Med ett år kvar till brexit är osäkerhet det enda säkra

NYHET Publicerad

BREXIT Tveklöst medför Storbritanniens förestående utträde ur EU risker och utmaningar för svenska företag med handel på den brittiska marknaden. Det är drygt ett år kvar till brexit den 29 mars 2019. Förhandlingar pågår mellan EU och Storbritannien; om villkoren för utträdet, om en övergångsperiod efter brexit samt om den framtida relationen. Fortfarande råder stor osäkerhet om vilka förändringar brexit medför. För svenska företag handlar det nu om att minimera risker. Det framkom vid en hearing på Statsrådsberedningen som Svenskt Näringsliv medarrangerat.

Att avtal om Storbritanniens utträde ur EU, brexit, måste beslutas innan reella förhandlingar kan inledas om hur relationen mellan parterna ska se ut i framtiden. För att överbrygga tiden mellan brexit och att nytt avtal är färdigt ska beslut fattas om en övergångsperiod som innebär i prinicp status quo. Då får företag ytterligare tid fram till december 2020 att förbereda sig för förändringarna som väntar.

Parterna är inte eniga i någon av de tre processerna och svåra förhandlingar väntar under året.

Det inrikespolitiska läget i Storbritannien mycket spänt och regeringen är splittrad mellan ”brexiteers” och ”remainers”. Det gör att EU fortfarande väntar på klara besked om hur Storbritannien vill lösa tvistefrågor i utträdeavtalet samt hur de ser på den framtida relationen med EU.

Oavsett hur förhandlingarna går så kommer det bli mer krångel och ökade kostnader i handeln mellan EU och Storbritannien. I omvänd ordning ska ett handelsavtal förhandlas i syfte att öka distansen mellan två parter istället för att föra dem närmare varandra.

Vid hearingen framkom att regeringen ser det som viktigt att den och näringslivet har en likartad syn på de utmaningar som brexit kommer att innebära för Sverige och svenska företag.

Från näringslivets sida är det välkommet att regeringen aktivt efterfrågar information från näringslivet om vilka frågor som bör prioriteras i förhandlingarna mellan EU och Storbritannien.

– Mest akut att få på plats är övergångsperioden”, underströk Oscar Stenström, statssekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde.

– Sverige vill att EU går in i förhandlingarna om framtiden med ett så flexibelt mandat som möjligt för att ta höjd för att Storbritannien kanske backar från sina red lines, vilket öppnar för en närmare relation än ett frihandelsavtal, sade han.

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne, deltog i en paneldiskussion.

Utgångspunkten för Svenskt Näringsliv är ett fortsatt stabilt och framgångsrikt EU med en väl fungerande inre marknad och öppenhet mot omvärlden. Inom denna ram gäller det att så snabbt som möjligt nå en överenskommelse, som säkerställer nära och friktionsfria ekonomiska förbindelser med Storbritannien, underströk Lemne.

– Även om vi fortsätter att sträva efter så få störningar som möjligt i relationen mellan EU-27 och Storbritannien, så är det oroande att företag i så olika utsträckning förbereder sig på förändringarna som kommer, sade hon.

Företag på plats var ense om att det primära är att minimera riskerna av brexit. En övergångsperiod måste gälla tills att ett nytt handelsavtal är på plats, betonade AstraZeneca med både forskning och produktion i Storbritannien.

Samtidigt är fortsatt rörlighet för arbetskraft, till exempel rekrytering av ny personal, en annan viktig faktor för näringslivet framkom under hearingen.

Siemens Industrial Turbomachinery importerar komponenter från Storbritannien till produkter som görs i Sverige och som sedan går på export. Kostnaderna av framtida tullhantering och även Storbritanniens ställning i handeln med andra länder utanför EU är centrala frågor som behöver tas i beaktande i förhandlingarna mellan EU och Storbritannien, enligt företaget. 

För Kindred som är ett helt digitalt företag är fortsatt möjlighet till dataöverföringar absolut avgörande. 

Flera talare menade på att en risk med brexit faktiskt är att processen i sig tar för mycket fokus.

Företagarnas VD, Günther Mårder, betonade att det är ”enormt fokus nu på brexit, men det finns andra utmaningar till exempel den inre marknaden och Sveriges ställning som ett land där det är fördelaktigt att investera för företag. Hemmaplan får inte glömmas bort.

För EU är brexit utan tvekan en stor utmaning som påverkar unionens framtid. Men nästa budget, fördjupningen av EMU och handelspolitiken bortom brexit där läget skruvats upp och USA hotar med handelskrig är alla betydande uppgifter att lösa tillsammans för EUs medlemsstater. 

Osäkerhet, risker och utmaningar. Brexit för med sig få positiva aspekter, men en är onekligen nytt fokus på fördelarna med medlemskap i EU, den inre marknaden och tullunionen.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Brexitomröstning skjuts upp

AKTUELLT Den brittiska regeringen skjuter upp Brexitomröstningen som var tänkt att hållas i Storbritanniens underhus tisdagen 11 december.
NYHET Publicerad:

Jacob Wallenberg: ”En hård brexit skickar ut oss på okända vatten”

SEMINARIUM Osäkerheten som råder kring brexit är det sämsta scenario man kan tänka sig. Det sa Jacob Wallenberg, ordförande i industrigruppen Investor, på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade i förra veckan.
NYHET Publicerad:

