Fackliga lönekrav hot mot näringslivet

NYHET Publicerad

AVTAL 2016 Industrifackens krav på 2,8 procents lönehöjning och ettåriga avtal är helt fel väg i det läge Sverige befinner sig. Så stora kostnadshöjningar för företagen skulle slå hårt mot konkurrenskraften och leda till ökad arbetslöshet och utanförskap i stället för fler jobb, enligt Peter Jeppsson på Svenskt Näringsliv.

Peter Jeppsson 2

"Vi befinner oss fortfarande i en slutet av en lågkonjunktur som blivit mycket mer utdragen än den hade behövt bli, bland annat för att kostnadsökningarna varit för stora." Det säger Svenskt Näringslivs Peter Jeppsson.

Foto: Paul Quant

– Det vi behöver är en betydande nedväxling av löneökningstakten jämfört med det avtal som vi fortfarande är inne i, och industrifackens krav innebär ingen nedväxling, säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Industrifacken vill höja lönerna med 2,8 procent och förordar ettåriga avtal. Fackförbunden som står bakom är IF metall, Livsmedelsarbetareförbundet, Sveriges ingenjörer, Unionen och GS, facket för skogs- trä- och grafisk bransch.

Industrifacken menar att deras krav utgår från konjunkturläget och företagens konkurrenskraft. Utgångspunkten är Riksbankens inflationsmål och att avtalet leder till reallöneökningar.

Peter Jeppsson är positiv till att industrifacken ser företagens konkurrenskraft som en av de viktiga faktorerna, men fackens argument att konkurrenskraften stärkts på senare tid förstår han inte.

– Svenska företags konkurrenskraft har försämrats under ett antal år då vi kostat på oss för höga löneökningar. Vi befinner oss fortfarande i slutet av en lågkonjunktur som blivit mycket mer utdragen än den hade behövt bli, bland annat för att kostnadsökningarna varit för stora.

Med tanke på att 2,8 procent är samma krav som ställdes inför 2013 års avtalsförhandlingar innebär det ingen nedväxling, konstaterar Peter Jeppsson.

50 procent av Sveriges BNP kommer från exporterande företag och industrin måste vara normerande, även om LO inte lyckats samordna sig i frågan, betonar han.

En dämpning av kostnadsökningstakten skulle stärka företagens konkurrenskraft och ge utrymme för mer investeringar inom näringslivet. Det skulle i sin tur öka behovet av att anställa.

– Vi behöver en god spiral nu. Bland annat har vi en utmaning framför oss när det gäller att skapa arbetstillfällen för nyanlända. Fortsätter den här kostadsökningstakten riskerar vi att öka arbetslösheten och utanförskapet i stället.

Gällande avtal är treårigt, vilket Svenskt Näringsliv anser är bättre än de ettåriga avtal som industrifacken nu föreslår.

– Generellt är det bättre med längre avtal eftersom det ger bättre överskådlighet och en möjlighet att planera för kommande kostnadsökningar, säger Peter Jeppsson.

Läs mer på arbetsmarknadsnytt.se:

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Orimligt att arbetsgivarna ska finansiera höjda pensioner

PENSIONER Socialdemokraterna vill höja pensionerna till 70 procent av lönen. Notan ska betalas av arbetsgivarna. ”Det leder till sämre konkurrenskraft och på sikt till lägre pensioner”, säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

”Hamnarnas problem är Sveriges problem”

KONFLIKT ”Sverige är under press”, sa APM Terminals vd Henrik Kristensen vid ett möte med företagare i Göteborgs hamn. Hamnarbetarförbundets ständiga konflikter skapar problem för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Konfliktreglerna påverkar svensk konkurrenskraft

ALMEDALEN Sveriges unikt långtgående möjligheter att ta till stridsåtgärder påverkar industrins konkurrenskraft och riskerar på sikt att driva investeringar utomlands. Det menade företrädare för industrins arbetsgivargivarorganisationer under ett Almedalsseminarium om Industriavtalets framtid.
NYHET Publicerad:

Även SKF nobbar Göteborgs hamn

KONFLIKT Hamnkonflikten i Göteborg får fler och fler negativa konsekvenser. Nu meddelar industrijätten SKF Sverige att de styr bort sina leveranser från Göteborgs hamn till tyska hamnar. Även Swedebridge, som samordnar transporter från världens alla hörn, varnar för allvarliga konsekvenser.
NYHET Publicerad:

Företag ryter till om hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg har under lång tid tagit vinden ur seglen för många företag. Protester har framförts i det tysta. Nu höjer en rad företag rösten och säger ifrån.
NYHET Publicerad:

