Konkreta verktyg för ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Med ett bra företagsklimat kan fler företag startas och de som redan finns kan växa och anställa. Kommunen blir mer attraktiv för ytterligare företagsetableringar och inflyttning från andra kommuner. Därmed ökar också skatteintäkterna till kommunen och möjligheterna att fördela gemensamma resurser till de delar av välfärden där de behövs.

Svenskt Näringslivs undersökningar visar att en av de viktigaste faktorerna för ett bra företagsklimat är attityderna till företagande. I de kommuner där kommunpolitiker och kommunala tjänstemän har företagsvänliga attityder fungerar service och tillämpning av regler bra enligt företagarnas bedömning. Det finns alltså ett positivt samband mellan politikernas attityder till företagande och kommunens service samt dess tillämpning av regler och byråkrati. Politikernas attityder återspeglas även i faktorer som kommunal konkurrens och upphandling av kommunala entreprenader.

Nio tips för ett bättre företagsklimat

  1. Synliggör företagandet och de företagsamma i kommunen
  2. Ge elever kunskap om och kontakt med näringslivet
  3. Levande näringslivspolicy framtagen i samarbete med företagen
  4. Förenkla den kommunala ärendehanteringen
  5. Bygg näringsliv genom att bli beställare och inte producent
  6. Inför valfrihetssystem
  7. Utveckla upphandlingsprocessen tillsammans med näringslivet
  8. Utbilda hela förvaltningen om företagens betydelse i kommunen.
  9. Träffa företagen kontinuerligt