Ökade kostnader bekymrar industrin

NYHET Publicerad

AVTAL 2016 Avtalsrörelsen närmar sig med stormsteg, i höst drar den igång på allvar. Som ett avstamp presenterade arbetsgivarorganisationerna inom industrin och handel, områden där närmare en miljon svenskar arbetar, hur de ser på de ekonomiska förutsättningarna inför förhandlingarna och hur utgångsläget ser ut.

Mattias Dahl

Mattias Dahl, förhandlingschef på Svensk Handel.

Foto: Fotograf Björn Mattisson
Anders Weihe

Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.

Foto: JONAS EKSTRÃMER / SCANPIX

Ur ett globalt perspektiv fortsätter ekonomin att hacka i finanskrisens spår, konstaterade Mats Kinwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna. Baksmällan efter krisen är en orsak, en nedåtgående global tillväxttrend en annan. Inget tyder på att någon acceleration kommer att äga rum.

– Sverige har klarat sig hyfsat efter finanskrisen, men exporten har utvecklats svagt. Samma sak gäller med lönsamheten, dessutom har priserna pressats, sa Mats Kinwall, och betonade att konkurrenskraften måste vara utgångspunkten för lönebildningen.

Kinwall menade också att fackens mål på två procent inte är hållbart och att de inte går att basera avtalsrörelsen på inflationsmålet.

En tydlig trend i Sverige är att arbetskraftskostnaderna inom tillverkningsindustrin har ökat, menade Anna Nordin, förhandlingschef på Livsmedelsföretagen. Ett faktum som är besvärligt för många delar av svensk industri.

Höga ingångslöner

Så, vilken modell ska gälla inför avtalsrörelsen 2016? Mattias Dahl, förhandlingschef på Svensk Handel, berättade att näringslivet har haft en lång och djupgående debatt och enats om att modellen måste vara objektiv, långsiktig och gynna alla.

– Industrin ska sätta märket. Långsiktighet är en viktig parameter, det går inte att byta modell för ofta. Det är viktigt att långsiktighet för alla går före fördelar för vissa. Alla tjänar på ordning och reda. Dagens modell har en nackdel och det är att den fungerar bra när tiderna är goda, men att den har lett till höga löneökningar när det har gått sämre, sa Mattias Dahl.

Han lyfte även fram problematiken kring höga ingångslöner. Sverige har idag högst ingångslöner i världen och handeln har högst ingångslöner i Sverige.

– Vi anser att debatten borde handla om de som drabbas av de höga ingångslönerna, nämligen de arbetslösa. Vi kommer inte att begära att ingångslönerna ska sänkas, men däremot att de ligger still. Med en arbetslöshet kring åtta procent är inte höga ingångslöner rätt väg, sa Mattias Dahl och lyfte även fram det faktum att Sverige har minst lönespridning bland jämförbara länder.

För Teknikföretagen är det viktigt med avtal som förbättrar konkurrenskraften. Sverige måste återställa den konkurrenskraft som vi har tappat i flera år.

– Industrins konkurrenskraft är också Sveriges konkurrenskraft. Det gäller att hitta en modell där vi kan anpassa lönekostnaderna efter industrins förutsättningar, sa Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.

Teknikföretagens målsättning inför avtalsrörelsen är också att exportsektorn måste normera, företagsnära lönebildning och flexibilitet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Orimligt att arbetsgivarna ska finansiera höjda pensioner

PENSIONER Socialdemokraterna vill höja pensionerna till 70 procent av lönen. Notan ska betalas av arbetsgivarna. ”Det leder till sämre konkurrenskraft och på sikt till lägre pensioner”, säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

”Hamnarnas problem är Sveriges problem”

KONFLIKT ”Sverige är under press”, sa APM Terminals vd Henrik Kristensen vid ett möte med företagare i Göteborgs hamn. Hamnarbetarförbundets ständiga konflikter skapar problem för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Konfliktreglerna påverkar svensk konkurrenskraft

ALMEDALEN Sveriges unikt långtgående möjligheter att ta till stridsåtgärder påverkar industrins konkurrenskraft och riskerar på sikt att driva investeringar utomlands. Det menade företrädare för industrins arbetsgivargivarorganisationer under ett Almedalsseminarium om Industriavtalets framtid.
NYHET Publicerad:

Även SKF nobbar Göteborgs hamn

KONFLIKT Hamnkonflikten i Göteborg får fler och fler negativa konsekvenser. Nu meddelar industrijätten SKF Sverige att de styr bort sina leveranser från Göteborgs hamn till tyska hamnar. Även Swedebridge, som samordnar transporter från världens alla hörn, varnar för allvarliga konsekvenser.
NYHET Publicerad:

