Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.

Jonas Ek, projektledrae och Sebastian Nordgren, inköpschef på Nacka kommun.

Jonas Ek, projektledrae och Sebastian Nordgren, inköpschef på Nacka kommun.

2014 tog social- och äldrenämnden i Nacka beslut om att kommunen ska bli en e-hemtjänstkommun. Projektledaren Jonas Ek kom fram till att istället för att köpa in produkter, som personlarm och tillsynssystem, från olika leverantörer så vore det bättre att upphandla en tjänst där olika produkter ingår.

Tillsammans med Sebastian Nordgren, inköpschef på Nacka kommun, kom de fram till att de skulle genomföra en funktionsupphandling då de var ute efter en effekt hos brukaren; mer självständighet och ökad trygghet. De ville även undvika att binda upp sig till en tjänst som skulle vara gammal om några månader.

– Vi kom tidigt fram till att funktionen var det viktigaste och hur den skulle uppfattas av brukaren, säger Sebastian Nordgren.

Dialog med branschen

Mycket kring hur upphandlingen skulle utformas, vilka tjänster som finns och hur utvecklingen i branschen ser ut kom kommunen fram till i samarbete med potentiella leverantörer.

– Det unika med upphandlingen är inte förfarandet utan dialogen och workshopparna som vi hade med leverantörerna innan upphandlingen. Vi samarbetade även med Svenskt Näringsliv, Almega och intresseorganisationer för att nå ut till fler potentiella leverantörer, säger Sebastian Nordgren.

Enligt Jonas Ek var workshopparna väldigt viktiga.

–Vi kom bland annat fram till att en abonnemangsform skulle vara det bästa alternativet. Här fick vi hjälp av leverantörerna att förstå deras situation och ta del av deras kunskap. Vi förstod också att det är riskfyllt för företagen att ingå ett avtal som bygger på att kommunen ska övertyga brukarna att använda företagens tjänster. Vi bestämde därför att under avtalets första år garanterar vi en viss ersättning till leverantörerna, säger Jonas Ek.

Kommunen landade i att de skulle upphandla tre tjänster för hemtjänsten.

1. Digital fjärrtillsyn som möjliggör trygghetsbevarande tjänst i form av avvikelsemonitorering

2. Digitala larm med positioneringsfunktion och trygghetszon som tillåter tvåvägskommunikation samt

3. Kognitivt hjälpmedel i form av digitalt påminnelsesystem i och utanför hemmet (där personen befinner sig).

På det sätt som funktionerna var utformade så fanns det inget företag som ensamt kunde leverera allt, utan företagen var tvungna att samarbeta. Det vinnande anbudet lämnades av Tieto som tillsammans med ett antal underleverantörer bildade en ny samverkansform.

Utvärderingen av anbuden

När leverantörerna besvarade upphandlingsdokumenten så fick de bland annat beskriva hur de skulle lösa fem fiktiva användarfall som byggde på olika situationer som kan komma att uppstå under avtalstiden. Anbuden utvärderades utifrån användarfallen av en tvärfunktionell referensgrupp. Endast kvalitet utvärderas, pris var inte en faktor eftersom kommunen hade bestämt ett fastpris.

Totalt lämnade sex leverantörer anbud och tre av dessa valde kommunen att förhandla med. Dialogen med leverantörerna fortsatte även efter att kommunen hade valt ut det vinnande anbudet.

I mitten av oktober ska de upphandlade tjänsterna vara på plats och finnas tillgängliga som en biståndsåtgärd hos kommunens biståndshandläggare.

Lärdomar från upphandlingen

Enligt Jonas Ek har det varit väldigt lärorikt att äga problemet tillsammans med leverantörer och föra en lösningsorienterad dialog.  

– Det har haft en stor betydelse att vi bjöd in leverantörerna och öppnade upp för deras åsikter och kompetens. Det har varit viktigt att föra dialogen över tid och i olika forum istället för att vid ett tillfälle skicka ut en remiss. Nu har vi suttit i samma båt med leverantörerna och tillsammans fått komma fram till den bästa lösningen, säger Sebastian Nordgren.

