CSR i företagsbeskattning

RAPPORT Publicerad
Rapport_CSR_webb_160516.pdf.

Corporate Social Responsibility (CSR) är en het fråga på många områden i dag, även på skatteområdet. Politiker uttalar sig om gråzoner där det anses olämpligt för företag att befina sig osv. Ska företag betala mera skatt än vad lagen kräver, och vem ska i så fall bedöma vad som är rätt skatt? Detta är några av de frågor som behandlas i den rapport som professorerna Roger Persson Österman och Carl Svernlöv presenterar i sin rapport.

Författare