Recept för ett konkurrenskraftigt Europa

NYHET Publicerad

KOMMENTAR En intensiv debatt pågår om vilket EU vi vill ha. I vår nya policy finns recept för en konkurrenskraftig union. Utgångspunkten är att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag, skriver vd Carola Lemne.

Big Ben och vajande flaggor från Storbritannien och EU.
Foto: Kirsty Wigglesworth

Starka krafter på båda sidor Atlanten ifrågasätter europeisk integration. Brexit är ett uttryck för detta.

Öppenhet, fri rörlighet och frihandel är bra för Sverige. De är förutsättningar för att vi ska kunna upprätthålla och utveckla välstånd och välfärd. Men de är hotade. I vår omvärld ökar protektionistiska och isolationistiska strömningar. Både i Europa och USA finns starka krafter som ifrågasätter en fortsatt europeisk integration. Brexit är ett tydligt uttryck för detta.

Sverige är ett exportberoende land. EU gör att svenska företag kan konkurrera på lika villkor över hela Europa och har tillgång till goda handelsvillkor med andra länder via EUs handelsavtal. Övriga EU är vår i särklass största handelspartner. Detta får inte äventyras.

Samtidigt känner många företagare en oro för att EU är inne på fel väg. Istället för att fortsätta undanröja hinder för handel och investeringar ägnar sig unionen åt mer eller mindre ändamålsenliga detaljregler, mer administration och regelkrångel. Detta beror ofta på medlemsstaternas tillämpning av EU-regler, men det undergräver likafullt förtroendet för EU.

Ökande motsättningar inom EU ställer frågan om unionens fortsatta inriktning på sin spets. En intensiv debatt pågår runt om i Europa om vilket EU vi vill ha. Svenskt Näringsliv välkomnar denna diskussion. EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Det räcker inte med att värna om de framgångar EU lyckats åstadkomma.

Vår utgångspunkt är att lyfta det som behöver göras för att stärka Europas konkurrenskraft. Vägen dit handlar om att EU koncentrerar sig på sina styrkor och på områden där gemensamma lösningar tillför verkligt mervärde.

I Svenskt Näringsliv nya EU-policy finns vårt recept för ett konkurrenskraftigt EU. 

  • Fokus måste ligga på ett fullständigt genomförande och upprätthållande av den inre marknaden. Ta bort hämmande nationella processer, regler och standarder. Se till att gemensam lagstiftning tillämpas enhetligt och konsekvent.
  • Den digitala legala och fysiska infrastrukturen måste förbättras inom hela EU.  Det är avgörande att data kan flöda fritt såväl mellan medlemsländerna som in och ut från EU. Digitala lösningar ska inte regleras under pågående teknikutveckling så länge inget marknadsmisslyckande kan påvisas.
  • En central uppgift för EU är att ta ledarskap för frihandel globalt och, i avsaknad av multilaterala överenskommelser fortsätta få till stånd frihandelsavtal med våra viktigaste handelspartner.
  • EU ska bara lagstifta på områden där det ger ett tydligt mervärde. EU måste sätta upp tydliga mål om att minska företagens regelkostnader, öka transparensen, förbättra konsekvensanalyserna av kommande lagstiftning och utvärdera befintliga regler.
  • Klimatfrågan är en av vår tids stora globala utmaningar. Här behövs ett starkt internationellt engagemang med globala lösningar. EU har en viktig roll att spela inom ramen för Parisavtalet och FNs klimatkonvention.
  • Ett socialt Europa är ett Europa som kännetecknas av hög sysselsättning som grund för goda levnadsförhållanden. Det uppnås inte genom ytterligare EU-gemensam social reglering utan genom konkurrenskraftiga företag och en ekonomi i balans i de olika medlemsstaterna.
  • Europas mångfald är en konkurrensfördel som måste utnyttjas bättre. Genom att utveckla jämförelser mellan länder och dess olika lösningar stimuleras idéspridning och best practice.