Brexitavtalet löser immaterialrättsliga knutar

KOMMENTAR Immaterialrätten får ett relativt stort utrymme i brexiavtalet. För svenska företag är de skrivningar som finns där betydligt bättre än vad som fruktats och också betydligt bättre än en del förslag som tidigare förekommit i diskussionerna, skriver Christina Wainikka, expert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Avtalet om utträde godkänt

AKTUELLT JUST NU Den 13 november enades förhandlare från EU och Storbritannien om ett utträdelseavtal som reglerar relationen efter Brexit och som sätter ramarna för de framtida relationerna.
NYHET Publicerad:

”Ett första steg mot fortsatt handel och investeringar"

BREXIT Brittiska regeringen godkände ett utträdesavtal under gårdagskvällen. ”Medlemsföretagen behöver få definitiva besked att riskerna för en avtalslös brexit är undanröjda”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Brexit: Företagen uppmanas öka sina förberedelser

KOMMENTAR Brexitförhandlingarna kärvar. Svenska företag känner oro. Gör en grundlig riskanalys och en handlingsplan om effekterna kring tull, tillstånd och logistik, uppmanar Jens Hedström, chef för Brysselkontoret.
NYHET Publicerad:

Risken ökar för en hård Brexit

ANALYS Många plågsamma förhandlingar, ont om tid att enas. I bakgrunden väntar näringslivet otåligt på besked om vad som gäller. Avgörandet närmar sig för Brexit, konstaterar Karin Atthoff, ansvarig för Brexitfrågor.
NYHET Publicerad:

Halvtid i Brexit

KOMMENTAR EU och Storbritannien har kommit närmare en överenskommelse vad gäller utträdet. Svårigheten är att inget är klart förrän allt är klart, och förhandlingar om den framtida relationen kan inte inledas förrän hela utträdesavtalet är klart och godkänt, skriver Karin Atthoff.
NYHET Publicerad:

Överenskommelse om Brexit närmar sig

KOMMENTAR En överenskommelse om Brexit närmar sig, och förhoppningsvis klarnar läget i veckan. Det är av största vikt för företagen, skriver Karin Atthoff, Brexitexpert.
NYHET Publicerad:

Med ett år kvar till brexit är osäkerhet det enda säkra

BREXIT Tveklöst medför Storbritanniens förestående utträde ur EU risker och utmaningar för svenska företag med handel på den brittiska marknaden. Det är drygt ett år kvar till brexit den 29 mars 2019. Förhandlingar pågår mellan EU och Storbritannien; om villkoren för utträdet, om en övergångsperiod efter brexit samt om den framtida relationen. Fortfarande råder stor osäkerhet om vilka förändringar brexit medför. För svenska företag handlar det nu om att minimera risker. Det framkom vid en hearing på Statsrådsberedningen som Svenskt Näringsliv medarrangerat.
NYHET Publicerad:

Lågt tempo i Brexitförhandlingar oroar

EU Nyligen avslutades den femte förhandlingsrundan om Brexit. Senast i mars 2019 måste EU och Storbritannien ha enats om både ett skilsmässoavtal och ett avtal för de fortsatta relationerna. Men förhandlingarna går långsamt. Det konstaterar Carola Lemne, som i London träffat brittiskt näringsliv, tankesmedjor och svenska företag.
NYHET Publicerad:

Minimera skadorna av Brexit

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv ser inget positivt med britternas utträde ur EU. En ny överenskommelse måste garantera goda handelsförbindelser mellan de två parterna. Ansvaret vilar tungt på politiker, att hitta konstruktiva lösningar, skriver vd Carola Lemne. 
NYHET Publicerad:

Berlin ingen bro i Brexitdiskussionerna

Vilken riktning EU-samarbetet ska ta i framtiden har blivit en fråga som diskuteras flitigt i såväl Bryssel som alla medlemsstaters huvudstäder. Med tanke på Tysklands starka ställning i EU för närvarande, besökte en delegation från Svenskt Näringslivs Brysselkontor Berlin, för att träffa ett antal regeringsrepresentanter och näringslivet och diskutera viktiga EU-frågor som den digitala inre marknaden, regelförbättring, Brexit och den sociala pelaren.
NYHET Publicerad:

Ett konkurrenskraftig EU efter Brexit

Den brittiska regeringen väntas utlösa artikel 50 om några månader men vi vet inte vilka effekter det i slutändan det får för vare sig Storbritannien eller EU. Sedan resultatet av den brittiska folkomröstningen blev känt har diskussioner om den framtida brittiska relationen med EU relation förts. Vad som saknas i debatten är dock hur EU förblir konkurrenskraftigt och stärker sin ställning som ledande global ekonomisk aktör.
NYHET Publicerad:

Brexit slår hårt mot tjänstesektorn

BREXIT Att Storbritannien lämnar EU kommer att påverka den svenska tjänstesektorn mycket negativt, enligt Almega. Sveriges tjänsteexport till Storbritannien utgör hela 10 procent av Sveriges totala tjänsteexport och en femtedel av Sveriges export av immateriella rättigheter, enligt SCB:s statistik över tjänsteexporten för 2015.
NYHET Publicerad:

Brexit hotar svensk utrikeshandel

EU Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners och ett brittiskt EU-utträde kan få allvarliga konsekvenser för den svenska utrikeshandeln. ”Brexit vore en potentiell katastrof”, sade Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms handelskammare, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Åtta av tio företag i Storbritannien vill stanna i EU

BREXIT Ska Storbritannien bli kvar i EU eller gå ur? Frågan är brännhet inför folkomröstningen den 23 juni. De brittiska företagen tvekar inte. Åtta av tio vill stanna kvar i EU, bara fem procent vill gå ur.