Låglönesatsningar stänger ute unga

NYHET Publicerad

AVTAL 2013 Högre trösklar in på arbetsmarknaden för ungdomar och förlorade arbetstillfällen. Det blir konsekvenserna av fortsatt löneutjämning, enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

Christer Ågren

Christer Ågren, vice vd.

Foto: Svenskt Näringsliv

I rapporten ”Ska ingångslönen bli slutlön – Om löneökningar i kronor eller i procent?” visar Svenskt Näringsliv vilka konsekvenserna blir av fortsatt löneutjämning på arbetsmarknaden.

I de senaste avtalsrörelserna har LO-förbunden drivit frågan om så kallade låglönesatsningar. Inför 2013 års avtalsförhandlingar har de krävt löneökningar med 2,8 procent för de som tjänar 25 000 kr eller mer i månaden. Avtalens lägsta löner ska höjas med minst 700 kronor i månaden. Resultatet av detta blir högre löneökningar i procent för de som tjänar mindre än genomsnittet.

Svenskt Näringsliv är kritiskt till LO:s modell som leder till att minska löneskillnaderna mellan enklare och mer kvalificerade jobb på arbetsmarknaden. Enligt Christer Ågren, vice vd för Svenskt Näringsliv, har Sverige redan den mest sammanpressade lönestrukturen bland industriländerna.

– Sverige har i grunden inget låglöneproblem. Däremot har vi ett jobbproblem till följd av att lönestrukturen är så sammanpressad, bland annat beroende på att ingångslönerna i många fall är för höga, säger Christer Ågren.

LO:s krav på 700 kronor i löneökning för de lägsta lönerna innebär en ökning med 3,9 procentenheter. En oroande utveckling, enligt Christer Ågren.

– Redan idag skiljer det bara 5-10 procent mellan unga oerfarna och äldre medarbetares löner. Varje procents minskning av skillnaden förstärker redan för höga trösklar till arbetsmarknaden för unga och personer med liten eller ingen erfarenhet från yrkeslivet, säger Christer Ågren.

Han tycker det är olyckligt att LO driver dessa krav i ett land som Sverige som har både de lägsta löneskillnaderna i Europa och de minsta löneskillnaderna mellan oerfarna och erfarna personer.

– Små skillnader i lön mellan enklare arbeten och mer kvalificerade gör att många jobb dessutom försvinner och många möjliga jobb aldrig skapas. Samtidigt som möjligheten för löneutveckling för de som har ett arbete minskar, säger Christer Ågren.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Parterna måste skärpa sig!”

AVTAL Ett skäl till att så många står utanför arbetsmarknaden beror på att fackförbund och arbetsgivarorganisationer inte har hängt med och insett att den svenska modellen har försvagats. Den salvan kommer från Siri Steijer, programansvarig arbetsmarknad på tankesmedjan Timbro.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringslivs roll i avtalsförhandlingarna

Svenskt Näringslivs roll i avtalsförhandlingarna 2016 är att som centralorganisation stödja medlemmarna (arbetsgivareförbunden) i deras förhandlingsarbete.
NYHET Publicerad:

Många myter om lägstalöner

KOMMENTAR Det förekommer ett antal myter i debatten om lägstalöner. Till exempel att det inte finns något samband mellan ungdomsarbetslöshet och lägstalöner, att höjda lägstalöner hjälper de svagaste i samhället. Susanne Spector, arbetsmarknadsekonom, förklarar och reder ut begreppen.
NYHET Publicerad:

Gemensamt ansvar för säkra arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Över hundra personer från byggbranschen detltog när Sveriges Byggindustrier höll sitt fjärde seminarium för ”En säker arbetsplats”.  "Vi leverantörer vill och gör mycket men önskar tydligare kravställande från våra kunder", säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.
NYHET Publicerad:

Byggnads – ett hot mot den svenska modellen

KOMMENTAR Istället för att vilseleda och blåsa till strid borde Byggnads agera som en ansvarstagande fackförering och seriöst ta sig an arbetet hur vi kan få företag och medarbetare att vilja ha kollektivavtal, skriver Christer Ågren.
NYHET Publicerad:

Så vill BI skapa en sund byggbransch

ARBETSMARKNAD Byggnads vill att ett så kallat solidaransvar införs på byggarbetsplatser. Vad innebär det egentligen? Lyssna på byggföretagarna och BI:s representanter när de ger sin syn på fackets agerande.
NYHET Publicerad:

Byggnads på krigsstigen

AVTALSRÖRELSEN Nyligen kom arbetsgivare och fack inom byggbranschen överens om metoder för att motverka svartarbete. Nu säger Byggnads upp Byggavtalet med motiveringen att överenskommelsen inte är tillräckligt långtgående.
NYHET Publicerad:

Byggnads säger upp byggavtal

AVTALSRÖRELSEN Sveriges Byggindustrier har fått ett uppsagt avtal från Byggnads. ”Att Byggnads säger upp Byggavtalet efter endast ett år när de precis har fått igenom huvudentreprenörsansvar samt ökat fackligt inflytande förstår vi inte”, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.
NYHET Publicerad:

Överenskommelse stoppar svartjobb

AVTALSRÖRELSEN Sveriges Byggindustrier och fackförbundet Byggnads har kommit överens om hur man ska komma till rätta med oegentligheter i så kallade entreprenörskedjor på byggarbetsplatser. "Oseriösa aktörer ska inte ha något att hämta i vår bransch", säger Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier.
NYHET Publicerad:

Fler sifferlösa avtal hotar inte märket

KOMMENTAR Medlingsinstitutets nyligen presenterade årsrapport om avtalsrörelsen och lönebildningen visar att allt fler medarbetare omfattas av så kallade sifferlösa avtal. Vissa fackförbund oroas av detta. Men avtal fria från siffror är ett sätt att utveckla den företagsnära lönebildningen, skriver Edel Karlsson Håål, lönepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Nytt läraravtal för friskolor

AVTAL 2013 Almega Tjänsteföretagen har idag tecknat ett nytt fyraårigt kollektivavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. "Vi är mycket nöjda med avtalet", säger Linn Bentley som förhandlat avtalet för Almega Tjänsteföretagen.
NYHET Publicerad:

Nytt läraravtal för friskolor

AVTAL 2013 Almega Tjänsteföretagen har idag tecknat ett nytt fyraårigt kollektivavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. "Vi är mycket nöjda med avtalet", säger Linn Bentley som förhandlat avtalet för Almega Tjänsteföretagen.
NYHET Publicerad:

Ge inte efter för LO:s protektionism

ARBETSMARKNAD Socialdemokraterna har tillsammans med LO föreslagit ett tiopunktsprogram med ordningsregler för svensk arbetsmarknad. "Det är beklagligt att Socialdemokraterna ger efter för LO:s protektionistiska krafter", säger vice vd Christer Ågren.
NYHET Publicerad:

Skärgårdsbåtar lämnar hamn

AVTAL 2013 Strejken i skärgården är över sedan Almega och Seko sagt ja till medlarnas nya bud. "Nu har vi möjlighet att i lugn och ro diskutera hur vi ska modernisera avtalet. Det är viktiga förändringar och vi måste tillsammans leverera en förnyelse, annars har vi samma situation om två år igen", säger Stefan Koskinen, Almega.
NYHET Publicerad:

Trakasserier ställde in skärgårdstur

AVTAL 2013 Med anledning av den hotfulla stämning som råder i samband med Sekos strejk, där personal bland annat har hängts ut med namn och bild på sociala medier, valde redaren att ställa in gårdagens kvällstur med Waxholm II.
NYHET Publicerad:

Båtstrejken hotar julbord i skärgården

AVTAL 2013 Strejken lamslår stora delar av båttrafiken i Stockholm och Göteborg. Skärgårdsföretagaren Stefan Guldstrand, som driver Utö Värdshus i Stockholm, är rädd för att missa årets julbordsintäkter. "Strejken slår från alla håll. Personal, gäster och varor kommer varken till eller från ön", säger han.
NYHET Publicerad:

Strejk lamslår skärgårdstrafiken

AVTAL 2013 Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare har gått i stå och skärgårdsstrejken är ett faktum. Strejken lamslår stora delar av färjetrafiken i Stockholm och Göteborg.
NYHET Publicerad:

"Det finns skäl att granska LO:s lönepolitik"

AVTAL 2013 Konjunkturinstitutet vill se en ökad lönespridning för att komma till rätta med långtidsarbetslösheten, som blir ett allt större problem. "När KI säger att ökad lönespridning hjälper dem med sämst förutsättningar är det ett budskap med udden riktad mot dem som driver lönebildningen mot en sammanpressning av lönerna", säger Christer Ågren, vice vd.
NYHET Publicerad:

Seko varslar om strejk i skärgårdstrafiken

AVTAL 2013 Fackförbundet Seko varslar om strejk bland däckspersonal i skärgårdstrafiken. "Vi tycker det är tråkigt att Seko lägger ett varsel som kommer att drabba passagerna istället för att förhandla om hur vi tillsammans kan modernisera avtalet, säger Stefan Koskinen, Almega.
NYHET Publicerad:

Sifferlösa avtal allt vanligare

AVTAL 2013 Fler sifferlösa avtal än någonsin förr. Det blir resultatet efter årets avtalsrörelse, något som välkomnas av Christer Ågren, vice vd. "Lönebildningen i ett företag kopplas på så sätt tydligare till den enskilda medarbetarens prestation", säger han.