Höga lönelyft skapar utsatt läge för svensk industri

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Trump, Brexit och svag produktivitet gör läget allt annat än ljust för svensk exportindustri. Höga lönelyft i nästa års avtalsrörelse spär på problemen ytterligare, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. ”Det stora problemet är att vi har en extrem inbromsning av produktivitetstillväxten. Det måste få konsekvenser för nästa års avtalsrörelse”, säger chefekonom Bettina Kashefi.

IF Metalls utredningschef Erica Sjölander

En av paneldeltagarna var IF Metalls utredningschef Erica Sjölander.

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Peter Jeppsson

Peter Jeppsson, vice vd, avrundade seminariet.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Bilden är inte svart som spillolja men mycket oroande och oviss.

– Vi har en unik situation i världen. Osäkerheten är värre än vanligt. Världsekonomin återhämtar sig svagt.

Kommentaren levererar Bettina Kashefi, chefekonom, när hon presenter sin bild av förutsättningarna inför nästa års avtalsrörelse vid ett seminarium i Näringslivets Hus.

Enligt rapporten, så bjuder den globala ekonomin på få solglimtar. Bistra vindar sveper över USA. Tillväxten bromsar in, investeringarna sjunker. Även i Europa är det kämpigt. Tillväxten backade de tre första kvartalen i år. Samtidigt hopar sig moln över flera stora tillväxtekonomier. I Brasilien fortsätter ekonomin att krympa, sanktioner och ett lågt oljepris påverkar Ryssland negativt samtidigt som Kinas bidrag till världsekonomin är mindre än tidigare.

Lägg till detta protektionistiska uttalanden från Trump, Brexit och svag produktivitet och läget är allt annat än ljust, enligt Svenskt Näringsliv.

Vid sidan av det bekymmersamma världsläget finns det en rad inhemska problem att ta itu med, enligt Bettina Kashefi. Hon konstaterar att Sverige förlorar konkurrenskraft. Exportföretagen har tappat marknadsandelar 12 av de senaste 16 åren samtidigt som industriproduktionen är lägre jämfört med före finanskrisen 2008.

Det som spökar är bland annat höga arbetskraftskostnader och fallande produktivitet. En långsammare utveckling av produktiviteten ställer krav på att arbetskraftskostnaderna inte ökar för mycket. Annars riskerar svenska företag att få svårt att hävda sig i den internationella konkurrensen.

– Det stora problemet är att vi har en extrem inbromsning av produktivitetstillväxten. Det måste få konsekvenser för nästa års avtalsrörelse, säger hon.

I en kommentar till rapporten konstaterar F Metalls utredningschef Erica Sjölander, att arbetskraftskostnader i Sverige är högre än i vissa konkurrentländer. Genomsnittet i Västeuropa var 1,9 procent åren 2013-2015, motsvarande siffra för Sverige var 2,3 procent, enligt Sjölander.

Hon noterar att svensk produktivitetsutveckling ligger på en-två procent, vilket är lägre än åren före finanskrisen men högre än den var under åren därefter.

– Vi har redan anpassat lönerna till en lägre produktivitet. Löneökningstakten ger utrymme för reallöneökningar, säger hon.

Avtalsmodellen, där industrin går före och sätter märket, har inneburit reallöneökningar på runt 60 procent de senaste 20 åren. Det slår avtalsgeneralen Peter Jeppsson fast när han avrundar seminariet.

– Sverige är mer utrikesberoende än de flesta andra länder. Den internationella konkurrensförmågan avgör löneökningstakten, säger han. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Calmfors utmanar industriavtalet

ARBETSMARKNAD Det är dags att ifrågasätta den konkurrensutsatta industrins roll som lönesättande norm i svenskt näringsliv. Så argumenterade Lars Calmfors, nationalekonom och professor i internationell ekonomi, på ett fullsatt seminarium i Stockholm. Men förslaget fick kritik av både arbetsgivare och fack.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna: 6F har fel om lönerna

KONKURRENSKRAFT De fem fackförbunden inom 6F tycker att lönebildningen behöver anpassa sig till nya tider. Därför menar de bland annat att hemmamarknaden måste få större inflytande på det så kallade märket. Men det är fel väg att gå, menar tunga företrädare för arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Orimligt att arbetsgivarna ska finansiera höjda pensioner

PENSIONER Socialdemokraterna vill höja pensionerna till 70 procent av lönen. Notan ska betalas av arbetsgivarna. ”Det leder till sämre konkurrenskraft och på sikt till lägre pensioner”, säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

”Hamnarnas problem är Sveriges problem”

KONFLIKT ”Sverige är under press”, sa APM Terminals vd Henrik Kristensen vid ett möte med företagare i Göteborgs hamn. Hamnarbetarförbundets ständiga konflikter skapar problem för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Konfliktreglerna påverkar svensk konkurrenskraft

ALMEDALEN Sveriges unikt långtgående möjligheter att ta till stridsåtgärder påverkar industrins konkurrenskraft och riskerar på sikt att driva investeringar utomlands. Det menade företrädare för industrins arbetsgivargivarorganisationer under ett Almedalsseminarium om Industriavtalets framtid.
NYHET Publicerad:

Även SKF nobbar Göteborgs hamn

KONFLIKT Hamnkonflikten i Göteborg får fler och fler negativa konsekvenser. Nu meddelar industrijätten SKF Sverige att de styr bort sina leveranser från Göteborgs hamn till tyska hamnar. Även Swedebridge, som samordnar transporter från världens alla hörn, varnar för allvarliga konsekvenser.
NYHET Publicerad:

Företag ryter till om hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg har under lång tid tagit vinden ur seglen för många företag. Protester har framförts i det tysta. Nu höjer en rad företag rösten och säger ifrån.
NYHET Publicerad:

Städstrejk avblåst

AVTAL 17 Det blir ingen strejk för städarna. Under fredag eftermiddag tecknade Almega Tjänsteförbunden avtal med Seko och Fastighets för avtalsområdet Serviceentreprenad. Avtalen landade på märket, det vill säga 6,5 procent över tre år.
NYHET Publicerad:

”Hamnkonflikten har kostat oss många miljoner”

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg får följdverkningar för många företag. Billerud/Korsnäs har redan ställt om transporter som tidigare gick via Göteborgs hamn till andra hamnar i Sverige och utomlands.
NYHET Publicerad:

Bra med översyn av konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Den infekterade konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals gör att regeringen vill se över konfliktreglerna på svensk arbetsmarknad. Bra att regeringen markerar att läget i Göteborgs hamn inte är acceptabelt, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu utreds konfliktreglerna

AVTALSRÖRELSE Regeringen ska utreda en förändring av konfliktreglerna i syfte att hindra fackförbund utan kollektivavtal att strejka mot företag som redan har ett kollektivavtal. Det är vad som är fallet i Göteborgs hamn där APM Terminals har ett giltigt kollektivavtal med Transportarbetareförbundet.
NYHET Publicerad:

Måleriavtal klart

AVTAL 17 Medlarbudet fick tummen upp av parterna i målarbranschen. Därmed är strejkhotet avvärjt.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet varslar mest

ARBETSMARKNAD Strejkhoten duggar tätt. Värst är Hamnarbetarförbundet. Hittills i år har de lagt 60 varsel om stridsåtgärder.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Målareförbundet kränker föreningsrätten

AVTAL 17 När Målareförbundet varslar om konfliktåtgärder drabbar det inte sällan företag som ägs av nyckelpersoner hos Måleriföretagen. Enligt arbetsgivarna handlar det om en utstuderad taktik. ”De kränker föreningsrätten", säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal inom märket – strejk avblåst

AVTAL 17 Trots upprepade strejkvarsel har ingen strejk brutit ut i årets avtalsrörelse. Hittills har samtliga avtal hamnat inom märket på 6,5 procent på tre år. Men på torsdag hotar en strejk inom telekomområdet, där Almega och Seko fortfarande inte har enats.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: LO hotar svenska modellen

AVTAL 17 Sverige har de högsta minimilönerna och den mest sammanpressade lönestrukturen i hela OECD. Det är med de förutsättningarna som LO, med 6F-förbunden i spetsen, driver krav om en så kallad låglönesatsning, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Strejkhot avvärjt i sista minuten

AVTAL 17 Almega Tjänsteförbunden och fackförbundet Seko är överens om ett nytt löneavtal. Cirka 10 000 medlemmar inom spårtrafiken får löneökningar på 6,5 procent fördelade på tre år.
NYHET Publicerad:

Tre avtal i hamn

AVTAL 17 Tre nya löneavtal har tecknats i årets avtalsrörelse. Löneökningarna följer industrins märke och gäller områdena transport, bemanning och specialservice. 
NYHET Publicerad:

Fastighets drar tillbaka alla strejkvarsel

AVTAL 17 Almega och fackförbundet Fastighets har kommit överens om ett nytt avtal som följer industrins märke på 6,5 procent över tre år. Därmed är strejken som skulle ha drabbat svensk fordonsindustri, kärnkraftsindustri och livsmedelsindustri på fredag inställd.
NYHET Publicerad:

Ytterligare ett avtal respekterar märket

AVTAL 17 Biltrafikens Arbetsgivarförbund och fackförbundet Transport är överens om ett nytt löneavtal. Med en löneökning om 6,5 procent under tre år ligger avtalet inom ramen för industrins märke.