Fria dataflöden i fokus för näringslivet

NYHET Publicerad

För ett exportberoende land som Sverige är global frihandel, teknisk utveckling och fria dataflöden fullständigt nödvändiga. Vi är nu mitt uppe i transformeringen till ett genomdigitaliserat samhälle där innovationsmöjligheterna är stora och integriteten viktig. Företag kan inte göra affärer över nationsgränserna utan att förflytta data – oavsett om det är små eller stora företag eller vilken bransch de verkar inom. Hur kan då Sverige och Europa utveckla en datadriven politik där såväl individens, företagens och samhällets intressen tas tillvara på ett långsiktigt sätt?

Mikael Eriksson Björling, Carolina Brånby, Björn Block

Mikael Eriksson Björling, Carolina Brånby, Björn Block

Svenskt Näringsliv arrangerade ett seminarium i Bryssel för att belysa dessa frågor och lyfta företagens positioner. Inbjudna var Mikael Eriksson Björling från Ericssons Networked Society Lab och Björn Block från IKEAs Smart Home Tech. Svenskt Näringslivs expert på området Carolina Brånby var värd för seminariet som modererades av Fredrik Erixon från tankesmedjan ECIPE.

  • Möjligheterna att använda dataflöden har förminskat avstånd och i grunden förändrat hur vi organiserar våra liv, både personligen och företag och arbetsliv. I princip all fortsatt produktivitetsökning som sker i utvecklade ekonomier sker genom optimering av dataanvändning. Troligen kommer kritiken av digitalisering och teknikutveckling fortsatt vara starkt, men förmodligen kommer vi se en ökad kritik från personer som i grunden är positiva till digital utveckling, men känner att förändringstakten är alltför hög, menade Fredrik Erixon.

Företagsrepresentanterna tror att allt som kan kopplas upp kommer att bli uppkopplat, smart och interaktivt. Användning och analys av data främjar innovativa lösningar på problem genom att koppla ihop sektorer och produkter. Vi har nog bara sett början.

  • Ericsson samarbetar med Boliden genom uppkopplade, självkörande lastbilar, för att så få personer som möjligt ska behöva ta risker genom att åka ner i gruvorna. Genom att koppla upp Maersks fartyg så har logistikföretagen lyckats optimera sina transporter och sparat 50 miljoner USD i bränslekostnader; en stor vinst för både Maersk och miljön, sade Mikael Eriksson Björling.

I digitaliseringen är det viktigt att utgå från företagets egna förutsättningar och vision. Man måste också ligga i framkant och börja använda de möjligheter som dataflöden innebär.

  • Vi vill inte skapa ett eget ekosystem av data, utan för oss är det viktigt att prata med alla aktörer på marknaden och se hur vi kan interagera och samarbeta. Uppkopplade produkter och tjänster ser vi som en möjliggörare, som låter oss erbjuda sömn snarare än sängar, välbefinnande snarare än lampor. Önskvärt att också lagstiftare ser digitalisering och data som möjliggörare, underströk Björn Block.

Frågan om fria dataflöden är lika viktig för näringslivet som frågan om fri rolighet för varor och tjänster. Svenskt Näringslivs policyansvarig Carolina Brånby:

  • Utmaningarna handlar främst om lokaliseringar, vem som äger maskindata, säker personlig data, internationell konkurrens och global handel. Den snabba tekniska utvecklingen måste tas tillvara och även gå hand i hand med integritetsfrågorna. Från ett investerarperspektiv är det nödvändigt att möjligheten att identifiera behovet av nya produkter och sedan skapa dessa, inbegriper detta. Därför måste EU och europeiska företag sträva efter bästa möjliga affärsklimat med ett framtidssäkert regelverk och teknikneutrala lösningar. Till sist är det vår konkurrenskraft det gäller – en fråga som borde prioriteras än högre.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fredrick Federley : Självklart arbetar jag med regelförenklingar

En intensiv debatt pågår runt om i Europa om vilket EU vi vill ha. Svenskt Näringsliv välkomnar denna diskussion. EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Det räcker inte med att värna om de framgångar EU lyckats åstadkomma.
NYHET Publicerad:

EUs beslutsprocess- transparent eller effektiv?

En trialog är precis vad det låter som - ett samtal mellan tre parter. I EU-sammanhang är dessa tre parter EU-parlamentet, EU-kommissionen och Rådet. Trialogerna har sina fördelar; det är en snabbare form av beslutsprocess som kan användas ad hoc där de allra viktigaste parterna finns närvarande. Men, motståndet mot att allt fler beslut fattas i dessa fora ökar. Inte minst för deras brist på transparens.
NYHET Publicerad:

De svenska EU-parlamentarikerna om ett konkurrenskraftigt EU

En intensiv debatt pågår runt om i Europa om vilket EU vi vill ha. Svenskt Näringsliv välkomnar denna diskussion. EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Det räcker inte med att värna om de framgångar EU lyckats åstadkomma.
NYHET Publicerad:

Oklarhet kring biodrivmedel

KOMMENTAR Samtidigt som EU lägger kraft på att lösa klimatfrågan, så röstar man igenom detaljreglering som gör det mycket svårt att använda biobränsle som är viktigt för omställningen till en mer hållbar energi, enligt Linda Flink, expert energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskap ger framgångsrika företag i Europa