Intresset för upphandlingen är väldigt stort och flera kommuner har redan hört av sig och frågat hur Nacka arbetat. Kommunen har även valt att dela alla upphandlingsdokument på hemsidan dela digitalt där upphandlare och andra anställda inom offentlig sektor kan ta del av dokumenten.

Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv, vad tycker du är slående med upphandlingen?

– Denna upphandling är spännande på många olika sätt. Nacka har gjort ett gediget arbete och tagit ett ordentligt tag kring välfärdsteknologi som är en framtidsbransch. Genom denna upphandling, som förhoppningsvis är en kick i baken för andra kommuner, kan våra innovativa företag vara med och utveckla en helt ny marknad med potentiella exportmöjligheter. Äldreomsorgen behöver nya lösningar för att höja kvaliteten, effektiviteten och attraktiviteten för yrket.

Hon fortsätter:

– Upphandlingen visar också, tvärtemot vad exempelvis Välfärdsutredningen påstår, att det går att upphandla lösningar som tillåter utveckling under avtalstiden. En annan lärdom är att trots att man nu upphandlar en helt ny tjänst så får de in tre gånger så många anbud som det vanligaste antalet anbud. Det vill säga, om man som kommun arbetar aktivt så går det att få bra konkurrens även i komplicerade upphandlingar.

Ida Fredriksson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Halvlek för digitala spelregler

EU EU-kommissionen prioriterar digitaliseringen av den inre marknaden. Reglerna bör vara enhetliga och enkla, så att företagen får en tydlig överblick av vad som gäller, enligt Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Vi måste öppna upp den digitala marknaden”

EU:S INRE MARKNAD Digitaliseringen kan frigöra hundratals miljarder euro i ökad tillväxt inom Europa.
Men regelverket är för krångligt och stjäl fokus från företagens verksamhet. Det menar Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv. 
”Vi måste ge företagen arbetsro”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Hög tid att förbereda för dataskyddsförordningen

DIGITALISERING Den nya dataskyddsförordningen stod i fokus för företag i Örnsköldsvik som på onsdagen fick möjlighet att ställa frågor till Svenskt Näringslivs Carolina Brånby. Det är hög tid att börja arbetet, var hennes budskap.
NYHET Publicerad:

Fria dataflöden centralt för dataekonomin

KOMMENTAR Belasta inte den digitala utvecklingen med nya komplicerade regelverk som snart inget företag kan överblicka. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter om datapolicy utvecklas strategiskt med inriktning på framtiden.
NYHET Publicerad:

Lemne: Viktigt att forska om digitaliseringens effekter

ARBETSLIV Arbetslivet är i snabb förändring, inte minst till följd av digitaliseringen. Det konstaterades under ett seminarium nyligen. ”De jobb som försvinner i rask takt är kontorsjobb och de försvinner inte till Indien, utan tas över av datorer. Det innebär både möjligheter och utmaningar”, sade Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ellos har lämnat katalogen bakom sig

DIGITALISERING Postorderfirman Ellos hoppade snabbt på digitaliseringen och har vridit hela bolagets fokus på några år. Idag är Ellos ett renodlat e-handelsföretag. Kompetensförsörjningen är den stora utmaningen.
NYHET Publicerad:

Stoppad auktion hindrar bredbandsutbyggnad

INFRASTRUKTUR Mobilt bredband är oerhört viktigt för att hela Sverige ska kunna vara uppkopplat och ha tillgång till digitala tjänster. Därför är det allvarligt att regeringen har ställt in den planerade 700MHz-auktionen.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen tog inte chansen

KOMMENTAR Förslaget till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering blev inte det framåtblickande helhetsgrepp man hade kunnat hoppas på. I stället för att gå till grunden med upphovsrättens roll för en välfungerande digital inre marknad har EU-kommissionen presterat ett hopkok av detaljregleringar – i många fall direkt företagsfientliga. Det skriver Patrick Krassén, ansvarig för immaterialrättsfrågor.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

