Företagsamheten 2014 - Kalmar län

RAPPORT Publicerad
Företagsamheten 2014 - Kalmar län

Företagsamheten 2014 - Kalmar län

En gång om året gör Svenskt Näringsliv en mätning av den svenska företagsamheten. Statistiken hämtas vid årsskiftet av det aktuella året. Syftet är att studera om antalet företagsamma personer – det vill säga de som ansvarar för ett företags utveckling – ökar eller minskar, och i så fall i vilken takt förändringen sker. Den här undersökningen mäter företagsamma människor – inte registrerade företag. Därför kan vi presentera om vi har fått fler företagsamma människor under 2013. Det förfarandet gör att vi undviker dubbelräkningar, samtidigt som statistiken håller en hög aktualitet.

2013 ökade antalet företagsamma personer i Kalmars län endast med 27 personer. Det
motsvarar en tillväxt på 0,1 procent. Det är en oförändrad tillväxt jämfört med förra året. Det
är dessutom den svagaste tillväxten i riket. Det är således långt kvar till toppnoteringen år
2007 då den regionala företagsamheten växte med 2,6 procent. I rapporten finns också siffror över nyföretagsamhet, avslutad företagsamhet och jämförelser mellan olika regioner och kommuner.

Författare