Märket på 45 sekunder

TV Publicerad
video spelare

Sveriges exporterande företag konkurrerar globalt. Därför måste löneökningarna i dessa företag hålla samma takt som utomlands. Nivån som sätts kallas "Märket".