CSR – ansvarsfullt företagande

Det finns ett ökat tryck på företagen att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen de verkar. Man talar om att företagen har ett socialt ansvar, Corporate Social Responsibility, CSR.

Svenskt Näringsliv ställer sig bakom den värdegrund som kommer till uttryck i FNs principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och utgår ifrån att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter och grundläggande miljöstandarder när de agerar på utländska marknader.

Det enskilda företaget måste, utifrån den egna verksamhetens förutsättningar, välja hur man arbetar med dessa frågor, om man ska ansluta sig till specifika koder, redovisningsmodeller, redovisningsstandarder och liknande inom CSR-området och om man har anledning och behov att formulera egna företagsspecifika policys inom CSR-området.