Lönedrabbning i krisens tecken

NYHET Publicerad

AVTAL 2010 I vår drar en rekordstor avtalsrörelse igång i kölvattnet efter en av efterkrigstidens värsta lågkonjunkturer. Arbetsgivarsidans besked är att det är nollavtal som gäller centralt, åtminstone under 2010.

ågren_christer2

Arbetsgivarsidan säger inte nej till centrala avtal, det är bara retorik från facken, enligt Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Foto: Scanpix

Nu mobiliserar arbetsgivarsidan inför nästa års avtalsrörelse. Huvudkravet är en paus i löneökningar i de centrala avtalen medan LO uppbackad av de enskilda fackförbunden anser att löneutrymmet ligger på 2,5-3,5 procent.

– Möjligen kan man ha dessa krav i ett läge där vi har en normal konjunktur. Men att i dagens läge öka kostnaderna för i grunden sunda företag, som har alla chanser i världen att klara sig genom finanskrisen, är fel. Att låta dessa företag gå under är faktiskt skandal, säger Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv.

LO-ekonomernas huvudtes är att lågkonjunkturen ska ses som en efterfrågekris och inte en kostnadskris; med andra ord finns det utrymme för löneökningar trots att företagen går dåligt. Det är rentav samhällsekonomiskt fel att lägga sig för lågt, anser LO-ordförande Wanja Lundby Wedin, eftersom det hämmar konsumenternas efterfrågan som är viktig för att få fart på ekonomin.

Hon tycker också att det är fel att rädda alla företag.

– Börjar vi diskutera nollavtal tappar vi den arbetsmarknadsmodell som innebär att vi inte ska hålla företag, som inte skulle klara sig ändå, under armarna, sade hon under det pressmöte där LO presenterade sina prioriteringar inför avtalsrörelsen.

Christer Ågren har liten förståelse för LO-ekonomernas resonemang.

– I år har konsumenterna fått 5 procent mer i köpkraft. Problemet är alltså inte att folk inte har pengar att handla för. Problemet är att man inte handlar för att man är orolig för att bli arbetslös.

En fråga som är intimt förknippad med nollavtal är arbetsgivarnas önskan att flytta ut så stor del som möjligt av lönebildningen till företagen. Det ger också de företag och branscher som inte påverkats av lågkonjunkturen en chans att på lokal nivå komma överens om lönehöjningar. Den arbetsgivarorganisation som hårdast driver frågan om lokal lönebildning inför avtalsrörelsen är Almega.

Enligt Konjunkturinstitutet tål samhällsekonomin ett utrymme för ökade lönekostnader på mellan 1-2,5 procent den kommande treårsperioden, men det förutsätter att utrymmet inte äts upp av höjningar i de centrala avtalen, anser Christer Ågren.

– Det är fel att som facket kräva löneökningar i centrala avtal för att nå KI:s löneramar. Vi tror att vi hamnar på den nedre delen för 2010 just för att vi inte har centrala höjningar. Ett utfall i den nedre delen är det som ger bäst resultat i form av tillväxt och lägre arbetslöshet, säger han.

Den fackliga sidan har också kritiserat Svenskt Näringsliv för att vilja överge de centrala avtalen, men det är helt fel, anser Christer Ågren.

– Vi säger inte nej till centrala avtal, det är bara retorik från facken. Även de begriper att vi inte gjort det. Och ser vi en positiv utveckling under 2010 är vi beredda att ta hänsyn till det 2011 och 2012. Men de lönelyften får inte bli till en massa potter som begränsar för företagen.

De andra huvudpunkterna på Svenskt Näringslivs lista är att få ned lägsta lönerna, en flexiblare arbetstidsförläggning och möjligheten att träffa lokala överenskommelser som kan rädda ett företag under en tillfällig svacka.

LO vill blanda annat minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor, få fler att arbeta heltid och minska antalet visstidsanställningar. Bland de enskilda förbunden har ännu fler krav hörts som bland annat rör omställningsbidrag och kompetensutveckling.

Facken är också kritiska mot det offensiva tonfallet bland arbetsgivarna. Det är inte ansvarsfullt att så tydligt söka konfrontation i en svår lågkonjunktur, anser LO:s avtalssekreterare Per Bardh.

– Att vi gick ut och markerade så tydligt var en reaktion på de fackliga julklapplistorna, säger Christer Ågren.

– Problemet är ju inte att arbetsgivarna står upp för vad som behövs för att få Sverige på fötter igen, utan att facken inte kom med en realistisk approach från dag 1.

Svenskt Näringslivs prioriteringar

  1. Låt lönehöjningarna bestämmas lokalt.
  2. Hålla nere lägstalönerna.
  3. Flexiblare arbetstidsförläggning för att göra det möjligt att arbeta när arbete finns.
  4. Möjlighet att träffa lokala avtal för att rädda företag i kris.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sifferlöst avtal för Svenska Teknik&Designföretagen

AVTAL 2011 Svenska Teknik&Designföretagen inom Almega har tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter träffat ett avtal för teknikkonsulter och arkitekter om lokal lönebildning utan centralt fastställda siffror.
NYHET Publicerad:

Nytt tvåårigt kollektivavtal för transportsektorn

AVTAL 2011 40 000 åkerichaufförer och terminalarbetare har fått ett nytt kollektivavtal. Avtalet, som är tvåårigt och gäller från den 1 mars.
NYHET Publicerad:

Christer Ågren: "Facken borde vara stolta"

AVTAL 2011 Förra årets avtalsrörelse gav ett lyckat reslutat, om man får tro Medlingsinstitutet. Samtidigt pågår förberedelserna inför höstens avtalsrörelse. "Det finns ingen anledning för facken att revanschera sig", säger Christer Ågren, Svenskt Näringsliv. "De bör vara stolta över att ha bidragit till att få fart på ekonomin och minska arbetslösheten".
NYHET Publicerad:

Dialog med LO om turordningsreglerna

ARBETSMARKNAD LO och Svenskt Näringsliv ska tillsammans analysera hur turordningsreglerna fungerar på svensk arbetsmarknad. I ett webb-tv inslag förklarar Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv, varför arbetsgivarsidan tackat ja till LO:s invit.
NYHET Publicerad:

Industrin samordnar avtalsrörelsen

AVTAL 2011 Parterna inom industrin är överens om att samordna årets avtalsförhandlingar. Förhandlingarna inleds den 1 september och senast tre månader senare måste de nya avtalen vara klara.
NYHET Publicerad:

Lönemärke centralt i nästa avtalsrörelse

AVTALSRÖRELSEN Inför nästa års avtalsrörelse är det viktigt att parterna på arbetsmarknaden tar hänsyn till den internationellt konkurrensutsatta sektorns lönemärke, skriver Christer Ågren, vice vd för Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Inspirerande statliga löneavtal

AVTAL 2010 Närmare 110 000 statsanställda har fått ett nytt löneavtal. Nyheten är att det inte finns några individgarantier. Avtalen följer tendensen från den privata sidan i årets avtalsrörelse, konstaterar Christer Ågren på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Fastighets blåser av sympatistrejk

AVTAL 2010 Det blir ingen sympatistrejk för att stötta Fönsterputsarna. Det står klart sedan Almega och Fastighets kommit överens om ett nytt avtal.
NYHET Publicerad:

Fastighets ratade medlarnas bud

AVTAL 2010 Medlarnas bud på området fönsterputs fick kalla handen av Fastighets. Almega Tjänsteföretagen har erbjudit samma lönenivåer som på resten av arbetsmarknaden och tillmötesgått övriga krav från Fastighets. Trots det ratades budet.
NYHET Publicerad:

Strejk kan stoppa flygtrafiken

AVTAL 2010 Flygteknikerna vid SAS Tech, Avia Express och Svenskt Direktflyg gick vid midnatt ut i den varslade strejken. Hur det kommer att påverka flygtrafiken är parterna oense om.
NYHET Publicerad:

Fönsterputskonflikt slår mot industriföretag

AVTAL 2010 Facket tar till storsläggan och varslar om sympatiåtgärder i den pågående konflikten om ett nytt avtal för fönsterputsare. Åtgärderna drabbar städkoncernen ISS och sex industriföretag som inte har något med konflikten att göra.
NYHET Publicerad:

Konfliktvarsel mot friskolor

AVTAL 2010 Den 18 oktober träder fackförbundet Kommunals varsel mot fristående skolor, förskolor och fritidsverksamheter i kraft.
NYHET Publicerad:

Strejken ställer in alla flygningar

AVTAL 2010 Inga inrikes flygningar. Och inte heller några flygningar till sommardestinationerna kring Medelhavet. Det är resultatet när 2 000 svenska piloter lägger ner arbetet under åtta timmar idag. Men den planerade manifestationen ute på stan har pilotfacket ställt in.
NYHET Publicerad:

Piloterna går ut i strejk

AVTAL 2010 För en vecka sedan sköts flygstrejken upp. Nu väljer Svensk Pilotförening att utlösa de uppskjutna sympatiåtgärderna och under onsdagen ställs nästan alla svenska flygbolags flygningar in.
NYHET Publicerad:

Den utökade flygstrejken skjuts upp

AVTAL 2010 10 000 passagerare drabbades av de senaste dagarnas pilotstrejk inom fyra regionalflygbolag. Nu skjuts en utvidgning av strejken på framtiden.
NYHET Publicerad:

Ingen buss- och färjestrejk idag

AVTAL 2010 Det blir ingen buss- och färjestrejk i veckan. Frågan om delade arbetspass löstes i helgen. "Det är bra att vi har kommit överens och att arbetsro nu får råda i företagen", säger Peter Jeppsson, vd för TransportGruppen.
NYHET Publicerad:

Piloterna sa nej till medlarbud

AVTAL 2010 Trots att medlarbudet innehöll en lösning av bemanningsfrågan, som motsvarar vad ett stort antal andra branscher i Sverige accepterat, sade piloterna nej.
NYHET Publicerad:

Strejkvarsel hotar buss- och färjetrafik

AVTAL 2010 En färje- och busskonflikt rycker närmare sedan arbetsgivarna sagt ja till medlarbudet men facket gjort tummen ner. Peter Jeppsson, vd för Transportgruppen, beskriver fackets agerande som obegripligt.
NYHET Publicerad:

Det blir ingen strejk på Volvo

AVTAL 2010 Almega och Fastighetsanställdas Förbund har enats om ett nytt avtal om löner och anställningsvillkor för saneringsföretagen. Därmed blir det ingen strejk i morgon.
NYHET Publicerad:

Strejkhot mot Volvo Torslanda

AVTAL 2010 Strejken rycker närmare sedan Fastighetsanställdas Förbund under måndagen sagt nej till medlarnas bud. ”Det är ett ansvarslöst missbruk av konflikträtten att försöka pressa ut ännu mer pengar”, säger Almegas vd Jonas Milton.