Fakta om Löner och Arbetstider 2014

RAPPORT Publicerad

Årets tema-avsnitt handlar om företagsnära lönebildning och medarbetarnära lönesättning. Lön kan ses som företagets investering i medarbetarna. Och varje investering behöver utvecklas. Att kunna använda lönesättningen för att belöna medarbetare som gör ett bra jobb och som utvecklar företaget, är en viktig del av lönebildningen. I avsnittet beskrivs på vilket sätt det är möjligt inom ramen för de olika typerna av centrala löneavtal som finns inom näringslivet.

Publikationen innehåller dessutom övergripande information om • lön, lönekostnader, löneutveckling, lönespridning • arbetskraftskostnader och dess utveckling • löneavtalens utveckling • konflikter på arbetsmarknaden • arbetsgivaravgifter och premier till avtalsförsäkringar • internationella jämförelser av lön och arbetskraftskostnader • tidsanvändning; arbetstid, semester, frånvaro • arbetskraftens struktur på arbetsmarknaden i avseende på bl a ålder och utbildning • kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden vad gäller framför allt chefskap, löneskillnader, lönespridning och löneutveckling

Författare