Fackliga attacker mot märket skadar svensk konkurrenskraft

NYHET Publicerad

AVTALSRÖRELSEN Fastighetsanställdas förbund och Seko kräver mer än märket. Övriga förbund inom 6F backar upp med sympatistrejker. Inte heller Svenska Pilotföreningen respekterar märket. ”Det är väldigt allvarligt när man använder konfliktvapnet på det här sättet. Man skadar tillväxten, välfärden och konkurrenskraften”, säger Peter Jeppsson, vice vd.

Avtalsrörelsen är långtifrån över. Fastighets och Seko, som båda ingår i konstellationen 6F, har varslat Almega Städföretagen om strejk på ett flertal städföretag och arbetsplatser. Parterna står långt ifrån varandra. Seko och Fastighets kräver 590 kronor i löneökningar, vilket motsvarar 2,65 procent, alltså en bra bit över märket.

– Märket är 2,2 procent. Oavsett om man ger ut löneökningen i kronor eller i procent så är det 2,2 procent som är märket, säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

I april betonade Svenskt Näringsliv och LO i en gemensam rekommendation att kvarvarande parter skulle respektera märket, och det hänvisades till industrins och handelns avtal. Vissa tolkade detta som att det fanns två märken, ett i krontal och ett i procent, vilket är rent felaktigt, betonar Peter Jeppsson.

– Det finns bara ett märke. Om kravet motsvarar 2,65 procent måste man antingen sänka sina lönekrav eller hitta saker att förhandla om som kan vara intressanta och värdefulla för arbetsgivarna, så att det totala avtalsvärdet blir 2,2 procent. Det är vår syn på det. Det är också Medlingsinstitutets uppdrag att se till att industrins normerande verkan upprätthålls och att märket hålls, säger han.

Är det här bara ett försök från 6F att spräcka märket?

– Fastighets och deras kompisar i 6F har sagt att de inte gillar märkessättandet, och man får väl betrakta det här som ett sätt för dem att visa att de inte gillar märket och att de vill spräcka det. Jag kan inte uppfatta det på något annat sätt, säger han.

Dessutom har flera förbund inom 6F nu varslat om sympatistrejker på områden som inte rör själva konflikten. Bland annat har Elektrikerna flaggat för att ta ut sina medlemmar vid Öresundsbron. Peter Jeppsson är mycket kritisk.

– Det är väldigt allvarligt när man använder konfliktvapnet på det här sättet. Man riktar konfliktvapnet mot områden där det redan är tecknat kollektivavtal och där det borde råda fredsplikt. Man riktar det mot områden inom industrin som man vet är väldigt känsliga, som är nyckelområden för den svenska ekonomin. Man skadar tillväxten, välfärden och konkurrenskraften.

Det här understryker att vi har ett behov av att se över regelverket kring konflikter i Sverige, betonar Peter Jeppsson.

– Vi har ett av världens mest tillåtande regelverk, det kan vi inte fortsätta att ha, säger han.

Dessutom är det stökigt på andra håll. Svensk Pilotförening har varslat om strejk mot SAS, som bryter ut imorgon kväll om ingen lösning nås innan dess. Och kraven pilotfacket ställer är omfattande och motsvarar tio procent i löneökningar, enligt Transportföretagen.

– Det är direkt upprörande att en grupp som tillhör de bäst betalda ställer krav på förbättringar av sina villkor som är fem gånger mer än vad andra fått. Det är helt orealistiskt och tyder på att de inte förstått vilken miljö de befinner sig i, säger han.

Peter Jeppsson betonar att det viktiga nu är att värna konkurrenskraften.

– Ytterst handlar det om att vi måste tänka på Sveriges förmåga, och de svenska företagens förmåga att konkurrera med omvärlden, då gäller det att vi anpassar våra kostnadsökningar efter det. Industrin måste därför gå först och industrin måste vara normerande för resten av arbetsmarknaden, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenska löner ökar för snabbt

ARBETSKRAFTSKOSTNADER Lönerna ökar för snabbt, samtidigt som produktiviteten minskar i Sverige jämfört med övriga Västeuropa. På sikt är utvecklingen inte hållbar, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Debatt: "Värna industrins märke"

AVTALSRÖRELSEN Snart ska avtal som omfattar 2,8 miljoner medarbetare förhandlas fram. Avtalen får stor betydelse för framtida jobb och företagande i Sverige, skriver ordförande Fredrik Persson.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?
NYHET Publicerad:

Märket är här för att stanna – trots kritik

ARBETSMARKNAD Industrin sätter nivån för löneökningarna. Så har det varit sedan Industriavtalet kom till 1997. Det finns visserligen kritik mot att just industrin ska sätta märket och bestämma löneutvecklingen. Men den konkurrensutsatta industrin bör också i fortsättningen sätta normen, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen

AVTALSRÖRELSEN Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen. Det menar Peter Jeppsson, vice vd, efter att vice riksbankschef Per Jansson sagt att det vore önskvärt med högre löneökningar i avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

PTK och Svenskt Näringsliv överens om bättre villkor i omställningsavtal

NYTT AVTAL Betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom, och sänkta avgifter för företagen. Det är resultatet av en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv om nya villkor i omställningsavtalet för privatanställda tjänstemän.
NYHET Publicerad:

80 år av samförstånd?