Dataskyddsförordning utmaning för globala Sectra

DIGITALISERING Sectra tillhandahåller mjukvarulösningar för medicinteknik och säker kommunikation. Företaget har mer än 500 anställda och är verksamma i 14 länder. Önskvärt vore om man kunde harmonisera globala lagar. Det är naturligtvis svårt, därför är EU-initiativ som dataskyddsförordningen bra, säger Johan Åtting informationssäkerhetsansvarig. Med förordningen kommer också flera tuffa utmaningar, speciellt för internationella företag med verksamhet både inom och utanför Europa.
NYHET Publicerad:

Hightech-företag hindras av snåriga EU-regler

DIGITALISERINGEN Foran Sverige gör bearbetningar av stora mängder data när bolaget kartlägger skogsbruk. Företaget har stora förhoppningar att få kunder i hela Europa, men det finns många hinder på den digitala inre marknaden. Vid till exempel EU-finansierade projekt kostar de grunddata som företaget använder upp emot 300 000 konor medan de är gratis för konkurrenterna.
NYHET Publicerad:

Splittrad EU-marknad begränsar e-handel

DIGITALISERING För att handelsföretaget Stadium ska kunna ta till vara på den europeiska marknadens potential behövs en förenklad lagstiftning kring digital handel. Idag behöver företaget blocka konsumenter från andra EU-länder. Ett steg i rätt riktning är dataskyddsförordningen som harmoniserar lagstiftningen kring integritetsskydd i Europa. Samtidigt lämnar den många företagare i ovisshet, eftersom man inte vet hur regelverket kommer tolkas.
NYHET Publicerad:

Dataskyddet säkrat med Privacy Shield

KOMMENTAR Alla företag som skickar persondata över Atlanten måste göra det på ett sätt som uppfyller lagar och regler. Nu finns ett nytt certifieringssystem på plats dit företag kan ansluta sig, skriver Carolina Brånby, jurist och policyansvarig, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Ny dataskyddsförordning skapar osäkerhet

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Företaget Chargestorm utvecklar teknik för att ladda elbilar, och kämpar med olika nationella regelverk inom EU – en lagharmoniserad marknad behövs. För att fler företag ska nå sina uppsatta mål krävs ett förenklat och gemensamt regelverk för företagen, säger Patrik Lindergren, vd. Men harmoniseringen måste bli rätt. Nya dataskyddsförordningen är både ett steg i rätt riktning och en stor osäkerhetsfaktor för företaget.
NYHET Publicerad:

Blekingeföretag högt upp bland molnen

INFRASTRUKTUR När Folksam sjösätter en ny IT-strategi är det Blekingeföretaget City Network som står som samarbetspart. Den nya IT-strategin som försäkringsbolaget sätter igång innebär att den nya generationen webbtjänster läggs på en publik molntjänst hos City Network i Karlskrona. "Att ett företag i Blekinge står för denna transformation är unikt och ett genombrott även i vår bransch", säger Johan Christenson, vd och ägare till City Network.
NYHET Publicerad:

Dataskyddslagen stryper den inre marknaden

DIGITALISERINGEN EU:s nya dataskyddslag gör det svårare för företag att nå ut på den digitala marknaden. ”Det blir en stor regelbörda som skapar en dålig balans i den digitala världen. Konsumentintresset prioriteras men inte företagsintresset", sade Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv, under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Regelförenkling grunden för en fungerande digital inre marknad

KOMMENTAR Digitaliseringen möjliggör både ökad tillväxt och fler jobb. Men EU kan gå miste om möjligheterna om EU-kommissionens digitala inre marknadsstrategi blir en lång kravlista till företagen, skriver Carolina Brånby, jurist och digitaliseringsexpert.
NYHET Publicerad:

Den sociala roboten tar plats i klassrummet

INNOVATION En robot som förstår känslor och kroppsspråk låter som framtiden. Men sedan i början av januari är världens mest sociala robot Furhat under lärarprogrammering.  ”Målet är att ha en robot i varje hem och varje klassrum”, säger Samer Al Moubayed, medgrundare av Furhat Robotics.