”Vi vill vara kvar och växa”

NYHET Publicerad

AVTAL 2016 Woolpower vill växa och bli stora i Sverige men verkar samtidigt på en prispressad global marknad där konkurrenterna har betydligt lägre kostnader. Inför avtalsrörelsen efterlyser företagets ägare Adam Brånby en nykter syn på löneökningar i förhållande till faktisk inflation.

Adam Brånby

"Facken diskussion utgår från Riksbankens inflationsmål på 2 procent men inflationen har legat bra mycket lägre än 2 procent under lång tid", säger Adam Brånby, Woolpower.

Foto: Tommy Andersson

Företaget Woolpower tillverkar varma funktionsunderställ av ullfrotté och det som gör företaget unikt är att all produktion från garn till färdigt plagg sker i Östersund.

Det innebär att Woolpowers största utmaning är att så många klädföretag har sin tillverkning i länder som Bangladesh och Kina där produktionskostnaden är betydligt lägre än i Sverige.

De senaste åren har varit tuffa för Woolpower som för 2-3 år tvingades säga upp personal. Men det senaste halvåret har företaget börjat anställa igen.

80 procent av försäljningen går på export och den hårda konkurrensen på den globala marknaden gör det svårt att höja priserna. För 15 år sedan var prishöjningar varje år en självklarhet men det är det inte alls längre, berättar Adam Brånby, ägare och vice vd på Woolpower.

– Höjer vi priserna kanske konkurrenterna i stället ligger still och då tappar vi vår business. Samtidigt ökar kostnaderna varje år och marginalerna trycks ihop i alla led – alla får det tuffare. Vi måste vara prismässigt på hugget hela tiden och då spelar allt roll – ullpriserna, valutakurserna och naturligtvis även lönerna. 

”Någonstans når vi en smärtgräns”

Han försöker ha en pragmatisk hållning och tycker att det är självklart med löneökningar, men de måste ske i rätt takt.

– Det fungerar inte med löner som under flera år sticker iväg mer än vad vi kan ta ut i högre priser. Diskrepansen mellan inflation och löneökningar får inte vara för stor för många år i rad.

I grunden måste det vara en reallöneutveckling och därför är resonemangen som nu förs från fackligt håll inte renhåriga, anser han.

– Facken diskussion utgår från Riksbankens inflationsmål på 2 procent men inflationen har legat bra mycket lägre än 2 procent under lång tid. Vad är det som säger att Riksbanken har rätt den här gången? Någonstans når vi en smärtgräns.

Utgångspunkten bör i stället vara hur inflationen faktiskt sett ut under ett antal år bakåt, konstaterar han. Om gapet mellan inflation och löneökningar fortsätter att öka kan det få stora konsekvenser för Woolpower.

– Är det för dyrt att tillverka i Sverige kan vi självklart inte vara kvar. Men jag vill samtidigt inte skrämmas. Vi klarar att vara kvar i Sverige om inget dramatiskt händer. Det är en enorm styrka att finnas i Sverige. Tvinga inte ut oss, för vi vill vara kvar och växa och bli ett stort företag.

Adam Brånby är samtidigt hoppfull inför de kommande förhandlingarna och tror att fack och arbetsgivare kommer fram till en lösning som är sund för Sverige.

– Vi måste vara resonliga med tanke på att det är så tufft idag. Det går inte stirra sig blind på hur det ser ut i Sverige. Vi finns i en global värld och om vi sticker ut för mycket och tror att vi kan kosta på oss för stora utsvävningar åker vi av banan. Det är hårt men så är det.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Orimligt att arbetsgivarna ska finansiera höjda pensioner

PENSIONER Socialdemokraterna vill höja pensionerna till 70 procent av lönen. Notan ska betalas av arbetsgivarna. ”Det leder till sämre konkurrenskraft och på sikt till lägre pensioner”, säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

”Hamnarnas problem är Sveriges problem”

KONFLIKT ”Sverige är under press”, sa APM Terminals vd Henrik Kristensen vid ett möte med företagare i Göteborgs hamn. Hamnarbetarförbundets ständiga konflikter skapar problem för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Konfliktreglerna påverkar svensk konkurrenskraft

ALMEDALEN Sveriges unikt långtgående möjligheter att ta till stridsåtgärder påverkar industrins konkurrenskraft och riskerar på sikt att driva investeringar utomlands. Det menade företrädare för industrins arbetsgivargivarorganisationer under ett Almedalsseminarium om Industriavtalets framtid.
NYHET Publicerad:

Även SKF nobbar Göteborgs hamn

KONFLIKT Hamnkonflikten i Göteborg får fler och fler negativa konsekvenser. Nu meddelar industrijätten SKF Sverige att de styr bort sina leveranser från Göteborgs hamn till tyska hamnar. Även Swedebridge, som samordnar transporter från världens alla hörn, varnar för allvarliga konsekvenser.
NYHET Publicerad:

Företag ryter till om hamnkonflikt

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg har under lång tid tagit vinden ur seglen för många företag. Protester har framförts i det tysta. Nu höjer en rad företag rösten och säger ifrån.
NYHET Publicerad:

Städstrejk avblåst

AVTAL 17 Det blir ingen strejk för städarna. Under fredag eftermiddag tecknade Almega Tjänsteförbunden avtal med Seko och Fastighets för avtalsområdet Serviceentreprenad. Avtalen landade på märket, det vill säga 6,5 procent över tre år.
NYHET Publicerad:

”Hamnkonflikten har kostat oss många miljoner”

ARBETSMARKNAD Hamnkonflikten i Göteborg får följdverkningar för många företag. Billerud/Korsnäs har redan ställt om transporter som tidigare gick via Göteborgs hamn till andra hamnar i Sverige och utomlands.
NYHET Publicerad:

Bra med översyn av konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Den infekterade konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren APM Terminals gör att regeringen vill se över konfliktreglerna på svensk arbetsmarknad. Bra att regeringen markerar att läget i Göteborgs hamn inte är acceptabelt, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nu utreds konfliktreglerna

AVTALSRÖRELSE Regeringen ska utreda en förändring av konfliktreglerna i syfte att hindra fackförbund utan kollektivavtal att strejka mot företag som redan har ett kollektivavtal. Det är vad som är fallet i Göteborgs hamn där APM Terminals har ett giltigt kollektivavtal med Transportarbetareförbundet.
NYHET Publicerad:

Måleriavtal klart

AVTAL 17 Medlarbudet fick tummen upp av parterna i målarbranschen. Därmed är strejkhotet avvärjt.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet varslar mest

ARBETSMARKNAD Strejkhoten duggar tätt. Värst är Hamnarbetarförbundet. Hittills i år har de lagt 60 varsel om stridsåtgärder.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Målareförbundet kränker föreningsrätten

AVTAL 17 När Målareförbundet varslar om konfliktåtgärder drabbar det inte sällan företag som ägs av nyckelpersoner hos Måleriföretagen. Enligt arbetsgivarna handlar det om en utstuderad taktik. ”De kränker föreningsrätten", säger Peter Jeppsson, vice vd.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal inom märket – strejk avblåst

AVTAL 17 Trots upprepade strejkvarsel har ingen strejk brutit ut i årets avtalsrörelse. Hittills har samtliga avtal hamnat inom märket på 6,5 procent på tre år. Men på torsdag hotar en strejk inom telekomområdet, där Almega och Seko fortfarande inte har enats.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: LO hotar svenska modellen

AVTAL 17 Sverige har de högsta minimilönerna och den mest sammanpressade lönestrukturen i hela OECD. Det är med de förutsättningarna som LO, med 6F-förbunden i spetsen, driver krav om en så kallad låglönesatsning, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Strejkhot avvärjt i sista minuten

AVTAL 17 Almega Tjänsteförbunden och fackförbundet Seko är överens om ett nytt löneavtal. Cirka 10 000 medlemmar inom spårtrafiken får löneökningar på 6,5 procent fördelade på tre år.
NYHET Publicerad:

Tre avtal i hamn

AVTAL 17 Tre nya löneavtal har tecknats i årets avtalsrörelse. Löneökningarna följer industrins märke och gäller områdena transport, bemanning och specialservice. 
NYHET Publicerad:

Fastighets drar tillbaka alla strejkvarsel

AVTAL 17 Almega och fackförbundet Fastighets har kommit överens om ett nytt avtal som följer industrins märke på 6,5 procent över tre år. Därmed är strejken som skulle ha drabbat svensk fordonsindustri, kärnkraftsindustri och livsmedelsindustri på fredag inställd.
NYHET Publicerad:

Ytterligare ett avtal respekterar märket

AVTAL 17 Biltrafikens Arbetsgivarförbund och fackförbundet Transport är överens om ett nytt löneavtal. Med en löneökning om 6,5 procent under tre år ligger avtalet inom ramen för industrins märke.
NYHET Publicerad:

Sekos varsel kan lamslå tågtrafiken

AVTALSRÖRELSEN Strejkvarslen fortsätter att trilla in i årets avtalsrörelse. Återigen är det Seko som är på krigsstigen. Denna gång varslar fackförbundet om strejk inom området järnvägsinfrastruktur. Motparten Almega varnar för att en strejk kan lamslå stora delar av spårtrafiken i Sverige.
NYHET Publicerad:

Ännu ett avtal inom märket

AVTAL 17 Under sen söndagseftermiddag kom Almega och Fastighets överens om ett löneavtal inom ramen för industrins märke. Avtalet innebär en total kostnad om 6,5 procent på tre år. "Arbetsmarknadens parter har återigen visat att de klarar av att ta ansvar för lönebildningen i Sverige", säger vice vd Peter Jeppsson.