Industrin måste ha konkurrenskraftiga löner

NYHET Publicerad

AVTAL 2012 Det är samhällsekonomiskt betänkligt om lönegapet mellan industriarbetare och andra yrkesgrupper minskar. Det skriver Svante Nycander på DN debatt.

Svante Nycander

Svante Nycander skriver att man lika gärna kan påstå att industrianställda är missgynnade, eftersom deras arbetsgivare har svårast att vältra över kostnadshöjningar på konsumenter och skattebetalare.

Foto: MAUD NYCANDER / SCANPIX

Häromveckan presenterade fem förbundsordförande inom LO, TCO och Saco sju förslag som enligt dem ska ge jämställda löner. Bland annat vänder de sig mot att industriarbetares löner är högre än till exempel vårdanställdas.

Idag går Svante Nycander, författare och före detta chefredaktör Dagens Nyheter, till motangrepp. Han säger att otryggheten måste vägas in när man jämföra löner i olika sektorer. Den konkurrensutsatta sektorn är långt mer utsatt för konjunktursvängningar.

”Om industriarbetarlönen ger kompensation för större otrygghet på grund av konjunktursvängningar så är det inte könsdiskriminering”, skriver han.

Läs debattartikeln.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenskt Näringslivs roll i avtalsförhandlingarna

Svenskt Näringslivs roll i avtalsförhandlingarna 2016 är att som centralorganisation stödja medlemmarna (arbetsgivareförbunden) i deras förhandlingsarbete.
NYHET Publicerad:

Historisk dom i Arbetsdomstolen

GRANSKNINGSAVGIFTER Arbetsdomstolen har gett Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, rätt i det så kallade kontrollavgiftsmålet. Därmed kommer inte längre oorganiserade arbetstagare att behöva betala ackordkontrollavgift till Svenska Elektrikerförbundet, SEF.
NYHET Publicerad:

Den hotande konflikten på skärgårdstrafiken avblåst

AVTAL 2012 Arbetsgivarna och facket accepterade under fredagen medlarnas bud om nytt kollektivavtal för skärgårdstrafiken. I och med att parterna enats om ett nytt avtal dras både arbetsgivarnas och fackens varsel om konflikt tillbaka.
NYHET Publicerad:

Rekordlångt avtal för arbetare i bemanningsbranschen

AVTAL 2012 Sju månader långa förhandlingar ledde till 2012 års längsta kollektivavtal. Bemanningsföretagen träffade den 17 oktober kollektivavtal på tre år med samtliga 14 LO-förbund. Löneökningarna följer övriga avtal på arbetsmarknaden.
NYHET Publicerad:

Lockoutvarsel på skärgårdstrafiken

AVTAL 2013 Almega Tjänsteföretagen varslar om lockout av SEKO:s medlemmar inom skärgårdstrafiken på deras lediga dagar. Fackförbundet Seko har tidigare varslat om strejk på från och med den 22 oktober. Arbetsgivarnas lockoutvarsel är en direkt konsekvens av SEKO:s strejkvarsel.
NYHET Publicerad:

Skärgårdsavtalet en relikt från havets botten...

AVTAL 2012 Almega Tjänsteföretagen har sagt upp kollektivavtalet med SEKO för personal i skärgårdstrafik. Det betyder att det om några dagar råder avtalslöst tillstånd mellan parterna.
NYHET Publicerad:

Avtal klart för svenska hamnar

AVTAL 2012 Sveriges Hamnar och Transport har nu kommit överens om ett avtal för hamn- och stuveriverksamheten. Samtliga stridsåtgärder är därmed återkallade. Det träffade avtalet löper över ett år och innehåller löneökningar med 774 kronor per månad.
NYHET Publicerad:

Konflikt hotar i svenska hamnar

AVTAL 12 Sedan Transportarbetaförbundet tackat nej till medlarnas bud tyder mycket på att det blir konflikt i de svenska hamnarna. "Vi är förvånade över att en av de bäst betalda LO-grupperna väljer att tacka nej till ett bud som motsvarar det andra grupper på arbetsmarknaden har accepterat", säger Peter Jeppsson, vd för Sveriges Hamnar och Transportgruppen.
NYHET Publicerad:

Arbetsfreden i byggsektorn hotad

AVTAL12 Byggproduktion för hundratals miljoner kronor står stilla i Linköpingsområdet efter att facket krävt mer än de centralt avtalade lönenivåerna. "Återigen tvingas vi konstatera att arbetsfreden i byggsektorn inte ens är värt papperet som det är skrivet på", säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.
NYHET Publicerad:

Förhandlingar inleds om omställningsavtal

AVTAL 2013 Svenskt Näringsliv och PTK har nu fattat de formella besluten om att inleda förhandlingar om ett utvecklat omställningsavtal för tjänstemän i privat anställning. Förhandlingarna börjar i mitten av nästa vecka och målsättningen är att de ska vara klara före avtalsförhandlingarna 2013.
NYHET Publicerad:

Nytt ljus på kollektivavtal

ARBETSMARKNAD För att pressa ner arbetslösheten och underlätta anställningar av unga lanserar Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen ett förslag döpt till "Kollektivavtal Light" som delvis ersätter dagens snåriga och stelbenta regler. Per Hidesten, förhandlingsdirektör för Skogsindustrierna, hoppas att tankegångarna vinner gillande även hos facket.
NYHET Publicerad:

Avtal klart för friskolor

AVTAL 2012 Almega Tjänsteföretagen har tecknat avtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund för friskolor och fristående förskolor. Avtalet ger löneökningar på 4,1 procent för en period om 18 månader.
NYHET Publicerad:

Mer i plånboken med lokal lönebildning

LÖNEBILDNING Arbetstagare vars lön bestäms lokalt på företaget har en snabbare löneutveckling än arbetstagare som får sin lön fastställd i centrala förhandlingar. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. "När den enskilde medarbetaren kan påverka lönesättningen i samarbete med sin chef bidrar det till en positiv utveckling för företag och medarbetare", säger Kajsa Lindell, statistiker.
NYHET Publicerad:

Handelsanställdas strejkhot avblåst

AVTAL 2012 Fackförbundet Handels och arbetsgivarparten Almega är överens om ett nytt avtal för lagerpersonal och chaufförer. Därmed drar facket tillbaka sitt varsel om strejk.
NYHET Publicerad:

Almega: "Handels krav strider mot EU-direktiv"

AVTAL 2012 Handelsanställdas förbund har varslat om konflikt mot Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen och Tjänsteförbunden. Konflikten gäller att facket på ett orimligt och snart olagligt sätt vill begränsa användandet av inhyrd personal.
NYHET Publicerad:

Förlagsstrejken avblåst

AVTAL 2012 Under söndagen enades Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen och Unionen om ett nytt kollektivavtal. Därmed avbryts den strejk som pågått sedan i torsdags. Sedan Unionen visat förhandlingsvilja och gått med på fyra viktiga förbättringar för företagen kunde parterna enas om ett nytt avtal.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal klart för hotell och restaurang

AVTAL 2012 Visita och Hotell- och restaurangfacket har kommit överens om ett nytt avtal för företagen inom hotell och restaurang. "Företagen får större möjligheter till individuell lönesättning och ungdomslönerna ökar bara med 50 procent i förhållande till övriga löner, vilket vi är nöjda med.", säger Eva Östling Ollén, vd på Visita.
NYHET Publicerad:

Unionen varslar igen - utan att förhandla

AVTAL 2012 Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen mottog under fredagseftermiddagen ett varsel om utökad strejk från fackförbundet Unionen. Det utökade varslet är ännu mer förvånande då man kunnat läsa i media att många av Unionens medlemmar är skeptiska till att strejka.
NYHET Publicerad:

Strejk uppskjuten

AVTAL 2012 Hotell- och restaurangfacket, HRF, skjuter upp den utlysta strejken på elva hotell och restauranger. Parterna har fram till tisdag på sig att komma fram till en lösning.
NYHET Publicerad:

Förlagsstrejk inledd

AVTAL 2012 Omkring tusen anställda vid tidningsförlag, reklambyråer och betalningsföretag gick ut i strejk vid lunchtid på onsdagen. "Jag befarar en långvarig konflikt. Situationen är utpressningsliknande och omöjlig att ge efter för", säger Stefan Koskinen förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen.