CSR – ansvarsfullt företagande

Det är en självklarhet att företag respekterar mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och miljöstandarder oavsett var i världen de verkar, utifrån de regelverk och riktlinjer som finns både internationellt och i enskilda länder.

Svenskt Näringsliv ställer sig bakom den värdegrund som kommer till uttryck i FNs principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och utgår ifrån att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter och grundläggande miljöstandarder när de agerar på utländska marknader.

Det enskilda företaget måste, utifrån den egna verksamhetens förutsättningar, välja hur man arbetar med dessa frågor, om man ska ansluta sig till specifika koder, redovisningsmodeller, redovisningsstandarder och liknande inom hållbarhetsområdet och om man har anledning och behov att formulera egna företagsspecifika policys inom exempelvis hållbarhet och mänskliga rättigheter.