I vår globaliserade värld måste EU ge förutsättningar för medlemsländerna, medborgare och företag att hävda sig i en allt skarpare internationell konkurrens för att skapa jobb, tillväxt och social trygghet.

Det är bara genom att fokusera på att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag EU kan vara en drivkraft för ett fortsatt hållbart välstånd för alla sina medborgare.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det hämmar företagens investeringsvilja"

EU Jan-Olof Jacke, vd, beklagar att det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays brexitavtal. "Det hämmar företagens investeringsvilja", säger han.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

EU: Regelförbättringar vinner mark – Sverige sladdar

REGELARBETE 39 europeiska länder redovisar förbättringar i regelarbetet på EU-nivå, visar en OECD-rapport. Vi har kommit en bit på vägen, men det behövs mer arbete, konstaterade ansvarige kommissionären Frans Timmermans vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

EU:s största tillgång moderniseras

EUROPA EU:s inre marknad är en 25-åring med utvecklingspotential. Rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital måste fungera bättre och regelverket moderniseras, visar en analys från kommissionen.
NYHET Publicerad:

”Ett första steg mot fortsatt handel och investeringar"

BREXIT Brittiska regeringen godkände ett utträdesavtal under gårdagskvällen. ”Medlemsföretagen behöver få definitiva besked att riskerna för en avtalslös brexit är undanröjda”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

”Utmärkt att Sverige säger nej till digitalskatt i EU”

EU Vd Jan-Olof Jacke tycker att det är bra att finansminister Magdalena Andersson håller fast vid kritiken mot en digitalskatt. ”För ett exportberoende land, med liten hemmamarknad, finns det all anledning att hålla fast vid de principer som råder idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Faran för ett handelskrig hotar EU:s ekonomi

EU Ett fullskaligt handelskrig och svårigheter att hitta rätt kompetens hämmar EU:s ekonomi, visar en rapport från Business Europe.
NYHET Publicerad:

EU-parlamentariker vill minimera handelshindren efter brexit

EU Det är val till EU-parlamentet nästa år. Ledamöterna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović ger sin syn på den inre marknaden, handel och regelkrångel.
NYHET Publicerad:

Selmovic: Sverige bör ställa sig utanför ”ett socialt Europa”

Möt Jasenko Selimović från Liberalerna, Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) i Europaparlamentet. Han är ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). Här berättar han om hur han ser på EU:s inre marknad, handel och sociala Europa.
NYHET Publicerad:

Fjellner: Det som är bra med EU är enkelt, det som är dåligt är krångligt och hur dyrt som helst

EU Möt Moderaternas Christofer Fjellner, European People's Party (EPP). Han är ledamot i utskottet för internationell handel och suppleant i budgetutskottet. Här berättar han hur han ser på EU och dess konkurrenskraft, samt vad han skulle vilja göra för att stärka EU-samarbetet så att hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag undanröjs.
NYHET Publicerad:

Medlemsföretagen vill att Sverige ska vara kvar i EU

ENKÄT Åtta av tio medlemsföretag vill ha ett fortsatt svenskt EU-medlemskap. Mest positiva är storföretagen, visar en ny undersökning.
NYHET Publicerad:

Företagsperspektivet försummas i EUs digitaliseringsarbete

Den digitala inre marknaden är en stor och het fråga i EU just nu. Sverige har en hög svansföring när det kommer till digitalisering, som ju är gränslöst till sin natur. Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men, tyvärr så kommer ofta företagsperspektivet i andra hand när de europeiska länderna försöker skapa en digital inre marknad.
NYHET Publicerad:

Debatt: Frihandelsframgång ett resultat av Europas optimism

Frihandel handlar om att öka storleken på den ekonomiska pajen, och genom att EU lyckas sluta fler handelsavtal så stärker vi ställningen både för europeiska företag och konsumenter.