Har du fått 2019 års enkät om det lokala företagsklimatet?

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari 2019 skickade Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv ut den årliga enkäten om det lokala företagsklimatet.

Lokalt företagsklimat

Resultatet används i arbetet med att förbättra företagsklimatet i din kommun. Om du fått enkäten, ta dig gärna några minuter och besvara frågorna. Då hjälper du oss att göra skillnad.

Läs mer om enkäten på www.foretagsklimat.se