Flexiblare arbetsmarknad - bot mot tyska strukturproblem?

RAPPORT Publicerad

Tysk ekonomi har ett antal allvarliga strukturproblem. Varken det politiska systemet eller kollektivavtalssystemet, som fack- och arbetsgivarorganisationer har ansvar för har hittills lyckats ta itu med dessa problem. På lokal nivå har arbetsgivare och fack de senaste åren träffat lokala avtal om bland annat arbetstid, flexibilitet och löner. Mot bakgrund av de stora strukturella problemen i den tyska ekonomin, framstår det som nu sker på lokal nivå på den tyska arbetsmarknaden som i första hand en säkerhetsventil. Detta kan på sikt även utvecklas till en ny konkurrensfördel för Tyskland.

I denna rapport har ett antal intervjuer gjorts med forskningsinstitut, arbetsgivar- och fackförbund för att ge en bild av de lokala undantagen.

Författare