Flytta inte premiepensionskapitalet!

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv säger nej till förslaget om att individernas sparade kapital inom premiepensionen ska kunna tvångsflyttas till statliga AP-fonden. Förslaget ska komma tillrätta med något som inte är ett problem, och riskerar istället att skapa stora förtroendeproblem i pensionssystemet.

Hans Gidhagen

Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert.

Foto: Nicklas Mattsson

Den statliga utredningen ”Fokus premiepension” föreslår att alla som gjort ett aktivt val för sin premiepension regelbundet – vart sjunde år – ska tillfrågas om de verkligen vill ha det gjorda valet, ett så kallat utvärderingsval. Om vi då inte väljer att byta till ett annat fondalternativ eller gör ett nytt val av samma alternativ så kommer hela det uppsamlade kapital att flyttas över till den statliga AP-fonden AP7 och det alternativ som är ”icke-val”, det vill säga till för dem som inte gör något aktivt val. Inte nog med det – även framtida pensionspremier hamnar i AP7.

Svenskt Näringsliv menar att utredningen tar till fel åtgärder när den föreslår att de, som engagerat sig i premiepensionen, inte ska få ha kvar sitt gjorda val, utan i stället flyttas över till ett alternativ som de valt att inte ha. Vi vet av egen erfarenhet att sådana här tvångsmässiga förflyttningar skapar mycket irritation hos spararna. När vi ändrade vår pensionsplan Avtalspension SAF-LO och efter upphandling endast erbjöd ett begränsat antal försäkringsgivare (10 stycken) gjorde vi ett obligatoriskt omval. Trots att detta endast berörde framtida premier så blev reaktionerna starka och vi har därefter jobbat för att individerna istället ska påminnas på ett bra sätt om de möjligheter de har att välja.

Det är bättre om det fortsatta arbetet i Pensionsgruppen riktar in sig på hur det ska gå till att få alla, som inte gjort något eget val av sparalternativ i premiepensionen, att göra det. Hellre det än att ställa till det för dem som har engagerat sig. Det finns, i det stora utbud som erbjuds inom premiepensionen, till exempel många alternativ som anpassar sig till åldern och där man kan anpassa sin risknivå på ett helt annat sätt än i det statliga alternativet AP7.

En annan erfarenhet som Svenskt Näringsliv fått, när vi arbetat med tjänstepensionsplanerna ITP och Avtalspension SAF-LO, är att intresset för att välja förvaltare av sin pension ökar med åldern. Även utredningen har observerat att de nytillkommande, det vill säga de riktigt unga, inte är så intresserade av att ta ställning till pensionsfrågor, men att intresset ökar snabbt efter ett tiotal år i systemet. Aktiviteten och intresset ökar naturligt inte bara på grund av ökad ålder, utan även av det faktum att det blir mer pengar på premiepensionskontot. Det är då viktigt att informationen till de sparande, det vill säga alla som arbetar i Sverige, ständigt förbättras så att det blir lättare att ta ställning till hur man vill ha sina pengar placerade. Här är Svenskt Näringsliv överens med utredningen om att det är viktigt att ta hjälp av den tekniska utveckling som hela tiden sker.

En annan olycklig konsekvens av förslaget om utvärderingsval skulle bli att AP7 skulle växa enormt. Utredningen beräknar att mellan 100 och 380 miljarder kronor kommer att omplaceras från placeringar på fondtorget till icke-valet AP7 (av utredningen kallat Förvalet). Det innebär en fördubbling av kapitalet i AP7, vilket sannolikt inte skulle vara bra ur avkastningssynpunkt. Denna kapitalansamling skulle också leda till en maktkoncentration som skulle kunna få politiker att vilja utnyttja/styra kapitalet utifrån politiska syften istället för att se till att de ger så bra pensioner som möjligt. Vi har sett många exempel på sådana försök tidigare och Svenskt Näringsliv menar att även denna risk är skäl nog att inte gå vidare med idéen om utvärderingsval.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Målen inför avtalsrörelsen 2020 klubbade

ARBETSMARKNAD De privata arbetsgivarnas mål i nästa års avtalsrörelse är lönenivåer, flexibilitet och långsiktighet som värnar konkurrenskraften.
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Svenska löner ökar för snabbt

ARBETSKRAFTSKOSTNADER Lönerna ökar för snabbt, samtidigt som produktiviteten minskar i Sverige jämfört med övriga Västeuropa. På sikt är utvecklingen inte hållbar, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Debatt: "Värna industrins märke"

AVTALSRÖRELSEN Snart ska avtal som omfattar 2,8 miljoner medarbetare förhandlas fram. Avtalen får stor betydelse för framtida jobb och företagande i Sverige, skriver ordförande Fredrik Persson.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

Märket är här för att stanna – trots kritik

ARBETSMARKNAD Industrin sätter nivån för löneökningarna. Så har det varit sedan Industriavtalet kom till 1997. Det finns visserligen kritik mot att just industrin ska sätta märket och bestämma löneutvecklingen. Men den konkurrensutsatta industrin bör också i fortsättningen sätta normen, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

LO jämför äpplen och päron i lönestatistiken

KOMMENTAR LO fortsätter att jämföra äpplen och päron i lönestatistiken. Att kvinnor som grupp arbetar betydligt färre timmar än män tar LO inte hänsyn till i sin Jämställdhetsbarometer. Men ska vi får en saklig debatt kring kvinnors och mäns löner kräver det att vi mäter och jämför samma saker, skriver Emelie Nordström, ansvarig för jämställdhetsfrågor.
NYHET Publicerad:

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

DEBATT Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten – slagfältet i handelskrigen

KOMMENTAR I allt fler sammanhang talas om risken för handelskrig mellan olika länder och regioner i världen. En protektionistisk inställning går stick i stäv med det som på många sätt byggt vårt välstånd. Men vi behöver faktiskt också lyfta blicken och diskutera hur svenska företagets kunskapsbaserade tillgångar kan skyddas i en internationell kontext, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Otillräckliga förslag från högskoleutredning

KOMMENTAR Förslagen från Styr- och resursutredningen är otillräckliga. De privata företagen står för jobb och välfärd i Sverige – och huvuddelen av svensk forskning. Ändå spelar de en undanskymd roll i utredningen. Och de utmaningar som den högre utbildningen och forskningen står inför i en allt tuffare global konkurrens nämns inte alls.