”Högre ingångslöner leder till färre jobb”

NYHET Publicerad

AVTALSRÖRELSEN LO-förbunden ställer gemensamma lönekrav inför avtalsrörelsen 2017, bland annat ställs krav på höjda ingångslöner. Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv, är positiv till samordningen, men kritiserar kravet på höjda ingångslöner. ”LO fortsätter med detta krav att bygga murar runt arbetsmarknaden.”

Under LOs representantskap enades förbunden om gemensamma lönekrav inför nästa års avtalsrörelse.

– Det är visserligen positivt att LOs medlemsförbund beslutat sig för att samordna sig inför avtalsrörelsen, det borgar för ordning och reda under förhandlingarna. Men LO-förbundens krav på extra höjningar av ingångslönerna skapar oklarheter om deras syn på den internationellt konkurrensutsatta sektorns märkessättande roll, säger Peter Jeppsson.

– Dessutom innebär kravet att LO fortsätter blunda för det växande utanförskapet på svensk arbetsmarknad. Högre ingångslöner leder till färre jobb. LO fortsätter med detta krav att bygga murar runt arbetsmarknaden.

– Parterna har att förhålla sig till det märke som sätts av industrin. Det ska gälla för alla andra branscher och är ett kostnadstak. Allt som innebär kostnadsökningar ska rymmas inom märkets ram. Denna centrala princip för svensk lönebildning kommer Svenskt Näringsliv och våra medlemsförbund inte att rucka på, säger Peter Jeppsson. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Högre ingångslöner leder till färre jobb”

AVTALSRÖRELSEN LO-förbunden ställer gemensamma lönekrav inför avtalsrörelsen 2017, bland annat ställs krav på höjda ingångslöner. Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv, är positiv till samordningen, men kritiserar kravet på höjda ingångslöner. ”LO fortsätter med detta krav att bygga murar runt arbetsmarknaden.”
NYHET Publicerad:

Stridsåtgärder bör vara en sista åtgärd

INTERVJU Måttet konfliktdagar speglar inte fredligheten på arbetsmarknaden när konflikter sällan är tänkbara för företagen. Även varsel om stridsåtgärder kan skada företagen. Alla möjligheter till förhandlingslösning borde vara uttömda innan facken varslar om stridsåtgärder, menar Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv. 
NYHET Publicerad:

Partier ställer krav på förändrade konfliktregler 

KONFLIKTREGLER Riksdagsmotionerna visar att det finns allt starkare krav på förändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad. Tre partier och flera enskilda riksdagsledamöter föreslår att stridsåtgärder måste vara proportionella för att tillåtas och att sympatiåtgärder måste begränsas.
NYHET Publicerad:

Varsel mot kranföretag påverkar byggprocessen

KONFLIKT På en byggarbetsplats har mobilkranföretagen en nyckelposition. En mobilkranförare som tas ut i konflikt kan indirekt påverka flertalet på hela bygget. Produktionen stannar av och kostnaderna blir snabbt höga för byggföretagen och än mer för mobilkranföretaget. Frustrationen bland landets kranföretagare är påtaglig över att de så ofta har varslats om konflikt.
NYHET Publicerad:

Ingen lösning i storstrejken

ARBETSMARKNAD Helgens förhandlingar i pilotstrejken har inte lett till en överenskommelse sedan pilotfacket även avvisade medlarnas andra bud. ”Vår upplevelse är att piloterna inte tar förhandlingarna på allvar. Vi har förhandlat i sju veckor och varit i strejk över två dygn”, säger Mattias Dahl, vd för Svenska Flygbranschen och Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Fackliga attacker mot märket skadar svensk konkurrenskraft

AVTALSRÖRELSEN Fastighetsanställdas förbund och Seko kräver mer än märket. Övriga förbund inom 6F backar upp med sympatistrejker. Inte heller Svenska Pilotföreningen respekterar märket. ”Det är väldigt allvarligt när man använder konfliktvapnet på det här sättet. Man skadar tillväxten, välfärden och konkurrenskraften”, säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Varselvåg från syndikalister under avtalsrörelsen

AVTALSRÖRELSEN SAC Syndikalisterna tecknar inte kollektivavtal och är därför aldrig bundna av fredsplikt. De kan därmed strejka när som helst. Under den mest intensiva delen av avtalsrörelsen utnyttjade de konfliktreglerna genom en våg av sympativarsel.
NYHET Publicerad:

HD-domen mot Byggnads begränsar fackens makt

ARBETSMARKNAD Facket kan inte sätta sig över lagen. En företagare är inte längre rätts- och chanslös inför olika stridsåtgärder från fackligt håll. Det är två tydliga resultat av den HD-dom som gav en företagare rätt mot fackförbundet Byggnads. Det öppnar för att kunna kräva skadestånd av facket.
NYHET Publicerad:

Punktstrejk lamslog Göteborgs hamn

ARBETSMARKNAD I tisdags morse inledde Hamnarbetarförbundets lokalavdelning vid Göteborgs containerhamn en 24-timmars strejk. Om parterna inte blir överens startar en ny dygnslång strejk på  torsdag morgon. Arbetsgivaren APM Terminals ställer sig frågande till att ett fack tar till stridsåtgärder för bland annat trivselfrågor.
NYHET Publicerad:

"Det behövs ett förbud mot sympatiåtgärder"

AVTALSRÖRELSEN Fackförbunden inom 6F har varslat om sympatiåtgärder med Målareförbundet. ”Det är allvarligt eftersom flera av dem precis slutit avtal och därmed lovat arbetsfred”, säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Nytt byggavtal följer industrins märke

AVTALSRÖRELSEN Sveriges Byggindustrier och Byggnads har enats om ett nytt avtal på 13 månader. Avtalsvärdet ligger på industrins märke om 2,2 procent på 12 månader och räknas upp till 2,38 procent på 13 månader. Därmed är byggstrejken över.
NYHET Publicerad:

Byggfirma klarade krisen - nu hotar strejken nystarten

AVTALSRÖRELSEN Efter flera år av ekonomiska problem lyckades Flens Byggmaskiner vända den negativa trenden vid årsskiftet. Byggstrejken hotar nu att putta företaget tillbaka över kanten. ”Vi är väldigt hårt drabbade och för oss som litet företag blir det svårt att klara det här”, säger Charlie Eldh, vd.
NYHET Publicerad:

Sveriges Byggindustrier svarar med lockout

AVTALSRÖRELSEN Sveriges Byggindustrier varslar om lockout som en följd av att Byggnads valt att gå ut i strejk på över 500 arbetsplatser.
NYHET Publicerad:

"Byggnads spelar ett högt spel"

AVTALSRÖRELSEN Byggstrejken slår mot över 500 byggarbetsplatser i landet. "Byggnads agerar ansvarslöst och spelar ett högt spel där svenska jobb och svensk välfärd nu hotas på allvar”, säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Oro bland måleriföretag

AVTALSRÖRELSE Strejken bland 260 målare är kännbar för branschens företag. Förlorade kontrakt och ekonomiska förluster följer i spåren.
NYHET Publicerad:

Seko strejkvarslar för återgång till mer reglerade löner

AVTALSRÖRELSE Service- och kommunikationsfacket, Seko, varslade den 6 april om total arbetsnedläggelse inom telekomområdet efter att förhandlingarna med IT&Telekomföretagen strandat.
NYHET Publicerad:

Akademikerförbundet SSR varslar om sympatiåtgärder

AVTALSRÖRELSE Akademikerförbundet SSR varslade under torsdagen om sympatiåtgärder till stöd för Unionen och Sveriges Ingenjörer i deras konflikt med Almegaförbunden Svenska Teknik&Designföretagen och IT&Telekomföretagen.
NYHET Publicerad:

Strejkhoten mot märket finns kvar

AVTALSRÖRELSE Industrin som märkessättare för nivåerna på löneförändringarna hotas från flera håll. Inte minst från Byggnads som lagt ett jättestort varsel för att få igenom sina lönekrav. Men Sveriges Byggindustrier menar att industrins märke bara blivit viktigare för byggbranschen.
NYHET Publicerad:

Ackordssystemet i fokus i målarkonflikt

AVTALSRÖRELSE Nu har Målareförbundets strejk brutit ut. Målarna hävdar att Måleriföretagen vill förstöra det ackordssystem som förekommer i branschen. Det är fel. I dag betalar alla arbetsgivare med kollektivavtal för ackordssystemet. Måleriföretagen vill att endast de företag som använder sig av ackordssystemet ska betala för det.
NYHET Publicerad:

Märket avgörande för framtida jobb

ARBETSMARKNAD Fack och arbetsgivare inom industrin är överens. Branschens normerande roll är avgörande för framtida jobb och välstånd i Sverige. Det framkom när ”märket” diskuterades vid ett seminarium.