Tre snabba frågor

NYHET Publicerad

EU "Hela Europa behöver en ekonomi som förenar välfärd, ordning och reda i statsfinanserna och lönebildning med dynamik. Det viktigaste är att få övriga EU att lära av Sverige", svarar europaparlamentarikern Göran Färm (S) på frågan om vad han kan göra för att förbättra europeiska/svenska företagares konkurrenskraft?

Vad står högst på din agenda just nu?

– Som gruppledare för de europeiska socialdemokraterna i budgetutskottet är det förberedelser för förhandlingarna om 2012 års EU-budget som dominerar. Jag representerade också parlamentet vid ett ministerrrådsmöte i Polen i juli för att börja förhandlingarna med det polska ordförandeskapet om nästa långtidsbudget för 2014-2020. Det innebär tuffa diskussioner om budgetens storlek och finansiering, jordbrukspolitikens och strukturfondernas framtid med mera.

– Personligen har jag ansvar för förslaget till nytt stödprogram för de så kallade grannskapsländerna, EUs insatser i länder i Nordafrika och Mellanöstern, där det nu händer så oerhört mycket. Tunisien, Libyen, Egypten och inte minst Palestina. Här öppnas också nya möjligheter för svenska företag!

– Och för oss alla står förstås den ekonomiska krisen allra högst på dagordningen!

Hur kan du förbättra europeiska/svenska företagares konkurrenskraft?

– Sverige, och flera andra nordiska länder, ligger högt i alla internationella mätningar av konkurrenskraft. Jag tror att det viktigaste vi kan göra nu är att få övriga EU att lära av Sverige. Hela Europa behöver en ekonomi som förenar välfärd, ordning och reda i statsfinanserna, en väl fungerande arbetsmarknad och lönebildning med offensiva investeringar och dynamik.

– I EU försöker vi få fart på tillväxten genom EU2020-programmet för europeiska investeringar i forskning, innovationer, infrastruktur och utbildning så att vi kan bli världsledande genom att dra mer nytta av det faktum att vi har en hemmamarknad med 500 miljoner konsumenter, och få stopp på krisen och nedgången.

Vad gör du idag för att underlätta svenska företagares vardag?

– Att få stopp på krisen och få fart på tillväxten igen tror jag är nr 1. I budgeten satsar vi på att prioritera EU-insatser för SMEs, det vill säga små- och medelstora företag.

– Som f d småföretagare vet jag också hur viktigt det är med förenklingar. Därför föreslår vi ökat stöd i budgeten för förenklingsprojekt som SOLVIT och jobbar också hårt med direkta förenklingar för alla företag som antingen deltar i EU-projekt (t ec strukturfonderna) eller har gränsöverskridande verksamhet.

– Ett annat viktigt område är mer gemensamma regler på skatteområdet (till exempel bolagsskattebas), så att svenska företag inte utsätts för ojuste konkurrens, vi har drivit på hårt för gemensamma regler för betalningar och skärpt betalmoral mm mm.

– Som ordförande i Sällskapet Politk och Näringsliv i Bryssel är jag regelbundet med och arrangerar seminarier för att uppmärksamma just företagens problem i EU-sammanhang.

Tre snabba frågor

Vi har introducerat ett nytt segment i EuropaNytt där vi ställer frågor med bäring på näringslivet till våra europaparlamentariker.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fredrick Federley : Självklart arbetar jag med regelförenklingar

En intensiv debatt pågår runt om i Europa om vilket EU vi vill ha. Svenskt Näringsliv välkomnar denna diskussion. EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Det räcker inte med att värna om de framgångar EU lyckats åstadkomma.
NYHET Publicerad:

EUs beslutsprocess- transparent eller effektiv?

En trialog är precis vad det låter som - ett samtal mellan tre parter. I EU-sammanhang är dessa tre parter EU-parlamentet, EU-kommissionen och Rådet. Trialogerna har sina fördelar; det är en snabbare form av beslutsprocess som kan användas ad hoc där de allra viktigaste parterna finns närvarande. Men, motståndet mot att allt fler beslut fattas i dessa fora ökar. Inte minst för deras brist på transparens.
NYHET Publicerad:

De svenska EU-parlamentarikerna om ett konkurrenskraftigt EU

En intensiv debatt pågår runt om i Europa om vilket EU vi vill ha. Svenskt Näringsliv välkomnar denna diskussion. EU-samarbetet är helt avgörande för svenska företag. Det räcker inte med att värna om de framgångar EU lyckats åstadkomma.
NYHET Publicerad:

Oklarhet kring biodrivmedel

KOMMENTAR Samtidigt som EU lägger kraft på att lösa klimatfrågan, så röstar man igenom detaljreglering som gör det mycket svårt att använda biobränsle som är viktigt för omställningen till en mer hållbar energi, enligt Linda Flink, expert energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Entreprenörskap ger framgångsrika företag i Europa

Vi måste ha ett helhetsperspektiv för att kunna skapa ett bättre europeiskt ekosystem för entreprenörskap. Det räcker inte med innovationer. Produkter måste också kommersialiseras och nå marknaden för att företag ska kunna skapa tillväxt. Men det är stora skillnader mellan medlemsstaterna.
NYHET Publicerad:

”Den sociala pelaren leder bara till fler regler”

EU Samma arbetsrättsregler för alla EU-länder är inte rätt väg för ett stärkt Europa. Tvärtom hämmar mer regleringar det som föder den sociala välfärden – företagen. Det budskapet framför Svenskt Näringsliv och BusinessEurope i samband med EU-toppmötet.
NYHET Publicerad:

Inför toppmötet: Därför hotar EU:s sociala projekt Sverige

EU Imorgon, fredag, är det EU-toppmöte i Göteborg. Högt upp på agendan är den så kallade sociala pelaren. Kritiker menar att EU kommer att diktera reglerna på svensk arbetsmarknad, medan regeringen tonar ned riskerna, rapporterar Arbetsmarknadsnytt.
NYHET Publicerad:

EU utmanar vår nordiska arbetsmarknadsmodell

DEBATT EU-kommissionen driver de sociala frågorna från fel ände, och utmanar vår nordiska arbetsmarknadsmodell där arbetsmarknadens parter själva tar ansvar för och löser de frågor som rör relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det skriver Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv, tillsammans med företrädare för arbetsgivarorganisationerna i Finland, Norge, Danmark i en debattartikel. 
NYHET Publicerad:

Svenska modellen måste hävdas vid EU-toppmöte

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv värnar Sveriges sätt att reglera arbetsmarknadsfrågor men befarar att vår modell kommer att förändras i grunden. På EU-toppmötet i Göteborg på fredag måste Sveriges regering få med sig EU-ledarna, så att utformningen av villkoren på arbetsmarknaden fortsätter att ske nationellt, skriver Gabriella Sebardt, arbetsrättsjurist. 
NYHET Publicerad:

Dags att se över företagens relationer med Storbritannien

KOMMENTAR Brexit kan komma att innebära mycket negativa konsekvenser för det svenska näringslivet. Därför är det viktigt att EU och Storbritannien ser till näringslivets bästa i skilsmässan, bland annat med ett brett frihandelsavtal mellan parterna, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Uppkopplade konsumenter: risk eller möjlighet?

Ny teknik och datadriven innovation skapar nya affärsmodeller och tjänster, med nya köpmönster som följd. Samtidigt som detta gynnar konsumenter sätts den personliga integriteten under press. Frågan hur man kan stödja utvecklingen av nya tjänster och personlig marknadsföring och samtidigt tillmötesgår kraven på integritet blir allt viktigare att finna svar på.
NYHET Publicerad:

Reformprogram för framtidens union

EU Svenskt Näringsliv har ställt samman ett reformprogram som underlättar för europeiska företag att verka och växa. Den inre marknaden, en digital ekonomi och frihandel är några prioriterade områden.
NYHET Publicerad:

Handel och konkurrenskraft toppar EU:s agenda

EU Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har hållit sitt årliga linjetal. Det var ett optimistiskt, framåtblickande tal om prioriteringar för det kommande året.
NYHET Publicerad:

Recept för ett konkurrenskraftigt Europa

KOMMENTAR En intensiv debatt pågår om vilket EU vi vill ha. I vår nya policy finns recept för en konkurrenskraftig union. Utgångspunkten är att undanröja hinder för företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag, skriver vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

EU rensar i regelrabatten

EU Varannan regel som berör företag utgår från EU-lagstiftning. Bland annat representanter från EU, europeiska fack- och företagsorganisationer jobbar hårt för att minska regelbördan.
NYHET Publicerad:

Behöver Europa bli mer socialt?

Är det sociala Europa rätt medicin för att stoppa den växande populismen? Gynnar nya sociala rättigheter ekonomisk tillväxt och nya jobb? Är kampen mot social dumping i själva verket en förevändning för att skydda inhemska arbetstagare? Vilken roll ska EU respektive medlemsländerna ha?
NYHET Publicerad:

Toppjobb till Anna-Lena Bohm

NYTT UPPDRAG Företagarprofilen Anna-Lena Bohm har fått nytt toppjobb inom Business Europe. Uppdraget är att vara ordförande för lobbyorganisationens SME-kommitté i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Mer - inte mindre - globalisering bygger välstånd

”Globaliseringens positiva effekter har varit enorma under de sista decennierna", konstaterar Niklas Bergström, Svenskt Näringslivs internationelle rådgivare och ordförande i den europeiska näringslivsorganisationen Businesseuropes kommitté för handel. "Företag, individer och samhällen, inte minst i utvecklingsländer som Kina och Indien, har dragit enorm nytta av den ökade frihandeln och rörligheten över gränserna. Ländernas konkurrenskraft har på så vis stärkts och underlättat för dem att skapa tillväxt och jobb.”
NYHET Publicerad:

Vad kan EU lära av den nordiska elmarknaden?

I november förra året presenterade EU-kommissionen sitt paket ”Ren energi för alla i Europa”. Bland de förslag som nu diskuteras i ministerrådet och i Europaparlamentet finns lagförslagen om elmarknadens utformning, trygg elförsörjning och regler för energiunionens styrning.
NYHET Publicerad:

Europadörren på vid gavel

EU Arbetsmarknadens parter uppmärksammar Europadagen idag. Årets värd är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.