SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Brexit i skarpt läge – seminarium om svensk-brittiska relationer

Det är skarpt läge i förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU. Endast några månader återstår och inom kort avgörs det på vilka villkor som skilsmässan kommer att ske. Oaktat form kommer britternas exit från EU i hög grad påverka svenska företag. Det är inte bara relationerna mellan EU och Storbritannien som förändras, utan också den bilaterala relationen.

Mot denna bakgrund vill vi bjuda in till ett högnivåseminarium om Brexit och dess konsekvenser för företagen. Ett genomgående tema på seminariet kommer att vara den svensk-brittiska relationen i ett fortsatt öppet och konkurrenskraftigt Europa. 

Seminariet hålls på engelska.

Registrering fr o m kl. 8.30. Seminariet avslutas med lättare lunch 12.00.

Platserna är begränsade så anmälan bör ske snarast möjligt, allra senast den 28 november.

Välkommen                                           

Datum och tid

  • Fredag 7 december 2018, kl. 09:00 – 13:00

Plats

Näringslivets Hus, Wallenbergaren, Storgatan 19 , Stockholm

Ladda ner