Denna fråga är avslutad

Fördel Sverige

I framtidsprogrammet ”Fördel Sverige” har Svenskt Näringslivs 50 medlemsorganisationer tillsammans identifierat fem utmaningar:

  • Knivskarp internationell konkurrens.
  • Sverige har en låg investeringsnivå, vilket urholkar vår framtida konkurrenskraft.
  • Över en miljon svenskar i arbetsför ålder är sjukskrivna, förtidspensionerade, arbetslösa eller bidragsberoende.
  • Åldersstrukturen i Sverige är skev. Försörjningsbördan ökar.
  • Andelen företagare i Sverige har aldrig tidigare varit så låg som nu. Vi behöver många fler som startar och driver företag.