Skogsstyrelsen sätter stopp för egna skogsutredningen

NYHET Publicerad

VEM ÄGER SKOGEN? Skogsstyrelsen väljer att avsluta sin egen utredning om ersättningsnivåerna för den fjällnära skogen. Juridiken är för svår, uppger myndigheten, skriver Entreprenör Nu skickas bollen vidare till domstolarna och regeringen. "Det är anmärkningsvärt", säger Gunnar Lindén, expert på LRF.

Skog
Foto: David Magnusson / SvD / TT

– Den grundliga utredning som gjorts visar att det inte finns något entydigt och klart svar på ersättningsfrågan. Lagstiftningen har stora brister och varken förarbeten eller rättspraxis ger oss vägledning. Då är det enda rimliga att överlämna frågan till domstolen, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

I den nedlagda utredningen föreslår Skogsstyrelsen en ersättning motsvarande avkastningsräntan under en period av fem år. Efter det kan en ny ansökan skickas in.

– Jag tycker att den nya ersättningsmodellen är anmärkningsvärd eftersom det blir Skogsstyrelsens ställningstagande. Risken finns att domstolarna går på deras resonemang, säger Gunnar Lindén till Entreprenör.

Läs artikeln på Entreprenör

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Staten tvingar markägare att ta strid i domstol

ÄGANDERÄTTEN Markägare tvingas gång på gång att ta strid i domstolen när olika miljömål krockar med äganderätten. Det är helt uppåt väggarna, anser Carl von der Esch, förbundsjurist på LRF, skriver tidningen Entreprenör. "Staten borde fundera på varför grundlagsskyddade rättigheter kränks. Inte tvinga markägare att stämma den".
NYHET Publicerad:

Skogsstyrelsen sätter stopp för egna skogsutredningen

VEM ÄGER SKOGEN? Skogsstyrelsen väljer att avsluta sin egen utredning om ersättningsnivåerna för den fjällnära skogen.  Juridiken är för svår, uppger myndigheten, skriver Entreprenör Nu skickas bollen vidare till domstolarna och regeringen. "Det är anmärkningsvärt", säger Gunnar Lindén, expert på LRF.
NYHET Publicerad:

Storm i skogspolitiken – äganderätten hotas

ÄGANDET Privata skogsägare blir utan ersättning när staten inför avverkningsförbud. Nu har en kritikstorm blåst upp. Politikerna skyller på varandra i den infekterade frågan om äganderätt och miljöhänsyn. En spricka framträder mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
NYHET Publicerad:

Storbolag överens om kortare betaltider

SAMARBETE Några av Sveriges största bolag har enats om en hederskod för att korta betaltiderna till sina underleverantörer. Regeringens hot om lagstiftning är därmed undanröjt. ”Det känns fantastiskt bra”, säger Anna- Lena Bohm, ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.
NYHET Publicerad:

Grannens tjäderspel får myndighet att stoppa avverkning

REGELKRÅNGEL Olle Andréasson och Anneli Virenhem väntade i ett år på att få tillstånd från Skogsstyrelsen att avverka skog. Det blev ett nej, eftersom det kan finnas ett tjäderspel på grannens mark. Förlusten på en halv miljon får de ingen ersättning för.
NYHET Publicerad:

Får ingen ersättning när Skogsstyrelsen stoppar hans avverkning

REGELKRÅNGEL Per-Olof Löfgren får inte avverka sin skog eftersom fågelsorten lavskrika finns i området. Men han får ingen ersättning för sin förlorade inkomst, för hans skog är inte klassad som ett naturreservat. ”Jag älskar skogen och vill naturligtvis skydda det som finns där. Men det känns ju riktigt konstigt att jag som enskild skogsägare ska stå ansvarig för hela kostnaden själv, speciellt eftersom lavskrikan inte är rödlistad.”
NYHET Publicerad:

Företagare rasar mot S-förslag om löntagarägda bolag

ENTREPRENÖRSKAP Protesterna mot Stockholmssocialdemokraternas förslag att skapa en gräddfil för löntagarägda företag ökar. ”Det är en farlig väg att gå”, säger Christina Wahlström, barnmorskan som grundade Sveriges första privata mördravårdsföretag Mama Mia.
NYHET Publicerad:

S-förslag på gräddfil för löntagarägda bolag oroar

ENTREPRENÖRSKAP Socialdemokraterna i Stockholm skakar liv i frågan om löntagarägda företag med motiveringen att det är bättre att vinsten hamnar hos de anställda än hos ägarna. Argumenteringen sänder kalla kårar inom företagarrörelsen. ”De försöker fixa något som redan fungerar alldeles utmärkt”, säger Jens Spendrup, ordförande för Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Samsyn kring nordisk bolagsstyrning

