Extra gränstull fel väg

NYHET Publicerad

KOMMENTAR En extra tull på varor som inte når upp till EU:s klimatmål har ringa effekt på miljön. Den enda vägen att gå för att begränsa utsläppen av växthusgaser är samförstånd, inte konfrontation, anser Olof Erixon, expert på handelsfrågor på Svenskt Näringsliv.

Olof Erixon

Olof Erixon, expert på handelsfrågor på Svenskt Näringsliv.

Sedan ett par år har politiker, främst amerikanska och europeiska, börjat lufta tankar om införande av någon form av gränstull mot vissa produkter eller vissa länder som inte följer, framförallt den europeiska linjen att minska utsläppen. Bakgrunden är att om t.ex. EU ålägger sig själv betydande utsläppsbegränsningar kommer den inhemska industrin förorsakas större konkurrensnackdelar genom högre kostnader. Med tanke på att de internationella klimatförhandlingarna troligtvis inte levererar ett så kallat level playing field för europeisk industri, skulle denna konkurrensnackdel utjämnas genom att importerade produkter får en kostnad motsvarande den inhemska industrins kostnader för tuffare miljömål. På så sätt skulle systemet bli konkurrensneutralt och utsläppsbegränsningar skulle bli mer ”rättvisa”.

Dessa tankar har formulerats i ord med det råder ofta en omfattande begreppsförvirring. Vissa talar om Border Adjustment Measures, BAM, andra talar om Border Adjustment Tariffs, BAT och en tredje talar om Border Tax Adjustment, BTA. Oavsett vad man väljer att kalla det är syftet det samma.

På ytan kan resonemanget förefalla lockande. Utomeuropeisk industri som vill sälja produkter på den europeiska marknaden får betala en extra gränstull för att man inte har likvärda klimatmål. Men det är i stor utsträckning feltänkt och kommer inte att bidra till en effektiv lösning av följande skäl.

Enligt WTO-reglerna kan det finnas en mycket smal laglig möjlighet att vidta gränsskyddsåtgärder av miljöskäl mot import. Men en sådan åtgärd får bara riktas mot en viss produkt, och inte mot ett visst företag eller ett visst land. Med en mycket vid tolkning av de nuvarande reglerna för internationell handel finns det en möjlighet att införa gränsskyddsåtgärder mot import av exempelvis kinesiska produkter som inte producerats på, ett efter europeiskt synsätt, tillräckligt miljövänligt sätt. Det finns däremot inget hinder för de kinesiska producenterna attill exempelportera produktion enbart från de mest miljövänliga anläggningarna till EU och sälja produktionen från de mindre effektiva anläggningarna till andra länder. Redan idag slukar den inhemska kinesiska marknaden det mesta av den energislukande produktionen av t.ex. stål, cement och kemikalier. Miljöeffekten av ett införande av en gränstull inom EU skulle således bli försumbar, om ens det.

Nytillkomna gränsskyddsåtgärder skulle med allra största sannolikhet uppfattas av de allra flesta u-länder som ren protektionism. Detta skulle i sin tur leda till motåtgärder gentemot EU:s export. Det är stor sannolikhet att nya tullar eller avgifter riktade mot förment miljöskadliga produktionsprocesser skulle leda till ett regelrätt handelskrig mellan EU och framför allt Kina, Indien och Brasilien. Att tro att EU, ensamt eller ens i allians med USA, skulle komma oskatt ur en sådan kamp är naivt. I ljuset av en näst intill havererad Doha-runda är detta definitivt inte rätt medicin.

Oavsett om man vill kalla det oönskade barnet BAM, BAT eller BTA, anser näringslivet att det är definitivt fel väg att gå för att göra klimatet och miljön en tjänst. Om vi ska nå internationell framgång i arbetet med att begränsa utsläppen av växthusgaser lär samförstånd, och inte ren konfrontation, vara den enda rimliga utvägen.Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dags att se över företagens relationer med Storbritannien

KOMMENTAR Brexit kan komma att innebära mycket negativa konsekvenser för det svenska näringslivet. Därför är det viktigt att EU och Storbritannien ser till näringslivets bästa i skilsmässan, bland annat med ett brett frihandelsavtal mellan parterna, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Uppkopplade konsumenter: risk eller möjlighet?

Ny teknik och datadriven innovation skapar nya affärsmodeller och tjänster, med nya köpmönster som följd. Samtidigt som detta gynnar konsumenter sätts den personliga integriteten under press. Frågan hur man kan stödja utvecklingen av nya tjänster och personlig marknadsföring och samtidigt tillmötesgår kraven på integritet blir allt viktigare att finna svar på.
NYHET Publicerad:

Reformprogram för framtidens union

EU Svenskt Näringsliv har ställt samman ett reformprogram som underlättar för europeiska företag att verka och växa. Den inre marknaden, en digital ekonomi och frihandel är några prioriterade områden.
NYHET Publicerad:

Handel och konkurrenskraft toppar EU:s agenda

EU Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har hållit sitt årliga linjetal. Det var ett optimistiskt, framåtblickande tal om prioriteringar för det kommande året.
NYHET Publicerad:

