Den svenska konkurrenskraftens utveckling över tid och jämfört med andra länder.

RAPPORT Publicerad
Den svenska konkurrenskraftens utveckling över tid.pdf

Den andra rapporten i serien ”Lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft” är en gedigen empirisk genomgång av hur svensk konkurrenskraft har utvecklats över tid och jämfört med andra länder.

I grunden finns tre faktorer som avgör vad en svensktillverkad produkt kostar i utlandet: arbetskraftskostnaderna, hur mycket varje enhet arbetskraft producerar (produktiviteten) och växelkursen. Rapporten går igenom statistik på samtliga dessa tre områden och jämför med utlandet. Frågan om lönens roll för konkurrenskraften i en regim med rörlig växelkurs diskuteras. Även utfallet för näringslivet i termer av sysselsättning, produktion och marknadsandelar gås igenom.

Författare