Svenskt Näringsliv har sponsrat och deltagit i ett projekt drivet av SNS i samarbete med ledande forskare, bolagsstyrningsexperter och företagsrepresentanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige. I projektet har boken ”The Nordic Corporate Governance Model” lanserats.
NYHET Publicerad:

Svenska ägarmodellen står sig

ÄGANDE Den svenska ägarmodellen på börsen håller än trots alla skriverier om ”fientliga uppköp” och herrelösa företag. Men det finns stora utmaningar. Det var kontentan under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Valberedningens roll under lupp

ÄGANDE Styrelsen kan komma att få större insyn i valberedningens arbete framöver. Det var en slutsats vid ett seminarium om ägandet inom näringslivet. Caroline av Ugglas, aktiechef Skandia, påpekade att valberedningarna medfört en kvalitetshöjning och breddning av bolagsstyrelserna.
NYHET Publicerad:

Färre snabbväxare med höga entreprenörsskatter

ÄGANDE Brist på kapital gör att nystartade entreprenörsdrivna företag har svårt att rekrytera och behålla nyckelpersoner. I USA har man löst problemet genom personaloptioner. "Personaloptioner är värdelösa i Sverige, eftersom vinsten på dem beskattas med 67 procent", säger Mattias Miksche som driver internetföretaget Stardoll.
NYHET Publicerad:

Småföretag tveksamma till externt kapital

ÄGANDE Det ska mycket till innan ett litet företag tar in externt kapital. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv presenterade på ett seminarium på tisdagen. "Kontrollen är jätteviktig", säger Anna-Lena Bohm, vd på Uniguide, och får medhåll av Johnny Alvarsson, vd på Indutrade.
NYHET Publicerad:

Riskkapitalfonder löser institutionernas ägarproblem

ÄGANDE Riskkaptitalfonder gör de anonyma institutionerna till aktiva ägare, visar professor Per Strömbergs forskning. Men modellen är inte helt problemfri. "Riskkapitalfonderna tenderar att ge högre skuldsättning i bolagen de förvaltar, särskilt i tider då bankerna är villiga att låna ut", säger han.
NYHET Publicerad:

Minska inte till tre AP-fonder

VÄLFÄRD Minska inte antalet AP-fonder från fyra till tre. Det ökar risken för att de kan utsättas för kortsiktiga politiska beslut. Det skriver Svenskt Näringsliv i ett remissvar till regeringen.
NYHET Publicerad:

Förtroendesvacka för börsen

ÄGANDE Flera deltagare höjde rösten mot det stora institutionella ägandet på börsen när seminarieserien företagsamt ägande fortsatte i veckan. "Det som behövs är fler rika privatpersoner, fler dollarmiljonärer, som har lite att sätta av vid sidan av boende, sade vd Mariana Burenstam Linder.
NYHET Publicerad:

Underlätta finansiering av företagande

RISKKAPITAL För finansiering av små och nystartade företag spelar externt kapital en relativt liten roll, istället finansierar företagarna med egna medel. Men den möjligheten har inte alla potentiella företagare. Är bristen på egna pengar en förklaring till lågt nyföretagande? Den frågan ställs i en rapport som presenterades vid en paneldebatt med företagare i Malmö.
NYHET Publicerad:

Ägarskatterna har stor betydelse

ÄGANDE "Det finns de som hävdar att ägarskatter inte har någon betydelse – men i så fall skulle man kunna sätta dem till 100 procent och då har det ingen betydelse vem som äger och kontrollerar företagen." Så provokativt inledde Urban Bäckström ett seminarium om ägarskatter.
NYHET Publicerad:

Är kritiken mot fondbolagen obefogad?

ÄGANDE Fondbolagen anses av många vara för otydliga i sin ägarroll. Den kritiken är inte berättigad enligt forskaren Anne-Marie Pålsson. Under ett seminarium diskuterades om andelsägarna ska få mer att säga till om.
NYHET Publicerad:

Statliga stimulanser slår ofta fel

SAMHÄLLSEKONOMI Politiker som vill uppmuntra till entreprenörskap och leka riskkapitalister riskerar att gå i flera fällor. Den viktigaste lärdomen är att "bordet måste vara dukat" innan satsningar inleds. Det budskapet levererade Harvardprofessorn Josh Lerner under ett seminarium i Almedalen.