Städstrejk avblåst

AVTAL 17 Det blir ingen strejk för städarna. Under fredag eftermiddag tecknade Almega Tjänsteförbunden avtal med Seko och Fastighets för avtalsområdet Serviceentreprenad. Avtalen landade på märket, det vill säga 6,5 procent över tre år.
NYHET Publicerad:

”Hamnkonflikten har kostat oss många miljoner”

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg får följdverkningar för många företag. Billerud/Korsnäs har redan ställt om transporter som tidigare gick via Göteborgs hamn till andra hamnar i Sverige och utomlands.
NYHET Publicerad:

Bra med översyn av konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Den infekterade konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals gör att regeringen vill se över konfliktreglerna på svensk arbetsmarknad. Bra att regeringen markerar att läget i Göteborgs hamn inte är acceptabelt, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu utreds konfliktreglerna

AVTALSRÖRELSE Regeringen ska utreda en förändring av konfliktreglerna i syfte att hindra fackförbund utan kollektivavtal att strejka mot företag som redan har ett kollektivavtal. Det är vad som är fallet i Göteborgs hamn där APM Terminals har ett giltigt kollektivavtal med Transportarbetareförbundet.
NYHET Publicerad:

Måleriavtal klart

AVTAL 17 Medlarbudet fick tummen upp av parterna i målarbranschen. Därmed är strejkhotet avvärjt.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet varslar mest

ARBETSMARKNAD Strejkhoten duggar tätt. Värst är Hamnarbetarförbundet. Hittills i år har de lagt 60 varsel om stridsåtgärder.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Målareförbundet kränker föreningsrätten

AVTAL 17 När Målareförbundet varslar om konfliktåtgärder drabbar det inte sällan företag som ägs av nyckelpersoner hos Måleriföretagen. Enligt arbetsgivarna handlar det om en utstuderad taktik. ”De kränker föreningsrätten", säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal inom märket – strejk avblåst

AVTAL 17 Trots upprepade strejkvarsel har ingen strejk brutit ut i årets avtalsrörelse. Hittills har samtliga avtal hamnat inom märket på 6,5 procent på tre år. Men på torsdag hotar en strejk inom telekomområdet, där Almega och Seko fortfarande inte har enats.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: LO hotar svenska modellen

AVTAL 17 Sverige har de högsta minimilönerna och den mest sammanpressade lönestrukturen i hela OECD. Det är med de förutsättningarna som LO, med 6F-förbunden i spetsen, driver krav om en så kallad låglönesatsning, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Strejkhot avvärjt i sista minuten

AVTAL 17 Almega Tjänsteförbunden och fackförbundet Seko är överens om ett nytt löneavtal. Cirka 10 000 medlemmar inom spårtrafiken får löneökningar på 6,5 procent fördelade på tre år.
NYHET Publicerad:

Tre avtal i hamn

AVTAL 17 Tre nya löneavtal har tecknats i årets avtalsrörelse. Löneökningarna följer industrins märke och gäller områdena transport, bemanning och specialservice. 
NYHET Publicerad:

Fastighets drar tillbaka alla strejkvarsel

AVTAL 17 Almega och fackförbundet Fastighets har kommit överens om ett nytt avtal som följer industrins märke på 6,5 procent över tre år. Därmed är strejken som skulle ha drabbat svensk fordonsindustri, kärnkraftsindustri och livsmedelsindustri på fredag inställd.
NYHET Publicerad:

Ytterligare ett avtal respekterar märket

AVTAL 17 Biltrafikens Arbetsgivarförbund och fackförbundet Transport är överens om ett nytt löneavtal. Med en löneökning om 6,5 procent under tre år ligger avtalet inom ramen för industrins märke.
NYHET Publicerad:

Sekos varsel kan lamslå tågtrafiken

AVTALSRÖRELSEN Strejkvarslen fortsätter att trilla in i årets avtalsrörelse. Återigen är det Seko som är på krigsstigen. Denna gång varslar fackförbundet om strejk inom området järnvägsinfrastruktur. Motparten Almega varnar för att en strejk kan lamslå stora delar av spårtrafiken i Sverige.
NYHET Publicerad:

Ännu ett avtal inom märket

AVTAL 17 Under sen söndagseftermiddag kom Almega och Fastighets överens om ett löneavtal inom ramen för industrins märke. Avtalet innebär en total kostnad om 6,5 procent på tre år. "Arbetsmarknadens parter har återigen visat att de klarar av att ta ansvar för lönebildningen i Sverige", säger vice vd Peter Jeppsson.