Företagens roll i samhället - Frågor och svar om företagens roll i samhället

RAPPORT Publicerad

Rapporten beskriver företagens roll i samhället såväl i Svergie som internationellt. Rapporten visar hur företagen via sin affärsmässiga verksamhet aktivt bidrar till samhällsutvecklingen. I skriften beskriver vi skillnaden mellan "företagens samhällsengagemang" och det som kallas "företagens samhällsansvar" (CSR).

Rapporten har tillkommit därför att vi vill stimulera ett genomtänkt, seriöst och långsiktigt hållbart förhållningssätt när det gäller normer och värderingar inom företaget. Vi vill också öka kunskapen om företagens roll i samhället och betydelsen av att verka i samklang med samhällets normer

Författare