Fakta om löner i våra medlemsföretag.

RAPPORT Publicerad
Fakta om löner i våra medlemsföretag 2013

Fakta om löner i våra medlemsföretag 2013

Övergripande lönestatistik avseende september 2013

Lönerna i Svenskt Näringslivs medlemsföretag var i september 2013 i genomsnitt 26 400 kronor i månaden för arbetare och 37 700 kronor i månaden för tjänstemän. Mellan september 2012 och september 2013 var löneutvecklingen 1,9 procent för arbetare och 2,0 procent för tjänstemän. Löneutvecklingen har varierat över tiden både för tjänstemän och för arbetare, men den genomsnittliga löneutvecklingen per år under den senaste 3-årsperioden har varit 2,4 procent för både arbetare och för tjänstemän.

Svenskt Näringsliv samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna. Denna rapport är en övergripande sammanställning av slutresultatet av årets undersökning, som avser lönerna i september månad 2013. Här redovisas lönenivåer, lönespridning och löneutveckling för arbetare respektive tjänstemän fördelat på näringsgren. Sist finns en kortfattad kvalitetsredovisning av lönestatistiken.

Författare