SEMINARIUM / MÖTE Län: Stockholms länFullbokat

Väl fungerande infrastruktur och transporter

Seminariet är fullbokat, men kommer sändas direkt på www.svensktnaringsliv.se/fragor/ett-utmanat-sverige/ .

Väl fungerande infrastruktur och transporter till konkurrenskraftigt pris är avgörande för näringslivet och en ryggrad i en modern handelsberoende marknadsekonomi. Men Sverige har idag en stor infrastrukturskuld. Transportsystemet är i delar mycket sårbart och kapacitetssvagt. Bakom problemen ligger en kombination av kunskapsbrist, resursbrist, kortsiktighet och felaktiga prioriteringar. Hur Sverige finansierar och förvaltar transportinfrastruktur behöver reformeras för att effektivt komma åt dessa brister.

Ett-utmanat-Sverige

Svenskt Näringsliv kommer att presentera och diskutera ett reformpaket i tre delar. Det handlar för det första om att förverkliga förslaget om att starta ett antal testprojekt för OPS inom transportinfrastruktur. För det andra undersöks om så kallad ägarväxling, där privata aktörer förvärvar statlig infrastruktur och tar över driften, kan vara en framkomlig väg och för det tredje undersöks möjligheterna att göra större investeringar utanför statsbudgeten genom ett statligt infrastrukturbolag.
 
Diskussionen på seminariet utgår från en rapport som författats av konsultföretaget WSP på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
 
Förutom rapportförfattaren medverkar Mårten Bergman, infrastrukturexpert vid Svenskt Näringsliv, Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), Lennart Kalander, Chef för nationell planering vid Trafikverket, Johan Nyström, forskningsledare vid VTI, Mattias Dahl, VD för Transportföretagen samt Richard Gröttheim, VD sjunde AP-fonden.
 
Detta seminarium är en del av satsningen ”Ett Utmanat Sverige” där Svenskt Näringsliv vill adressera det stora reformbehov som Sverige har. Mycket går som bekant bra, men detta är resultatet av tidigare perioder av strukturreformer. Inte minst förändras samhället och omvärlden i snabb takt - sannolikt kommer det att kräva mer och snabbare anpassning än tidigare. Under hösten har vi bland annat genomfört tre rundabordssamtal om viktiga frågor för näringslivet – det senaste med Martin Ingvar om skolan.
 
Se ett reportage från det samtalet här:

Hjärnforskare: Därför går det sämre för svenska elever
 
Seminariet är fullbokat, men kommer sändas direkt på www.svensktnaringsliv.se/fragor/ett-utmanat-sverige/ .

Datum och tid

  • Tisdag 30 januari 2018, kl. 14:00 – 16:00

Plats

Spårvagnshallarna, Birgerjarlsgatan 57, Stockholm

Kontaktperson

Robert Gidehag