Tre snabba frågor

NYHET Publicerad

EU "Hela Europa behöver en ekonomi som förenar välfärd, ordning och reda i statsfinanserna och lönebildning med dynamik. Det viktigaste är att få övriga EU att lära av Sverige", svarar europaparlamentarikern Göran Färm (S) på frågan om vad han kan göra för att förbättra europeiska/svenska företagares konkurrenskraft?

Vad står högst på din agenda just nu?

– Som gruppledare för de europeiska socialdemokraterna i budgetutskottet är det förberedelser för förhandlingarna om 2012 års EU-budget som dominerar. Jag representerade också parlamentet vid ett ministerrrådsmöte i Polen i juli för att börja förhandlingarna med det polska ordförandeskapet om nästa långtidsbudget för 2014-2020. Det innebär tuffa diskussioner om budgetens storlek och finansiering, jordbrukspolitikens och strukturfondernas framtid med mera.

– Personligen har jag ansvar för förslaget till nytt stödprogram för de så kallade grannskapsländerna, EUs insatser i länder i Nordafrika och Mellanöstern, där det nu händer så oerhört mycket. Tunisien, Libyen, Egypten och inte minst Palestina. Här öppnas också nya möjligheter för svenska företag!

– Och för oss alla står förstås den ekonomiska krisen allra högst på dagordningen!

Hur kan du förbättra europeiska/svenska företagares konkurrenskraft?

– Sverige, och flera andra nordiska länder, ligger högt i alla internationella mätningar av konkurrenskraft. Jag tror att det viktigaste vi kan göra nu är att få övriga EU att lära av Sverige. Hela Europa behöver en ekonomi som förenar välfärd, ordning och reda i statsfinanserna, en väl fungerande arbetsmarknad och lönebildning med offensiva investeringar och dynamik.

– I EU försöker vi få fart på tillväxten genom EU2020-programmet för europeiska investeringar i forskning, innovationer, infrastruktur och utbildning så att vi kan bli världsledande genom att dra mer nytta av det faktum att vi har en hemmamarknad med 500 miljoner konsumenter, och få stopp på krisen och nedgången.

Vad gör du idag för att underlätta svenska företagares vardag?

– Att få stopp på krisen och få fart på tillväxten igen tror jag är nr 1. I budgeten satsar vi på att prioritera EU-insatser för SMEs, det vill säga små- och medelstora företag.

– Som f d småföretagare vet jag också hur viktigt det är med förenklingar. Därför föreslår vi ökat stöd i budgeten för förenklingsprojekt som SOLVIT och jobbar också hårt med direkta förenklingar för alla företag som antingen deltar i EU-projekt (t ec strukturfonderna) eller har gränsöverskridande verksamhet.

– Ett annat viktigt område är mer gemensamma regler på skatteområdet (till exempel bolagsskattebas), så att svenska företag inte utsätts för ojuste konkurrens, vi har drivit på hårt för gemensamma regler för betalningar och skärpt betalmoral mm mm.

– Som ordförande i Sällskapet Politk och Näringsliv i Bryssel är jag regelbundet med och arrangerar seminarier för att uppmärksamma just företagens problem i EU-sammanhang.

Tre snabba frågor

Vi har introducerat ett nytt segment i EuropaNytt där vi ställer frågor med bäring på näringslivet till våra europaparlamentariker.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Behöver Europa bli mer socialt?

Är det sociala Europa rätt medicin för att stoppa den växande populismen? Gynnar nya sociala rättigheter ekonomisk tillväxt och nya jobb? Är kampen mot social dumping i själva verket en förevändning för att skydda inhemska arbetstagare? Vilken roll ska EU respektive medlemsländerna ha?
NYHET Publicerad:

Toppjobb till Anna-Lena Bohm

NYTT UPPDRAG Företagarprofilen Anna-Lena Bohm har fått nytt toppjobb inom Business Europe. Uppdraget är att vara ordförande för lobbyorganisationens SME-kommitté i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Mer - inte mindre - globalisering bygger välstånd

”Globaliseringens positiva effekter har varit enorma under de sista decennierna", konstaterar Niklas Bergström, Svenskt Näringslivs internationelle rådgivare och ordförande i den europeiska näringslivsorganisationen Businesseuropes kommitté för handel. "Företag, individer och samhällen, inte minst i utvecklingsländer som Kina och Indien, har dragit enorm nytta av den ökade frihandeln och rörligheten över gränserna. Ländernas konkurrenskraft har på så vis stärkts och underlättat för dem att skapa tillväxt och jobb.”
NYHET Publicerad:

Vad kan EU lära av den nordiska elmarknaden?

I november förra året presenterade EU-kommissionen sitt paket ”Ren energi för alla i Europa”. Bland de förslag som nu diskuteras i ministerrådet och i Europaparlamentet finns lagförslagen om elmarknadens utformning, trygg elförsörjning och regler för energiunionens styrning.
NYHET Publicerad:

Europadörren på vid gavel

EU Arbetsmarknadens parter uppmärksammar Europadagen idag. Årets värd är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
NYHET Publicerad:

Fria dataflöden i fokus för näringslivet

För ett exportberoende land som Sverige är global frihandel, teknisk utveckling och fria dataflöden fullständigt nödvändiga. Vi är nu mitt uppe i transformeringen till ett genomdigitaliserat samhälle där innovationsmöjligheterna är stora och integriteten viktig.
NYHET Publicerad:

Näringslivet har viktig roll för framtidens EU

EU Svenskt Näringsliv och BusinessEurope är aktiva för att påverka EU:s framtida agenda. ”Vägen framåt bygger vidare på ursprungsidén om öppenhet, handel och ekonomisk integration, sade Jens Hedström i samband med unionens sextioårsfirande.
NYHET Publicerad:

Minimera skadorna av Brexit

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv ser inget positivt med britternas utträde ur EU. En ny överenskommelse måste garantera goda handelsförbindelser mellan de två parterna. Ansvaret vilar tungt på politiker, att hitta konstruktiva lösningar, skriver vd Carola Lemne. 
NYHET Publicerad:

”Förenkla regler och rutiner inom EU”

REGELKRÅNGEL Momsproblem, stopp för försäljning i vissa geografiska områden, tung administrativ börda. Det gnisslar på vissa områden av EUs inre marknad. Men trots det är svenska företag positiva till EU.
NYHET Publicerad:

Sociala förslag hotar den svenska modellen

SOCIAL PELARE EU tar krafttag mot sociala problem. Men kommissionens förslag beskär medlemsländernas beslutanderätt och hotar den svenska modellen, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ett konkurrenskraftig EU efter Brexit

Den brittiska regeringen väntas utlösa artikel 50 om några månader men vi vet inte vilka effekter det i slutändan det får för vare sig Storbritannien eller EU. Sedan resultatet av den brittiska folkomröstningen blev känt har diskussioner om den framtida brittiska relationen med EU relation förts. Vad som saknas i debatten är dock hur EU förblir konkurrenskraftigt och stärker sin ställning som ledande global ekonomisk aktör.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv driver på för minskat regelkrångel i EU

EU Svenskt Näringslivs chef för Brysselkontoret Jens Hedström träffade representanter för EUs ordförandeland Malta under en konferens om regelkrångel. "Det finns en hel del att göra för att förbättra och förenkla för företag som vill agera på den inre marknaden", sa han.
NYHET Publicerad:

Sverige bör driva på utvecklingen av den digitala inre marknaden

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besökte Bryssel, bland annat för att träffa Andrus Ansip, Kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden. I samband med detta ordnades en lunchdiskussion mellan ministern och svenska företag som finns representerade på plats i Bryssel tillsammans med Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring diskuterades i Europaparlamentet

Måndagen den 7 november anordnades en hearing i Europaparlamentet om det reviderade blåkortsdirektivet; ett EU-direktiv som syftar till att göra unionen mer attraktivt för högkvalificerad arbetskraft från länder utanför EU/EES, så kallad tredjeland. På hearingen medverkade bland andra representanter från OECD, EU-kommissionen, Europaparlamentet och Svenskt Näringsliv. Hearingen var värdefull eftersom man gjorde kritiska bedömningar av förslaget, och där de flesta deltagares slutsats var att blåkortet har en ljus framtid så länge det finns en öppning för parallella nationella arbetskraftsinvandringssystem.
NYHET Publicerad:

E-handlare rasar mot nya EU-regler

REGELKRÅNGEL Ett nytt förslag från EU-kommissionen om att stoppa så kallad geoblockering väcker ilska bland Europas e-handlare. Idén att e-butikerna måste sälja sina varor till samtliga EU-länder skapar merkostnader och krångel. Reglerna är helt enkelt omöjliga att följa. ”Kraven riskerar hålla tillbaka tillväxten av nya spännande e-handelsföretag”, säger Jörgen Bödmar, e-handlare.
NYHET Publicerad:

Ett hårt slag mot det europeiska samarbetet

EU 43 år efter att britterna gick med i EU lämnar de nu samma gemenskap. "Resultatet i den brittiska folkomröstningen är ett hårt slag mot det europeiska samarbetet som nu riskerar att försvagas", säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Nya regler för utstationering - bättre skydd för arbetstagare?

EU Den fria rörligheten för personer och tjänster är en hörnsten för den inre marknaden. Den 8 mars presenterade kommissionen sin översyn av utstationeringsdirektivet. Förslaget är redan ett av de mest kontroversiella som hanteras under 2016.
NYHET Publicerad:

Cirkulär ekonomi i fokus under EU-seminarium

EU Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen ett seminarium om cirkulär ekonomi i Bryssel. Syftet var att ta ett helhetsgrepp kring EU:s arbete med producentansvar, produktdesign, avfallshantering och återvinning.
NYHET Publicerad:

Vad tjänar företagen på TTIP?

FRIHANDEL Den transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet (TTIP) är en av de hetaste politiska frågorna som hanteras just nu. Ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle få positiva effekter på världsekonomin. För att diskutera hur detta ambitiösa avtal påverkar företag från olika branscher och länder, organiserade Svenskt Näringsliv tillsammans med EurActiv Institute ett seminarium i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Gult kort till EU-kommissionen

EU EU-kommissionen vill ändra utstationeringsdirektivet, men förslaget får kritik från elva medlemsländer. ”Det enda raka är att kommissionen nu drar tillbaka sitt förslag”, säger Sverker Rudeberg, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på EU-nivå.