Vi måste ha ett helhetsperspektiv för att kunna skapa ett bättre europeiskt ekosystem för entreprenörskap. Det räcker inte med innovationer. Produkter måste också kommersialiseras och nå marknaden för att företag ska kunna skapa tillväxt. Men det är stora skillnader mellan medlemsstaterna.
NYHET Publicerad:

”Den sociala pelaren leder bara till fler regler”

EU Samma arbetsrättsregler för alla EU-länder är inte rätt väg för ett stärkt Europa. Tvärtom hämmar mer regleringar det som föder den sociala välfärden – företagen. Det budskapet framför Svenskt Näringsliv och BusinessEurope i samband med EU-toppmötet.
NYHET Publicerad:

Inför toppmötet: Därför hotar EU:s sociala projekt Sverige

EU Imorgon, fredag, är det EU-toppmöte i Göteborg. Högt upp på agendan är den så kallade sociala pelaren. Kritiker menar att EU kommer att diktera reglerna på svensk arbetsmarknad, medan regeringen tonar ned riskerna, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

EU utmanar vår nordiska arbetsmarknadsmodell

DEBATT EU-kommissionen driver de sociala frågorna från fel ände, och utmanar vår nordiska arbetsmarknadsmodell där arbetsmarknadens parter själva tar ansvar för och löser de frågor som rör relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det skriver Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv, tillsammans med företrädare för arbetsgivarorganisationerna i Finland, Norge, Danmark i en debattartikel. 
NYHET Publicerad:

Svenska modellen måste hävdas vid EU-toppmöte

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv värnar Sveriges sätt att reglera arbetsmarknadsfrågor men befarar att vår modell kommer att förändras i grunden. På EU-toppmötet i Göteborg på fredag måste Sveriges regering få med sig EU-ledarna, så att utformningen av villkoren på arbetsmarknaden fortsätter att ske nationellt, skriver Gabriella Sebardt, arbetsrättsjurist. 
NYHET Publicerad:

Dags att se över företagens relationer med Storbritannien

KOMMENTAR Brexit kan komma att innebära mycket negativa konsekvenser för det svenska näringslivet. Därför är det viktigt att EU och Storbritannien ser till näringslivets bästa i skilsmässan, bland annat med ett brett frihandelsavtal mellan parterna, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Uppkopplade konsumenter: risk eller möjlighet?

Ny teknik och datadriven innovation skapar nya affärsmodeller och tjänster, med nya köpmönster som följd. Samtidigt som detta gynnar konsumenter sätts den personliga integriteten under press. Frågan hur man kan stödja utvecklingen av nya tjänster och personlig marknadsföring och samtidigt tillmötesgår kraven på integritet blir allt viktigare att finna svar på.
NYHET Publicerad:

Reformprogram för framtidens union

EU Svenskt Näringsliv har ställt samman ett reformprogram som underlättar för europeiska företag att verka och växa. Den inre marknaden, en digital ekonomi och frihandel är några prioriterade områden.
NYHET Publicerad:

Handel och konkurrenskraft toppar EU:s agenda

EU Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har hållit sitt årliga linjetal. Det var ett optimistiskt, framåtblickande tal om prioriteringar för det kommande året.
NYHET Publicerad:

Recept för ett konkurrenskraftigt Europa

KOMMENTAR En intensiv debatt pågår om vilket EU vi vill ha. I vår nya policy finns recept för en konkurrenskraftig union. Utgångspunkten är att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag, skriver vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU rensar i regelrabatten

EU Varannan regel som berör företag utgår från EU-lagstiftning. Bland annat representanter från EU, europeiska fack- och företagsorganisationer jobbar hårt för att minska regelbördan.
NYHET Publicerad:

Behöver Europa bli mer socialt?

Är det sociala Europa rätt medicin för att stoppa den växande populismen? Gynnar nya sociala rättigheter ekonomisk tillväxt och nya jobb? Är kampen mot social dumping i själva verket en förevändning för att skydda inhemska arbetstagare? Vilken roll ska EU respektive medlemsländerna ha?
NYHET Publicerad:

Toppjobb till Anna-Lena Bohm

NYTT UPPDRAG Företagarprofilen Anna-Lena Bohm har fått nytt toppjobb inom Business Europe. Uppdraget är att vara ordförande för lobbyorganisationens SME-kommitté i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Mer - inte mindre - globalisering bygger välstånd

”Globaliseringens positiva effekter har varit enorma under de sista decennierna", konstaterar Niklas Bergström, Svenskt Näringslivs internationelle rådgivare och ordförande i den europeiska näringslivsorganisationen Businesseuropes kommitté för handel. "Företag, individer och samhällen, inte minst i utvecklingsländer som Kina och Indien, har dragit enorm nytta av den ökade frihandeln och rörligheten över gränserna. Ländernas konkurrenskraft har på så vis stärkts och underlättat för dem att skapa tillväxt och jobb.”
NYHET Publicerad:

Vad kan EU lära av den nordiska elmarknaden?

I november förra året presenterade EU-kommissionen sitt paket ”Ren energi för alla i Europa”. Bland de förslag som nu diskuteras i ministerrådet och i Europaparlamentet finns lagförslagen om elmarknadens utformning, trygg elförsörjning och regler för energiunionens styrning.
NYHET Publicerad:

Europadörren på vid gavel

EU Arbetsmarknadens parter uppmärksammar Europadagen idag. Årets värd är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.