETSMILJÖ Ökad trivsel på arbetsplatsen, i det närmaste obefintlig personalomsättning, högre kompetens hos alla medarbetare och extremt lite reklamationer. Det är några effekter av arbetsmiljöarbetet på livsmedelsföretaget HK Scan i Halmstad med 16 anställda. Som erkännande har produktionsledaren Christopher Malmqvist fått Prevents Arbetsmiljöstipendium 2016.
NYHET Publicerad:

Oväntat stor efterfrågan på stöd till arbetsmiljöutbildning

ARBETSMILJÖ Över två tusen företag har fått ekonomiskt stöd för att starta en arbetsmiljöutbildning. Det är betydligt fler än planerat. Nu ska satsningen utvärderas.
NYHET Publicerad:

Eldsjälar prisas med stipendievinst

ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöstipendiets vinnare 2016 har korats. Huvudskyddsombudet Liselotte Valtersson på Offect AB och produktionsledaren Christopher Malmqvist på HK Scan delar på priset och får 15 000 kronor var.
NYHET Publicerad:

Tydligare krav på fungerande arbetsmiljö

HÄLSA Arbetsgivarens arbete med den sociala arbetsmiljön styrs av nya, mer exakta regler. Arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling är prioriterade områden.
NYHET Publicerad:

Obligatorisk träning stärker på många plan

HÄLSA En gång i veckan är det obligatorisk träning på arbetstid för de anställda på Plåtpartnergruppens plåtslagerier. Målet är starkare och friskare medarbetare och på köpet ökad trivsel. På ett av plåtslagerierna har två av tre nu köpt ett eget gymkort.
NYHET Publicerad:

Träning på arbetstid väcker nya motionärer

ARBETSMILJÖ Att få medarbetare som inte tränar att börja röra på sig är en utmaning, men på Nissavarvet i Halmstad har man lyckats. Över tio procent av personalen är nyblivna motionärer. För att komma igång infördes till en början obligatorisk träning på arbetstid.
NYHET Publicerad:

Styrkebesked från svenska arbetsmiljöarbetet

ARBETSMILJÖ 71 procent av de tillfrågade tycker att de har ett väl fungerande arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, visar en ny undersökning.Sammantaget är Prevents arbetsmiljöindikator ett riktigt styrkebesked från svenskt arbetsmiljöarbete, skriver Bodil Mellbom, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Vidas krafttag för arbetsmiljön en fullträff

ARBETSMILJÖ Två olyckstillbud på sågverket Vida blev startskottet för en storsatsning på arbetsmiljön. Det blev en pedagogisk utmaning som krävde mycket arbete och diskussioner, och som först ledde till lägre produktion. Idag är sågverket en förebild för andra och produktionen högre än någonsin. ”Vi eliminerar riskerna och det gör att vi jobbar smartare” säger Daniel Andersson, vd för Vida HN.
NYHET Publicerad:

Arbetsmiljölagen skapar onödigt krångel

REGELKRÅNGEL Var tredje företagare tycker att det är svårt att följa arbetsmiljölagen. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. Reglerna är heller inte anpassade för småföretag, till exempel Assistanspoolen vars personliga assistenter arbetar i människors hem.