Företagens samhällsansvar lovordas

NYHET Publicerad

CSR Engagemang lönar sig. Svenska företag får högt betyg för sitt hållbarhetsarbete hos fondförvaltare, visar en undersökning.

Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapportering på Svenskt Näringsliv.

Sofia Bildstein-Hagberg arbeter med hållbarhets- och finansiell rapportering.

På 1960-talet var de miljöbovar. Giftiga ämnen dumpades rakt ut i havet, ner i backen eller ut genom avgasröret. Numera har det slagit över i motsatsen. Så kallat CSR, Corporate social responsibility, är högsta mode bland många företag.

Svenskt Näringsliv har pejlat inställningen till hur företag integrerar sociala, humanitära och miljöaspekter i verksamheten och lever efter värderingar som är allmänt accepterade ute i samhället bland Sveriges största fondförvaltare.

Och resultatet visar att en majoritet av investerarna är positiva till företagens hållbarhetsarbete. Sju av tio ger betyget bra eller mycket bra till det generella miljöarbetet. Sex av tio anser sig få tillräckligt med information för att förstå hur verksamheten påverkar miljön.

Arbetet med jämställdhet, hälsa och arbetsvillkor får även det goda vitsord. Nästan 70 procent av fondförvaltarna anger att de tycker att företagen gör ett bra eller mycket bra jobb i sitt förhållande till medarbetarna. 56 procent tycker att företagen, i ganska stor utsträckning, lämnar information om hur arbetet går till.

Vad gäller mänskliga rättigheter, så tycker 38 procent av investerarna att företagen sköter sig mycket bra, men mer än varannan svarande efterlyser mer information. Det senare gäller också bekämpning av korruption och mutor. Åtta av tio fondförvaltare vill ha ytterligare upplysningar för att få grepp om hur företaget arbetar med frågan.

– Att man inte kommit lika långt vad gäller transparens kring mänskliga rättigheter och korruption beror på att sådana frågor inte är lika etablerade som rapporteringsområden. Men även här görs framsteg, säger, experten på hållbarhets- och finansiell rapportering Sofia Bildstein-Hagberg.

Av undersökningen framgår att fondförvaltare ytterst sällan avstår från att göra en investering eller går ur en affär på grund av bristfälligt hållbarhetsarbete. Det tolkar Sofia Bildstein-Hagberg som ett tecken på att bristerna är få.

– Många hållbarhetsansvariga på fondbolag och liknande institutionella investerare har en dialog med företaget om de områden som bör förbättras. Man ska dessutom ha i bakhuvudet att svenska börsbolag i regel har en hög medvetenhet om CSR och har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete.

Progressiva företag som väljer att spela en roll för att lösa framtida utmaningar bör ha väl fungerande informationskanaler. Det gör de bäst genom att satsa på hållbarhetsrapporter, se till att vara anträffbara för frågor, ha en fungerande webbplats samt addera hållbarhetsarbetet i årsredovisningen, enligt de intervjuade fondförvaltarna. 82 procent anser att en CSR-rapport är en viktig källa för att få information om miljöarbetet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

God skattemoral en gråzon

SKATTEMORAL CSR är en het fråga, även på skatteområdet, inte minst på grund av olika "skandaler" som rullats upp i media den senaste tiden. ”Men vad social beskattning innebär är ett stort frågetecken. Ingen vet vad som är det goda skattebetalarbeteendet”, sade Roger Persson Österman, professor i finansrätt, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Hållbarhetsrapport bör ske på frivillig väg

KOMMENTAR Svenska företag ska upprätta en årlig hållbarhetsrapport, enligt regeringen. Kraven är strängare och mer omfattande än EU-direktivet. Svenskt Näringsliv är kritisk till lagstiftning och vill se en fortsättning av företagens frivilliga arbete på området.
NYHET Publicerad:

Företagens samhällsansvar lovordas

CSR Engagemang lönar sig. Svenska företag får högt betyg för sitt hållbarhetsarbete hos fondförvaltare, visar en undersökning