Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 mars 2020

Information om corona/covid-19 till dig som företagare

(Uppdateras löpande) Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset har vi sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information. Osäkerheten är dock stor och läget kan snabbt komma att förändras. Via länkarna nedan kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

Foto: Anterovium

Förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag (7/5)
Flera av de ekonomiska åtgärder som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat för att lindra virusutbrottets konsekvenser förstärks, bland annat ersättningen för den första sjukdagen och statens ansvar för företagens sjuklönekostnader. Dessutom höjs taket i a-kassan från dag 101. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Företag får stöd baserat på omsättningstapp (30/4)
Regeringen presenterar ett direkt stöd till företag baserat på omsättningstapp. Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader, exklusive lönekostnader, för mars och april 2020. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Krisåtgärd för jobb och företag (14/4)
Regeringen presenterar förbättringar i systemet för korttidspermittering för att det ska bli än mer kraftfullt. Förslaget innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Krispaket för svenska småföretag (25/3)
Regeringen inrättar en statlig företagsakut för små och medelstora företag, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Utökade låne- och garantimöjligheter till företag i Sverige (20/3)
Regeringen skjuter till 125 nya miljarder till svenska företag i lån och lånegarantier. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Krispaket för svenska jobb och företag (16/3)
Svenskt Näringsliv för en kontinuerlig dialog med regeringen där vi har lagt fram förslag som syftar till att undvika att jobb och företag slås ut i onödan. Krispaketet från den 16/3 med snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder är högst välkommet. Det handlar bland annat om att skapa ett system för korttidspermittering, anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt samt ett tillfälligt borttagande av arbetsgivarnas sjuklöneansvar. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Regeringen
Mer information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare hittar du på regeringens hemsida.
Skattever
ket
Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Information och blankett för ansökan hittar du på Skatteverkets hemsida.

Verksamt
Samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och vad som är viktigt för dig som företagare att känna till hittar du på sajten Verksamt.se.
Folkhälsomyndighet
en
Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.
Försäkringska
ssan
Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab hittar du på Försäkringskassans hemsida.
Tillväx
tverket
Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid -19-utbrottet hittar du på Tillväxtverkets hemsida. Det gäller bland annat regler och information om korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering.
Arbetsmi
ljöverket
För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.
Svenskt
Näringsliv
Aktuell information från Svenskt Näringsliv hittar du på vår hemsida.

Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation. Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra medlemsorganisationer.
Nyhetstjänsten fPl
us
Ett utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad kring nyhetsläget är vår nyhetstjänst fplus.

Ladda ner för Android i Google Play

Ladda ner för iPhone i App Store

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist