Det nya Europa

SKOLMATERIAL Publicerad

  Det Nya Europa är ett nytt skolmaterial för gymnasiet, framtaget i samarbete med 200 gymnasielärare.

Lärarna har deltagit i ett projekt för att lära känna länder i central- och mellaneuropa. Genom att möta människor på arbetsplatser och i skolor har de fått uppleva kultur, historia och framtidsdrömmar i elva länder. Detta har de dokumenterat i skolmaterialet Det Nya Europa.

Skolmaterialet består av ett paket med tre delar – ett magasin, en lärarhandledning med förslag till lektionsupplägg och ett häfte med övningar.

Författare