Fria dataflöden i fokus för näringslivet

NYHET Publicerad

För ett exportberoende land som Sverige är global frihandel, teknisk utveckling och fria dataflöden fullständigt nödvändiga. Vi är nu mitt uppe i transformeringen till ett genomdigitaliserat samhälle där innovationsmöjligheterna är stora och integriteten viktig. Företag kan inte göra affärer över nationsgränserna utan att förflytta data – oavsett om det är små eller stora företag eller vilken bransch de verkar inom. Hur kan då Sverige och Europa utveckla en datadriven politik där såväl individens, företagens och samhällets intressen tas tillvara på ett långsiktigt sätt?

Mikael Eriksson Björling, Carolina Brånby, Björn Block

Mikael Eriksson Björling, Carolina Brånby, Björn Block

Svenskt Näringsliv arrangerade ett seminarium i Bryssel för att belysa dessa frågor och lyfta företagens positioner. Inbjudna var Mikael Eriksson Björling från Ericssons Networked Society Lab och Björn Block från IKEAs Smart Home Tech. Svenskt Näringslivs expert på området Carolina Brånby var värd för seminariet som modererades av Fredrik Erixon från tankesmedjan ECIPE.

  • Möjligheterna att använda dataflöden har förminskat avstånd och i grunden förändrat hur vi organiserar våra liv, både personligen och företag och arbetsliv. I princip all fortsatt produktivitetsökning som sker i utvecklade ekonomier sker genom optimering av dataanvändning. Troligen kommer kritiken av digitalisering och teknikutveckling fortsatt vara starkt, men förmodligen kommer vi se en ökad kritik från personer som i grunden är positiva till digital utveckling, men känner att förändringstakten är alltför hög, menade Fredrik Erixon.

Företagsrepresentanterna tror att allt som kan kopplas upp kommer att bli uppkopplat, smart och interaktivt. Användning och analys av data främjar innovativa lösningar på problem genom att koppla ihop sektorer och produkter. Vi har nog bara sett början.

  • Ericsson samarbetar med Boliden genom uppkopplade, självkörande lastbilar, för att så få personer som möjligt ska behöva ta risker genom att åka ner i gruvorna. Genom att koppla upp Maersks fartyg så har logistikföretagen lyckats optimera sina transporter och sparat 50 miljoner USD i bränslekostnader; en stor vinst för både Maersk och miljön, sade Mikael Eriksson Björling.

I digitaliseringen är det viktigt att utgå från företagets egna förutsättningar och vision. Man måste också ligga i framkant och börja använda de möjligheter som dataflöden innebär.

  • Vi vill inte skapa ett eget ekosystem av data, utan för oss är det viktigt att prata med alla aktörer på marknaden och se hur vi kan interagera och samarbeta. Uppkopplade produkter och tjänster ser vi som en möjliggörare, som låter oss erbjuda sömn snarare än sängar, välbefinnande snarare än lampor. Önskvärt att också lagstiftare ser digitalisering och data som möjliggörare, underströk Björn Block.

Frågan om fria dataflöden är lika viktig för näringslivet som frågan om fri rolighet för varor och tjänster. Svenskt Näringslivs policyansvarig Carolina Brånby:

  • Utmaningarna handlar främst om lokaliseringar, vem som äger maskindata, säker personlig data, internationell konkurrens och global handel. Den snabba tekniska utvecklingen måste tas tillvara och även gå hand i hand med integritetsfrågorna. Från ett investerarperspektiv är det nödvändigt att möjligheten att identifiera behovet av nya produkter och sedan skapa dessa, inbegriper detta. Därför måste EU och europeiska företag sträva efter bästa möjliga affärsklimat med ett framtidssäkert regelverk och teknikneutrala lösningar. Till sist är det vår konkurrenskraft det gäller – en fråga som borde prioriteras än högre.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dags att se över företagens relationer med Storbritannien

KOMMENTAR Brexit kan komma att innebära mycket negativa konsekvenser för det svenska näringslivet. Därför är det viktigt att EU och Storbritannien ser till näringslivets bästa i skilsmässan, bland annat med ett brett frihandelsavtal mellan parterna, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Uppkopplade konsumenter: risk eller möjlighet?

Ny teknik och datadriven innovation skapar nya affärsmodeller och tjänster, med nya köpmönster som följd. Samtidigt som detta gynnar konsumenter sätts den personliga integriteten under press. Frågan hur man kan stödja utvecklingen av nya tjänster och personlig marknadsföring och samtidigt tillmötesgår kraven på integritet blir allt viktigare att finna svar på.
NYHET Publicerad:

Reformprogram för framtidens union

EU Svenskt Näringsliv har ställt samman ett reformprogram som underlättar för europeiska företag att verka och växa. Den inre marknaden, en digital ekonomi och frihandel är några prioriterade områden.
NYHET Publicerad:

Handel och konkurrenskraft toppar EU:s agenda

EU Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har hållit sitt årliga linjetal. Det var ett optimistiskt, framåtblickande tal om prioriteringar för det kommande året.
NYHET Publicerad:

A well-functioning Single Market – Economic engine of the EU

The original purpose of the Single Market was to create a more favourable environmentfor entrepreneurship, the movement of people, competitiveness and trade.Achieving this would stimulate economic growth and increase prosperity for Europeancitizens. This must remain the point of departure for future efforts to developthe Single Market.
NYHET Publicerad:

Recept för ett konkurrenskraftigt Europa

KOMMENTAR En intensiv debatt pågår om vilket EU vi vill ha. I vår nya policy finns recept för en konkurrenskraftig union. Utgångspunkten är att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag, skriver vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU rensar i regelrabatten

EU Varannan regel som berör företag utgår från EU-lagstiftning. Bland annat representanter från EU, europeiska fack- och företagsorganisationer jobbar hårt för att minska regelbördan.
NYHET Publicerad:

Behöver Europa bli mer socialt?

Är det sociala Europa rätt medicin för att stoppa den växande populismen? Gynnar nya sociala rättigheter ekonomisk tillväxt och nya jobb? Är kampen mot social dumping i själva verket en förevändning för att skydda inhemska arbetstagare? Vilken roll ska EU respektive medlemsländerna ha?
NYHET Publicerad:

Toppjobb till Anna-Lena Bohm

NYTT UPPDRAG Företagarprofilen Anna-Lena Bohm har fått nytt toppjobb inom Business Europe. Uppdraget är att vara ordförande för lobbyorganisationens SME-kommitté i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Mer - inte mindre - globalisering bygger välstånd

”Globaliseringens positiva effekter har varit enorma under de sista decennierna", konstaterar Niklas Bergström, Svenskt Näringslivs internationelle rådgivare och ordförande i den europeiska näringslivsorganisationen Businesseuropes kommitté för handel. "Företag, individer och samhällen, inte minst i utvecklingsländer som Kina och Indien, har dragit enorm nytta av den ökade frihandeln och rörligheten över gränserna. Ländernas konkurrenskraft har på så vis stärkts och underlättat för dem att skapa tillväxt och jobb.”
NYHET Publicerad:

Vad kan EU lära av den nordiska elmarknaden?

I november förra året presenterade EU-kommissionen sitt paket ”Ren energi för alla i Europa”. Bland de förslag som nu diskuteras i ministerrådet och i Europaparlamentet finns lagförslagen om elmarknadens utformning, trygg elförsörjning och regler för energiunionens styrning.
NYHET Publicerad:

Europadörren på vid gavel

EU Arbetsmarknadens parter uppmärksammar Europadagen idag. Årets värd är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
NYHET Publicerad:

Fria dataflöden i fokus för näringslivet

För ett exportberoende land som Sverige är global frihandel, teknisk utveckling och fria dataflöden fullständigt nödvändiga. Vi är nu mitt uppe i transformeringen till ett genomdigitaliserat samhälle där innovationsmöjligheterna är stora och integriteten viktig.
NYHET Publicerad:

Näringslivet har viktig roll för framtidens EU

EU Svenskt Näringsliv och BusinessEurope är aktiva för att påverka EU:s framtida agenda. ”Vägen framåt bygger vidare på ursprungsidén om öppenhet, handel och ekonomisk integration, sade Jens Hedström i samband med unionens sextioårsfirande.
NYHET Publicerad:

Minimera skadorna av Brexit

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv ser inget positivt med britternas utträde ur EU. En ny överenskommelse måste garantera goda handelsförbindelser mellan de två parterna. Ansvaret vilar tungt på politiker, att hitta konstruktiva lösningar, skriver vd Carola Lemne. 
NYHET Publicerad:

”Förenkla regler och rutiner inom EU”

REGELKRÅNGEL Momsproblem, stopp för försäljning i vissa geografiska områden, tung administrativ börda. Det gnisslar på vissa områden av EUs inre marknad. Men trots det är svenska företag positiva till EU.
NYHET Publicerad:

Sociala förslag hotar den svenska modellen

SOCIAL PELARE EU tar krafttag mot sociala problem. Men kommissionens förslag beskär medlemsländernas beslutanderätt och hotar den svenska modellen, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ett konkurrenskraftig EU efter Brexit

Den brittiska regeringen väntas utlösa artikel 50 om några månader men vi vet inte vilka effekter det i slutändan det får för vare sig Storbritannien eller EU. Sedan resultatet av den brittiska folkomröstningen blev känt har diskussioner om den framtida brittiska relationen med EU relation förts. Vad som saknas i debatten är dock hur EU förblir konkurrenskraftigt och stärker sin ställning som ledande global ekonomisk aktör.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv driver på för minskat regelkrångel i EU

EU Svenskt Näringslivs chef för Brysselkontoret Jens Hedström träffade representanter för EUs ordförandeland Malta under en konferens om regelkrångel. "Det finns en hel del att göra för att förbättra och förenkla för företag som vill agera på den inre marknaden", sa han.
NYHET Publicerad:

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.