EU parlamentet med flaggor

Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar och det är tydligt att partierna prioriterat miljöutskottet.

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

NYHET Publicerad

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

Anders Edholm

Anders Edholm, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

Fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Det finns svensk representation i alla utskott utom fem och i de för näringslivsfrågorna viktigaste utskotten får utväxlingen sägas vara god. Däremot saknar vi ordinarie ledamöter i de tyngsta utskotten ur en ekonomisk synvinkel, som jordbruk, budget och budgetkontroll - medan vi har fem svenskar som ordinarie i miljöutskottet och fyra i jämställdhetsutskottet.

– Det är uppenbart att partierna har prioriterat miljöutskottet, vilket inte är så konstigt med tanke på hur stor plats klimat- och miljöfrågorna har i den svenska debatten.  Vi har ändå en generellt bra spridning från Sverige och ur näringslivssynpunkt är det mycket bra att vi har representation i de viktiga utskotten för handel, inre marknad och industri, menar Anders Edholm som är chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor. 

Till utskottet INTA, internationell handel, utses nu två svenska ledamöter, Karlsbro (L) och Warborn (M) och i ITRE (industri, forskning och energi) kommer Skyttedal (KD) och Stegrud (SD) vara ledamöter och Fritzon (S) samt Tobé (M) ersättare. Kokalari (M)  blir ledamot och därmed enda svensk representant i det viktiga utskottet för inre marknad.

– Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft. Den inre marknaden är kärnan i EU-samarbetet och det behövs en ny strategi för hur den ska stärkas. Digitaliseringen måste vägas in bättre. På handelssidan bör EU ta på sig den globala ledartröjan och verka för färre handelshinder och fler frihandelsavtal. Regelverken för näringslivet bör bli enklare, bättre och mer transparenta. De svenska parlamentarikerna har ett stort och viktigt ansvar här, fortsätter Anders Edholm.

En annan viktig fråga under perioden blir att slå vakt om att den sociala pelaren inte tillåts slå sönder den välfungerande svenska arbetsmarknadsmodellen. Det är något bland annat Al-Sahlani från Centerpartiet bör bevaka, då hon är den enda svenska ordinarie ledamoten i arbetsmarknadsutskottet EMPL.

Hela fem ledamöter och en ersättare kommer under mandatperioden jobba med frågor som rör miljö och hälsa i utskottet ENVI, som står för ”Environment, Public Health and Food Safety”.  Representation finns från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Moderaterna. En ersättarplats gick till Liberalerna.

– Internationell samverkan med globala lösningar tillsammans med en ambitiös EU-politik krävs i klimatfrågan. EU varken kan eller bör agera ensamt utan söka samordning inom exempelvis Parisavtalet och FN:s klimatkonvention. Vi får hoppas att våra svenska parlamentariker i miljöutskottet får gehör för att nå goda resultat för både klimatet och näringslivet.

Än så länge verkar det tyngsta uppdaget gå till Tomas Tobé (M), som föreslås bli ordförande i bistånds- och utvecklingsutskottet. Ett utskott som även det har påverkan på näringslivet, då handel och ekonomisk tillväxt är grunden för både välstånd och demokrati.

– Från näringslivets håll kommer vi att noga bevaka och om önskat även ge stöd till våra svenska parlamentariker. För oss handlar det om att utveckla den grundläggande tanken om fred och välstånd genom handel och ekonomiskt tillväxt. Mycket har gjorts och ännu mer både kan och ska göras.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Anna Stellinger ny chef för internationella frågor

PÅ NY POST Anna Stellinger blir ny chef för EU-frågor och internationella frågor och samtidigt medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder sin tjänst den 1 november.
NYHET Publicerad:

Så kan EU bli bättre för företagen

EU Förutom brexit och handelskriget mellan USA och Kina finns det flera utmaningar som EU måste möta under de kommande fem åren. Det konstaterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Stort intresse för miljöfrågor hos svenska parlamentariker

EU-PARLAMENTET Nu är fördelningen av utskottsplatser till EU-parlamentarikerna är klar. Och det finns svensk representation i alla utskott utom fem. "Många frågor som dessa parlamentariker kommer få på sitt bord kommande fem år är avgörande för både svensk och europeisk konkurrenskraft", säger Anders Edholm, chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten: EU riskerar bli överkört av Asien

IMMATERIALRÄTTEN Globalisering och ny teknik sätter press på immaterialrätten. Rådet till svenska företag är att göra en inventering av nuvarande tillgångar men också undersöka om det krävs ytterligare skydd för att hävda sig på den inre marknaden. ”Det händer mer än en gång att avtal inte skrivits som borde varit på plats. Lätt att göra tidigt, dyrt och svårt att göra i efterhand”, säger Christina Wainikka, policyexpert på immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Detta väntar EU-parlamentarikerna

EU-VALET 20 svenska ledamöter tar plats i Europaparlament efter valet. Vad som väntar är plenarsessioner, utskottsmöten, jobb på hemmaplan samt klippkort mellan Strasbourg och Bryssel.  
NYHET Publicerad:

Frihandel glädjeämnet när EU-beslut rangordnas

UTVÄRDERING Frihandelsområdet är ett glädjepiller medan den inre marknaden är ett sorgebarn när Svenskt Näringsliv betygsätter 57 EU-beslut från den senaste mandatperioden.
NYHET Publicerad:

EU-krångel i vägen för svenska tillväxtunder

EU Digitaliseringen öppnar upp större marknader för små och medelstora företag. Men för att tillväxten ska ta fart på allvar krävs en rad förändringar, inte minst när det gäller krånglet inom EU, menar Anna-Lena Bohm, vd för Uniguide och vice ordförande i Svenskt Näringsliv. ”Det ska vara lika enkelt att sälja en produkt i hela EU som i sitt hemland”, säger hon. 
NYHET Publicerad:

CETA: Ökad handel ger positiva klimateffekter

FRIHANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA, innebär fördelar för Gränsfors Bruk. "Lägre tullar, minskat krångel och och likartade standarder på varor gör att vi kan konkurrera på samma villkor som andra", sa Adam Brånby när han deltog i ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Det hämmar företagens investeringsvilja"

EU Jan-Olof Jacke, vd, beklagar att det brittiska parlamentet säger nej till Theresa Mays brexitavtal. "Det hämmar företagens investeringsvilja", säger han.
NYHET Publicerad:

EU:s plan för artificiell intelligens stärker företagens konkurrenskraft

KOMMENTAR EU:s medlemsländer har presenterat en AI-plan för att främja utveckling och användning av artificiell intelligens. Att stärka AI vad gäller utveckling och användning i Europa är välkommet. Svenskt Näringsliv betonar bland annat betydelsen av ett hållbart och flexibelt regelverk, en investeringsvänlig politik och en infrastruktur av hög kvalitet. 
NYHET Publicerad:

EU: Regelförbättringar vinner mark – Sverige sladdar

REGELARBETE 39 europeiska länder redovisar förbättringar i regelarbetet på EU-nivå, visar en OECD-rapport. Vi har kommit en bit på vägen, men det behövs mer arbete, konstaterade ansvarige kommissionären Frans Timmermans vid ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

EU:s största tillgång moderniseras

EUROPA EU:s inre marknad är en 25-åring med utvecklingspotential. Rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital måste fungera bättre och regelverket moderniseras, visar en analys från kommissionen.
NYHET Publicerad:

”Ett första steg mot fortsatt handel och investeringar"

BREXIT Brittiska regeringen godkände ett utträdesavtal under gårdagskvällen. ”Medlemsföretagen behöver få definitiva besked att riskerna för en avtalslös brexit är undanröjda”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

”Utmärkt att Sverige säger nej till digitalskatt i EU”

EU Vd Jan-Olof Jacke tycker att det är bra att finansminister Magdalena Andersson håller fast vid kritiken mot en digitalskatt. ”För ett exportberoende land, med liten hemmamarknad, finns det all anledning att hålla fast vid de principer som råder idag”, säger han.
NYHET Publicerad:

Faran för ett handelskrig hotar EU:s ekonomi

EU Ett fullskaligt handelskrig och svårigheter att hitta rätt kompetens hämmar EU:s ekonomi, visar en rapport från Business Europe.
NYHET Publicerad:

EU-parlamentariker vill minimera handelshindren efter brexit

EU Det är val till EU-parlamentet nästa år. Ledamöterna Christofer Fjellner och Jasenko Selimović ger sin syn på den inre marknaden, handel och regelkrångel.
NYHET Publicerad:

Selmovic: Sverige bör ställa sig utanför ”ett socialt Europa”

Möt Jasenko Selimović från Liberalerna, Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) i Europaparlamentet. Han är ledamot i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO). Här berättar han om hur han ser på EU:s inre marknad, handel och sociala Europa.
NYHET Publicerad:

Fjellner: Det som är bra med EU är enkelt, det som är dåligt är krångligt och hur dyrt som helst

EU Möt Moderaternas Christofer Fjellner, European People's Party (EPP). Han är ledamot i utskottet för internationell handel och suppleant i budgetutskottet. Här berättar han hur han ser på EU och dess konkurrenskraft, samt vad han skulle vilja göra för att stärka EU-samarbetet så att hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag undanröjs.
NYHET Publicerad:

Medlemsföretagen vill att Sverige ska vara kvar i EU

ENKÄT Åtta av tio medlemsföretag vill ha ett fortsatt svenskt EU-medlemskap. Mest positiva är storföretagen, visar en ny undersökning.