Höga lönelyft skapar utsatt läge för svensk industri

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Trump, Brexit och svag produktivitet gör läget allt annat än ljust för svensk exportindustri. Höga lönelyft i nästa års avtalsrörelse spär på problemen ytterligare, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. ”Det stora problemet är att vi har en extrem inbromsning av produktivitetstillväxten. Det måste få konsekvenser för nästa års avtalsrörelse”, säger chefekonom Bettina Kashefi.

IF Metalls utredningschef Erica Sjölander

En av paneldeltagarna var IF Metalls utredningschef Erica Sjölander.

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Peter Jeppsson

Peter Jeppsson, vice vd, avrundade seminariet.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Bilden är inte svart som spillolja men mycket oroande och oviss.

– Vi har en unik situation i världen. Osäkerheten är värre än vanligt. Världsekonomin återhämtar sig svagt.

Kommentaren levererar Bettina Kashefi, chefekonom, när hon presenter sin bild av förutsättningarna inför nästa års avtalsrörelse vid ett seminarium i Näringslivets Hus.

Enligt rapporten, så bjuder den globala ekonomin på få solglimtar. Bistra vindar sveper över USA. Tillväxten bromsar in, investeringarna sjunker. Även i Europa är det kämpigt. Tillväxten backade de tre första kvartalen i år. Samtidigt hopar sig moln över flera stora tillväxtekonomier. I Brasilien fortsätter ekonomin att krympa, sanktioner och ett lågt oljepris påverkar Ryssland negativt samtidigt som Kinas bidrag till världsekonomin är mindre än tidigare.

Lägg till detta protektionistiska uttalanden från Trump, Brexit och svag produktivitet och läget är allt annat än ljust, enligt Svenskt Näringsliv.

Vid sidan av det bekymmersamma världsläget finns det en rad inhemska problem att ta itu med, enligt Bettina Kashefi. Hon konstaterar att Sverige förlorar konkurrenskraft. Exportföretagen har tappat marknadsandelar 12 av de senaste 16 åren samtidigt som industriproduktionen är lägre jämfört med före finanskrisen 2008.

Det som spökar är bland annat höga arbetskraftskostnader och fallande produktivitet. En långsammare utveckling av produktiviteten ställer krav på att arbetskraftskostnaderna inte ökar för mycket. Annars riskerar svenska företag att få svårt att hävda sig i den internationella konkurrensen.

– Det stora problemet är att vi har en extrem inbromsning av produktivitetstillväxten. Det måste få konsekvenser för nästa års avtalsrörelse, säger hon.

I en kommentar till rapporten konstaterar F Metalls utredningschef Erica Sjölander, att arbetskraftskostnader i Sverige är högre än i vissa konkurrentländer. Genomsnittet i Västeuropa var 1,9 procent åren 2013-2015, motsvarande siffra för Sverige var 2,3 procent, enligt Sjölander.

Hon noterar att svensk produktivitetsutveckling ligger på en-två procent, vilket är lägre än åren före finanskrisen men högre än den var under åren därefter.

– Vi har redan anpassat lönerna till en lägre produktivitet. Löneökningstakten ger utrymme för reallöneökningar, säger hon.

Avtalsmodellen, där industrin går före och sätter märket, har inneburit reallöneökningar på runt 60 procent de senaste 20 åren. Det slår avtalsgeneralen Peter Jeppsson fast när han avrundar seminariet.

– Sverige är mer utrikesberoende än de flesta andra länder. Den internationella konkurrensförmågan avgör löneökningstakten, säger han. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Oförändrat mellan centrala och lokala avtal

LÖNEAVTAL Industrimärket påverkar även sifferlösa avtal. Parterna måste förhålla sig till det oavsett avtalskonstruktion. Det konstaterar Carina Gunnarsson, generaldirektör för Medlingsinstitutet, som rapporterar att andelen avtal med central respektive lokal lönebildning var oförändrad för 2016.
NYHET Publicerad:

Otillräckligt från LO

ARBETSMARKNADEN "Svenskt Näringsliv med samtliga förbund är redo att medverka till att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Men åter igen visar LO att de inte kan samla sig bakom verkningsfulla reformer", säger Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Risk att Industriavtalet sägs upp

ARBETSMARKNAD "Om IF Metall går till konflikt för ett krav som strider mot industrins normerande roll kan inte Industriavtalet vara kvar". Det säger Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen, i en intervju med Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

Flytta inte premiepensionskapitalet!

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv säger nej till förslaget om att individernas sparade kapital inom premiepensionen ska kunna tvångsflyttas till statliga AP-fonden. Förslaget ska komma tillrätta med något som inte är ett problem, och riskerar istället att skapa stora förtroendeproblem i pensionssystemet, skriver Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Göteborgs hamn varslar 30-tal arbetare

KONFLIKT Omkring 30 fastanställda varslas om uppsägning på APM Terminals, Göterborgs största exporthamn. Orsaken sägs vara den långvariga konflikten mellan arbetsgivaren och Svenska Hamnarbetareförbundet, samt en allt svagare världsmarknad.
NYHET Publicerad:

Löneökningarna måste understiga 1,5 procent

AVTALSRÖRELSE Fack och arbetsgivare inom industrin står en bra bit ifrån varandra inför nästa års avtalsrörelse. Det framkom när kraven växlades i dag. Arbetsgivarna förordar löneökningar som understiger 1,5 procent, medan industrifacken kräver 2,8 procents löneökningar.
NYHET Publicerad:

Vårdstrejk avvärjd

AVTALSRÖRELSE Det blir ingen strejk inom den privata vården och äldreomsorgen. Parterna enades på måndagskvällen om ett nytt kollektivavtal vilket innebär att de konfliktåtgärder som facket varslat om dras tillbaka.
NYHET Publicerad:

Löneavtal ska stärka svensk konkurrenskraft

ARBETSMARKNAD De privata arbetsgivarna har gjort sina prioriteringar inför stundande avtalsrörelse. I en debattartikel föreslås bland annat lönenivåer som tryggar jobben, mer av företagsnära lönebildning och större flexibilitet i löneavtalen. På så sätt ska svenska företag stärka sin internationella konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Kommunal varslar om strejk inom privat vård

AVTALSRÖRELSE Kommunal har idag varslat Almega Vårdföretagarna om konflikt för anställda inom privat vård och äldreomsorg. Strejken bryter ut den 13 december om ingen lösning nås innan dess. ”Vi förutsätter att parterna, med stöd av Medlingsinstitutet, nu tar ansvar för att värna märket och den modell som bidragit till ordning och reda på arbetsmarknaden”, kommenterar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Höga lönelyft skapar utsatt läge för svensk industri

ARBETSMARKNAD Trump, Brexit och svag produktivitet gör läget allt annat än ljust för svensk exportindustri. Höga lönelyft i nästa års avtalsrörelse spär på problemen ytterligare, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. ”Det stora problemet är att vi har en extrem inbromsning av produktivitetstillväxten. Det måste få konsekvenser för nästa års avtalsrörelse”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Obefogad rädsla för begränsad strejkrätt

KONFLIKTREGLER Europarlamentets transportutskott har antagit en ny initiativrapport som fördömer flygledarstrejker. Att förslaget skulle innebära en begränsning av strejkrätten är emellertid överdrivet. Det menar Lars Adaktusson, Europaparlamentariker för KD.
NYHET Publicerad:

”Förhindra missbruket av dagens konfliktregler”

ARBETSMARKNAD Inför en proportionalitetsprincip och begränsa dagens möjligheten till blockader och sympatiåtgärder. Det är några reformer av dagens konfliktregler som förespråkas av Centerpartiet. Svenskt Näringsliv intervjuar Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.
NYHET Publicerad:

Hamnstrejk stoppar svensk export

ARBETSMARKNAD En orimlig strejk med stora konsekvenser för svensk export. Så löd kommentarerna när Hamnarbetarförbundet inledde ännu en strejk mot APM Terminals i Göteborg.
NYHET Publicerad:

Sympatistrejker tar död på kollektivavtalen

ARBETSMARKNAD Det räcker med att facket hotar med stridsåtgärder för att ett företag ska skriva på ett kollektivavtal. Det vare sig om de anställda vill ha det eller inte. De företag som vägrar utsätts för allt hårdare påtryckningar i form av sympatiåtgärder och blockad. Ibland slutar det i konkurs, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Strejk stoppar Göteborgs hamn

KONFLIKT Mitt under rådande avtalsfred lamslås Göteborgs hamn av konflikt. Hamnen har idag ett fungerande avtal med Transportarbetareförbundet, ett avtal som omfattar alla hamnarbetare. Strejkar gör avdelningen Hamn 4:an i det konkurrerande Hamnarbetarförbundet, som vill teckna ett eget avtal. En lucka i lagen möjliggör strejken eftersom Hamn 4:an inte har ett eget kollektivavtal och därför inte har fredsplikt.
NYHET Publicerad:

Kostnadsläge ger exportbolag konkurrensnackdel

AVTALSRÖRELSEN Det svenska exportföretaget Hjort Conveyor har märkt av en allt hårdare europeisk marknad. Även på hemmaplan hårdnar konkurrensen. ”De tyska lönelyften har under en lång period varit lägre än de svenska. Det gör att vår konkurrenskraft i Tyskland minskar och tyskarnas konkurrenskraft i Sverige ökar”, säger Per Linde, Hjort Conveyor.
NYHET Publicerad:

Orealistiska krav från industrifacken hotar jobb och välfärd

AVTALSRÖRELSEN Facken inom industrin kräver 2,8 procent i löneökning i den kommande avtalsrörelsen, enligt de krav som lades fram idag. Utgångspunkten för kraven är ett ettårigt avtal. "De avtalskrav som facken inom industrin presenterar är inte i takt med verkligheten", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

”Högre ingångslöner leder till färre jobb”

AVTALSRÖRELSEN LO-förbunden ställer gemensamma lönekrav inför avtalsrörelsen 2017, bland annat ställs krav på höjda ingångslöner. Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv, är positiv till samordningen, men kritiserar kravet på höjda ingångslöner. ”LO fortsätter med detta krav att bygga murar runt arbetsmarknaden.”
NYHET Publicerad:

Stridsåtgärder bör vara en sista åtgärd

INTERVJU Måttet konfliktdagar speglar inte fredligheten på arbetsmarknaden när konflikter sällan är tänkbara för företagen. Även varsel om stridsåtgärder kan skada företagen. Alla möjligheter till förhandlingslösning borde vara uttömda innan facken varslar om stridsåtgärder, menar Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv. 
NYHET Publicerad:

Partier ställer krav på förändrade konfliktregler 

KONFLIKTREGLER Riksdagsmotionerna visar att det finns allt starkare krav på förändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad. Tre partier och flera enskilda riksdagsledamöter föreslår att stridsåtgärder måste vara proportionella för att tillåtas och att sympatiåtgärder måste begränsas.