Företag ryter till om hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg har under lång tid tagit vinden ur seglen för många företag. Protester har framförts i det tysta. Nu höjer en rad företag rösten och säger ifrån.
NYHET Publicerad:

Städstrejk avblåst

AVTAL 17 Det blir ingen strejk för städarna. Under fredag eftermiddag tecknade Almega Tjänsteförbunden avtal med Seko och Fastighets för avtalsområdet Serviceentreprenad. Avtalen landade på märket, det vill säga 6,5 procent över tre år.
NYHET Publicerad:

”Hamnkonflikten har kostat oss många miljoner”

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg får följdverkningar för många företag. Billerud/Korsnäs har redan ställt om transporter som tidigare gick via Göteborgs hamn till andra hamnar i Sverige och utomlands.
NYHET Publicerad:

Bra med översyn av konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Den infekterade konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals gör att regeringen vill se över konfliktreglerna på svensk arbetsmarknad. Bra att regeringen markerar att läget i Göteborgs hamn inte är acceptabelt, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu utreds konfliktreglerna

AVTALSRÖRELSE Regeringen ska utreda en förändring av konfliktreglerna i syfte att hindra fackförbund utan kollektivavtal att strejka mot företag som redan har ett kollektivavtal. Det är vad som är fallet i Göteborgs hamn där APM Terminals har ett giltigt kollektivavtal med Transportarbetareförbundet.
NYHET Publicerad:

Måleriavtal klart

AVTAL 17 Medlarbudet fick tummen upp av parterna i målarbranschen. Därmed är strejkhotet avvärjt.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet varslar mest

ARBETSMARKNAD Strejkhoten duggar tätt. Värst är Hamnarbetarförbundet. Hittills i år har de lagt 60 varsel om stridsåtgärder.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Målareförbundet kränker föreningsrätten

AVTAL 17 När Målareförbundet varslar om konfliktåtgärder drabbar det inte sällan företag som ägs av nyckelpersoner hos Måleriföretagen. Enligt arbetsgivarna handlar det om en utstuderad taktik. ”De kränker föreningsrätten", säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal inom märket – strejk avblåst

AVTAL 17 Trots upprepade strejkvarsel har ingen strejk brutit ut i årets avtalsrörelse. Hittills har samtliga avtal hamnat inom märket på 6,5 procent på tre år. Men på torsdag hotar en strejk inom telekomområdet, där Almega och Seko fortfarande inte har enats.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: LO hotar svenska modellen

AVTAL 17 Sverige har de högsta minimilönerna och den mest sammanpressade lönestrukturen i hela OECD. Det är med de förutsättningarna som LO, med 6F-förbunden i spetsen, driver krav om en så kallad låglönesatsning, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Strejkhot avvärjt i sista minuten

AVTAL 17 Almega Tjänsteförbunden och fackförbundet Seko är överens om ett nytt löneavtal. Cirka 10 000 medlemmar inom spårtrafiken får löneökningar på 6,5 procent fördelade på tre år.
NYHET Publicerad:

Tre avtal i hamn

AVTAL 17 Tre nya löneavtal har tecknats i årets avtalsrörelse. Löneökningarna följer industrins märke och gäller områdena transport, bemanning och specialservice. 
NYHET Publicerad:

Fastighets drar tillbaka alla strejkvarsel

AVTAL 17 Almega och fackförbundet Fastighets har kommit överens om ett nytt avtal som följer industrins märke på 6,5 procent över tre år. Därmed är strejken som skulle ha drabbat svensk fordonsindustri, kärnkraftsindustri och livsmedelsindustri på fredag inställd.
NYHET Publicerad:

Ytterligare ett avtal respekterar märket

AVTAL 17 Biltrafikens Arbetsgivarförbund och fackförbundet Transport är överens om ett nytt löneavtal. Med en löneökning om 6,5 procent under tre år ligger avtalet inom ramen för industrins märke.
NYHET Publicerad:

Sekos varsel kan lamslå tågtrafiken

AVTALSRÖRELSEN Strejkvarslen fortsätter att trilla in i årets avtalsrörelse. Återigen är det Seko som är på krigsstigen. Denna gång varslar fackförbundet om strejk inom området järnvägsinfrastruktur. Motparten Almega varnar för att en strejk kan lamslå stora delar av spårtrafiken i Sverige.
NYHET Publicerad:

Ännu ett avtal inom märket

AVTAL 17 Under sen söndagseftermiddag kom Almega och Fastighets överens om ett löneavtal inom ramen för industrins märke. Avtalet innebär en total kostnad om 6,5 procent på tre år. "Arbetsmarknadens parter har återigen visat att de klarar av att ta ansvar för lönebildningen i Sverige", säger vice vd Peter Jeppsson.