SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms län

Välkommen på seminarium om EUs digitala inre marknad och plattformsekonomi

Den 17 maj välkomnar Svenskt Näringsliv tillsammans med Svensk Handel, IT&Telekomföretagen, Visita och Teknikföretagen dig till ett spännande seminarium i Europahuset. Kom och lyssna när intressanta talare diskuterar utmaningar, möjligheter och framtidsinitiativ på den digitala inre marknaden.

Inledning Kommissionen Stockholm om förväntningar på EU efter valet och vid ny kommission.

Jonas Andersson Swartz, Fores plattformsrapport, vad är en plattform och vad innebär plattformsekonomin?

MinDoktor berättar om sin digitala plattform och vittnar om skillnader som finns inom EU om hur tjänsten kan användas (medlemsföretag hos IT&Telekom)

Nordic Choice hotels redogör för utmaningar med rankning (medlemsföretag hos Visita)

Chefekonom Johan Davidsson presenterar rapport om e-handelsexpansion (Svensk Handel)

Stefan Borgquist, Category Manager Connected Devices Electrolux, berättar om AI och ansvar för uppkopplade apparater.

Paneldiskussion om DSM, utmaningar, möjligheter och kommande positioner och initiativ  Representanter från branschorganisationerna.

Avdelningschef , Agnés Courades Allebeck.Inremarknads avdelningen på Kommerskollegium ger sina spaningar och tankar om den kommande mandatperioden. 

Frågor och avslutning Carolina Brånby.

Moderator: Carolina Brånby, Svenskt Näringsliv.

Datum och tid

  • Fredag 17 maj 2019, kl. 09:00 – 12:00

Plats

Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm