Enkätpresentation Handel 2019

RAPPORT Publicerad
Handel.pdf

Svenskt Näringsliv årliga enkätundersökningen om det lokala företagsklimatet. Över 30 000 företagare har svarat på frågor om hur de upplever situationen i sin kommun. Denna rapport visar hur företagare inom handelsbranschen har svarat.

Författare