SVENSKA MODELLEN Idag är det 80 år sedan LO och SAF skrev under Saltsjöbadsavtalet. Men hur är det med den så kallade Saltsjöbadsandan i dag? "Som jag ser det finns det tre tydliga hot och ett av dem är kompetensutvisningarna", säger Claes Stråth, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Stoppa lag om tjänstepensionsföretag

PENSION Regeringens förslag till ny lag om reglering av tjänstepensionsföretag får tummen ner av arbetsmarknadens parter. Idag uppvaktar därför LO, PTK och Svensk Näringsliv finansmarknadsminister Per Bolund i hopp om att få honom att skjuta på lagstiftningen.
NYHET Publicerad:

Calmfors utmanar industriavtalet

ARBETSMARKNAD Det är dags att ifrågasätta den konkurrensutsatta industrins roll som lönesättande norm i svenskt näringsliv. Så argumenterade Lars Calmfors, nationalekonom och professor i internationell ekonomi, på ett fullsatt seminarium i Stockholm. Men förslaget fick kritik av både arbetsgivare och fack.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna: 6F har fel om lönerna

KONKURRENSKRAFT De fem fackförbunden inom 6F tycker att lönebildningen behöver anpassa sig till nya tider. Därför menar de bland annat att hemmamarknaden måste få större inflytande på det så kallade märket. Men det är fel väg att gå, menar tunga företrädare för arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Orimligt att arbetsgivarna ska finansiera höjda pensioner

PENSIONER Socialdemokraterna vill höja pensionerna till 70 procent av lönen. Notan ska betalas av arbetsgivarna. ”Det leder till sämre konkurrenskraft och på sikt till lägre pensioner”, säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

”Hamnarnas problem är Sveriges problem”

KONFLIKT ”Sverige är under press”, sa APM Terminals vd Henrik Kristensen vid ett möte med företagare i Göteborgs hamn. Hamnarbetarförbundets ständiga konflikter skapar problem för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Konfliktreglerna påverkar svensk konkurrenskraft

ALMEDALEN Sveriges unikt långtgående möjligheter att ta till stridsåtgärder påverkar industrins konkurrenskraft och riskerar på sikt att driva investeringar utomlands. Det menade företrädare för industrins arbetsgivargivarorganisationer under ett Almedalsseminarium om Industriavtalets framtid.
NYHET Publicerad:

Även SKF nobbar Göteborgs hamn

KONFLIKT Hamnkonflikten i Göteborg får fler och fler negativa konsekvenser. Nu meddelar industrijätten SKF Sverige att de styr bort sina leveranser från Göteborgs hamn till tyska hamnar. Även Swedebridge, som samordnar transporter från världens alla hörn, varnar för allvarliga konsekvenser.
NYHET Publicerad:

Företag ryter till om hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg har under lång tid tagit vinden ur seglen för många företag. Protester har framförts i det tysta. Nu höjer en rad företag rösten och säger ifrån.
NYHET Publicerad:

Städstrejk avblåst

AVTAL 17 Det blir ingen strejk för städarna. Under fredag eftermiddag tecknade Almega Tjänsteförbunden avtal med Seko och Fastighets för avtalsområdet Serviceentreprenad. Avtalen landade på märket, det vill säga 6,5 procent över tre år.
NYHET Publicerad:

”Hamnkonflikten har kostat oss många miljoner”

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg får följdverkningar för många företag. Billerud/Korsnäs har redan ställt om transporter som tidigare gick via Göteborgs hamn till andra hamnar i Sverige och utomlands.
NYHET Publicerad:

Bra med översyn av konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Den infekterade konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals gör att regeringen vill se över konfliktreglerna på svensk arbetsmarknad. Bra att regeringen markerar att läget i Göteborgs hamn inte är acceptabelt, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu utreds konfliktreglerna

AVTALSRÖRELSE Regeringen ska utreda en förändring av konfliktreglerna i syfte att hindra fackförbund utan kollektivavtal att strejka mot företag som redan har ett kollektivavtal. Det är vad som är fallet i Göteborgs hamn där APM Terminals har ett giltigt kollektivavtal med Transportarbetareförbundet.