Fria dataflöden i fokus för näringslivet

NYHET Publicerad

För ett exportberoende land som Sverige är global frihandel, teknisk utveckling och fria dataflöden fullständigt nödvändiga. Vi är nu mitt uppe i transformeringen till ett genomdigitaliserat samhälle där innovationsmöjligheterna är stora och integriteten viktig. Företag kan inte göra affärer över nationsgränserna utan att förflytta data – oavsett om det är små eller stora företag eller vilken bransch de verkar inom. Hur kan då Sverige och Europa utveckla en datadriven politik där såväl individens, företagens och samhällets intressen tas tillvara på ett långsiktigt sätt?

Mikael Eriksson Björling, Carolina Brånby, Björn Block

Mikael Eriksson Björling, Carolina Brånby, Björn Block

Svenskt Näringsliv arrangerade ett seminarium i Bryssel för att belysa dessa frågor och lyfta företagens positioner. Inbjudna var Mikael Eriksson Björling från Ericssons Networked Society Lab och Björn Block från IKEAs Smart Home Tech. Svenskt Näringslivs expert på området Carolina Brånby var värd för seminariet som modererades av Fredrik Erixon från tankesmedjan ECIPE.

  • Möjligheterna att använda dataflöden har förminskat avstånd och i grunden förändrat hur vi organiserar våra liv, både personligen och företag och arbetsliv. I princip all fortsatt produktivitetsökning som sker i utvecklade ekonomier sker genom optimering av dataanvändning. Troligen kommer kritiken av digitalisering och teknikutveckling fortsatt vara starkt, men förmodligen kommer vi se en ökad kritik från personer som i grunden är positiva till digital utveckling, men känner att förändringstakten är alltför hög, menade Fredrik Erixon.

Företagsrepresentanterna tror att allt som kan kopplas upp kommer att bli uppkopplat, smart och interaktivt. Användning och analys av data främjar innovativa lösningar på problem genom att koppla ihop sektorer och produkter. Vi har nog bara sett början.

  • Ericsson samarbetar med Boliden genom uppkopplade, självkörande lastbilar, för att så få personer som möjligt ska behöva ta risker genom att åka ner i gruvorna. Genom att koppla upp Maersks fartyg så har logistikföretagen lyckats optimera sina transporter och sparat 50 miljoner USD i bränslekostnader; en stor vinst för både Maersk och miljön, sade Mikael Eriksson Björling.

I digitaliseringen är det viktigt att utgå från företagets egna förutsättningar och vision. Man måste också ligga i framkant och börja använda de möjligheter som dataflöden innebär.

  • Vi vill inte skapa ett eget ekosystem av data, utan för oss är det viktigt att prata med alla aktörer på marknaden och se hur vi kan interagera och samarbeta. Uppkopplade produkter och tjänster ser vi som en möjliggörare, som låter oss erbjuda sömn snarare än sängar, välbefinnande snarare än lampor. Önskvärt att också lagstiftare ser digitalisering och data som möjliggörare, underströk Björn Block.

Frågan om fria dataflöden är lika viktig för näringslivet som frågan om fri rolighet för varor och tjänster. Svenskt Näringslivs policyansvarig Carolina Brånby:

  • Utmaningarna handlar främst om lokaliseringar, vem som äger maskindata, säker personlig data, internationell konkurrens och global handel. Den snabba tekniska utvecklingen måste tas tillvara och även gå hand i hand med integritetsfrågorna. Från ett investerarperspektiv är det nödvändigt att möjligheten att identifiera behovet av nya produkter och sedan skapa dessa, inbegriper detta. Därför måste EU och europeiska företag sträva efter bästa möjliga affärsklimat med ett framtidssäkert regelverk och teknikneutrala lösningar. Till sist är det vår konkurrenskraft det gäller – en fråga som borde prioriteras än högre.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Behöver Europa bli mer socialt?

Är det sociala Europa rätt medicin för att stoppa den växande populismen? Gynnar nya sociala rättigheter ekonomisk tillväxt och nya jobb? Är kampen mot social dumping i själva verket en förevändning för att skydda inhemska arbetstagare? Vilken roll ska EU respektive medlemsländerna ha?
NYHET Publicerad:

Toppjobb till Anna-Lena Bohm

NYTT UPPDRAG Företagarprofilen Anna-Lena Bohm har fått nytt toppjobb inom Business Europe. Uppdraget är att vara ordförande för lobbyorganisationens SME-kommitté i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Mer - inte mindre - globalisering bygger välstånd

”Globaliseringens positiva effekter har varit enorma under de sista decennierna", konstaterar Niklas Bergström, Svenskt Näringslivs internationelle rådgivare och ordförande i den europeiska näringslivsorganisationen Businesseuropes kommitté för handel. "Företag, individer och samhällen, inte minst i utvecklingsländer som Kina och Indien, har dragit enorm nytta av den ökade frihandeln och rörligheten över gränserna. Ländernas konkurrenskraft har på så vis stärkts och underlättat för dem att skapa tillväxt och jobb.”
NYHET Publicerad:

Vad kan EU lära av den nordiska elmarknaden?

I november förra året presenterade EU-kommissionen sitt paket ”Ren energi för alla i Europa”. Bland de förslag som nu diskuteras i ministerrådet och i Europaparlamentet finns lagförslagen om elmarknadens utformning, trygg elförsörjning och regler för energiunionens styrning.
NYHET Publicerad:

Europadörren på vid gavel

EU Arbetsmarknadens parter uppmärksammar Europadagen idag. Årets värd är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
NYHET Publicerad:

Fria dataflöden i fokus för näringslivet

För ett exportberoende land som Sverige är global frihandel, teknisk utveckling och fria dataflöden fullständigt nödvändiga. Vi är nu mitt uppe i transformeringen till ett genomdigitaliserat samhälle där innovationsmöjligheterna är stora och integriteten viktig.
NYHET Publicerad:

Näringslivet har viktig roll för framtidens EU

EU Svenskt Näringsliv och BusinessEurope är aktiva för att påverka EU:s framtida agenda. ”Vägen framåt bygger vidare på ursprungsidén om öppenhet, handel och ekonomisk integration, sade Jens Hedström i samband med unionens sextioårsfirande.
NYHET Publicerad:

Minimera skadorna av Brexit

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv ser inget positivt med britternas utträde ur EU. En ny överenskommelse måste garantera goda handelsförbindelser mellan de två parterna. Ansvaret vilar tungt på politiker, att hitta konstruktiva lösningar, skriver vd Carola Lemne. 
NYHET Publicerad:

”Förenkla regler och rutiner inom EU”

REGELKRÅNGEL Momsproblem, stopp för försäljning i vissa geografiska områden, tung administrativ börda. Det gnisslar på vissa områden av EUs inre marknad. Men trots det är svenska företag positiva till EU.
NYHET Publicerad:

Sociala förslag hotar den svenska modellen

SOCIAL PELARE EU tar krafttag mot sociala problem. Men kommissionens förslag beskär medlemsländernas beslutanderätt och hotar den svenska modellen, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ett konkurrenskraftig EU efter Brexit

Den brittiska regeringen väntas utlösa artikel 50 om några månader men vi vet inte vilka effekter det i slutändan det får för vare sig Storbritannien eller EU. Sedan resultatet av den brittiska folkomröstningen blev känt har diskussioner om den framtida brittiska relationen med EU relation förts. Vad som saknas i debatten är dock hur EU förblir konkurrenskraftigt och stärker sin ställning som ledande global ekonomisk aktör.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv driver på för minskat regelkrångel i EU

EU Svenskt Näringslivs chef för Brysselkontoret Jens Hedström träffade representanter för EUs ordförandeland Malta under en konferens om regelkrångel. "Det finns en hel del att göra för att förbättra och förenkla för företag som vill agera på den inre marknaden", sa han.
NYHET Publicerad:

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring diskuterades i Europaparlamentet

Måndagen den 7 november anordnades en hearing i Europaparlamentet om det reviderade blåkortsdirektivet; ett EU-direktiv som syftar till att göra unionen mer attraktivt för högkvalificerad arbetskraft från länder utanför EU/EES, så kallad tredjeland. På hearingen medverkade bland andra representanter från OECD, EU-kommissionen, Europaparlamentet och Svenskt Näringsliv. Hearingen var värdefull eftersom man gjorde kritiska bedömningar av förslaget, och där de flesta deltagares slutsats var att blåkortet har en ljus framtid så länge det finns en öppning för parallella nationella arbetskraftsinvandringssystem.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

Ett hårt slag mot det europeiska samarbetet

EU 43 år efter att britterna gick med i EU lämnar de nu samma gemenskap. "Resultatet i den brittiska folkomröstningen är ett hårt slag mot det europeiska samarbetet som nu riskerar att försvagas", säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Nya regler för utstationering - bättre skydd för arbetstagare?

EU Den fria rörligheten för personer och tjänster är en hörnsten för den inre marknaden. Den 8 mars presenterade kommissionen sin översyn av utstationeringsdirektivet. Förslaget är redan ett av de mest kontroversiella som hanteras under 2016.
NYHET Publicerad:

Cirkulär ekonomi i fokus under EU-seminarium

EU Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen ett seminarium om cirkulär ekonomi i Bryssel. Syftet var att ta ett helhetsgrepp kring EU:s arbete med producentansvar, produktdesign, avfallshantering och återvinning.
NYHET Publicerad:

Vad tjänar företagen på TTIP?

FRIHANDEL Den transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet (TTIP) är en av de hetaste politiska frågorna som hanteras just nu. Ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle få positiva effekter på världsekonomin. För att diskutera hur detta ambitiösa avtal påverkar företag från olika branscher och länder, organiserade Svenskt Näringsliv tillsammans med EurActiv Institute ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Gult kort till EU-kommissionen

EU EU-kommissionen vill ändra utstationeringsdirektivet, men förslaget får kritik från elva medlemsländer. ”Det enda raka är att kommissionen nu drar tillbaka sitt förslag”, säger Sverker Rudeberg, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå.