Företagsbesök

Tre av fyra företagare önskar att politiker och tjänstemän oftare ska träffa företagare. I Svenskt Näringslivs undersökningar kan vi år efter år se hur viktig dialogen mellan företag och kommunledningen är för företagsklimatet.

För en bra dialog behövs både kunskap och insikt hos kommunen om hur vardagen ser ut för en företagare. Det handlar också om att få företagare att förstå hur kommunen fungerar. Genom att komma ut och träffa företagare i deras vardag ökar förståelsen mellan kommunen och näringslivet.
Det bästa sättet att träffas på är ett personligt möte - att träffas, prestigelöst, och prata om sina verksamheter, ställa frågor och kanske hitta nya lösningar. Det finns många alternativ till hur mötena kan gå till. Det kan vara informella frukostar eller luncher, branschmöten eller företagsbesök. Att träffas ute hos företagen istället för i kommunhuset är ett bra sätt att få en bättre inblick i deras verksamhet. Det är också uppskattat om en kommunrepresentant finns med när de lokala företagarföreningarna har möte.

Tips på hur en kommun kan öka antalet mötesplatser:

  • Hälsa på hos företagen
  • Ordna tematräffar hos olika företag i kommunen
  • Delta på företagarföreningarnas möten
  • Ha informella frukost- och lunchträffar
  • Arrangera företagardagar

Att komma ihåg under ett företagsbesök:

  • Fråga vad företagaren är nöjd med och vad ni gör bra i kommunen. Fråga vad ni gör mindre bra
  • Lär känna företaget. Vilka utmaningar står de inför? Vad kan ni som kommun göra för att underlätta för företaget?
  • Hur förväntar sig företaget återkoppling?
  • Kom ihåg att återkoppla. Annars tappar du den goda relation ni har byggt upp och den trovärdighet du precis har vunnit

Här kan du läsa mer om hur olika kommuner arbetar med företagsbesök