A well-functioning Single Market – Economic engine of the EU

The original purpose of the Single Market was to create a more favourable environmentfor entrepreneurship, the movement of people, competitiveness and trade.Achieving this would stimulate economic growth and increase prosperity for Europeancitizens. This must remain the point of departure for future efforts to developthe Single Market.
NYHET Publicerad:

Recept för ett konkurrenskraftigt Europa

KOMMENTAR En intensiv debatt pågår om vilket EU vi vill ha. I vår nya policy finns recept för en konkurrenskraftig union. Utgångspunkten är att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag, skriver vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU rensar i regelrabatten

EU Varannan regel som berör företag utgår från EU-lagstiftning. Bland annat representanter från EU, europeiska fack- och företagsorganisationer jobbar hårt för att minska regelbördan.
NYHET Publicerad:

Behöver Europa bli mer socialt?

Är det sociala Europa rätt medicin för att stoppa den växande populismen? Gynnar nya sociala rättigheter ekonomisk tillväxt och nya jobb? Är kampen mot social dumping i själva verket en förevändning för att skydda inhemska arbetstagare? Vilken roll ska EU respektive medlemsländerna ha?
NYHET Publicerad:

Toppjobb till Anna-Lena Bohm

NYTT UPPDRAG Företagarprofilen Anna-Lena Bohm har fått nytt toppjobb inom Business Europe. Uppdraget är att vara ordförande för lobbyorganisationens SME-kommitté i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Mer - inte mindre - globalisering bygger välstånd

”Globaliseringens positiva effekter har varit enorma under de sista decennierna", konstaterar Niklas Bergström, Svenskt Näringslivs internationelle rådgivare och ordförande i den europeiska näringslivsorganisationen Businesseuropes kommitté för handel. "Företag, individer och samhällen, inte minst i utvecklingsländer som Kina och Indien, har dragit enorm nytta av den ökade frihandeln och rörligheten över gränserna. Ländernas konkurrenskraft har på så vis stärkts och underlättat för dem att skapa tillväxt och jobb.”
NYHET Publicerad:

Vad kan EU lära av den nordiska elmarknaden?

I november förra året presenterade EU-kommissionen sitt paket ”Ren energi för alla i Europa”. Bland de förslag som nu diskuteras i ministerrådet och i Europaparlamentet finns lagförslagen om elmarknadens utformning, trygg elförsörjning och regler för energiunionens styrning.
NYHET Publicerad:

Europadörren på vid gavel

EU Arbetsmarknadens parter uppmärksammar Europadagen idag. Årets värd är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
NYHET Publicerad:

Fria dataflöden i fokus för näringslivet

För ett exportberoende land som Sverige är global frihandel, teknisk utveckling och fria dataflöden fullständigt nödvändiga. Vi är nu mitt uppe i transformeringen till ett genomdigitaliserat samhälle där innovationsmöjligheterna är stora och integriteten viktig.
NYHET Publicerad:

Näringslivet har viktig roll för framtidens EU

EU Svenskt Näringsliv och BusinessEurope är aktiva för att påverka EU:s framtida agenda. ”Vägen framåt bygger vidare på ursprungsidén om öppenhet, handel och ekonomisk integration, sade Jens Hedström i samband med unionens sextioårsfirande.
NYHET Publicerad:

Minimera skadorna av Brexit

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv ser inget positivt med britternas utträde ur EU. En ny överenskommelse måste garantera goda handelsförbindelser mellan de två parterna. Ansvaret vilar tungt på politiker, att hitta konstruktiva lösningar, skriver vd Carola Lemne. 
NYHET Publicerad:

”Förenkla regler och rutiner inom EU”

REGELKRÅNGEL Momsproblem, stopp för försäljning i vissa geografiska områden, tung administrativ börda. Det gnisslar på vissa områden av EUs inre marknad. Men trots det är svenska företag positiva till EU.
NYHET Publicerad:

Sociala förslag hotar den svenska modellen

SOCIAL PELARE EU tar krafttag mot sociala problem. Men kommissionens förslag beskär medlemsländernas beslutanderätt och hotar den svenska modellen, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ett konkurrenskraftig EU efter Brexit

Den brittiska regeringen väntas utlösa artikel 50 om några månader men vi vet inte vilka effekter det i slutändan det får för vare sig Storbritannien eller EU. Sedan resultatet av den brittiska folkomröstningen blev känt har diskussioner om den framtida brittiska relationen med EU relation förts. Vad som saknas i debatten är dock hur EU förblir konkurrenskraftigt och stärker sin ställning som ledande global ekonomisk aktör.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv driver på för minskat regelkrångel i EU

EU Svenskt Näringslivs chef för Brysselkontoret Jens Hedström träffade representanter för EUs ordförandeland Malta under en konferens om regelkrångel. "Det finns en hel del att göra för att förbättra och förenkla för företag som vill agera på den inre marknaden", sa han.
NYHET Publicerad:

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.