Låg kommunalskatt

Kommunalskatten betalas av företagare och företagens anställda och inte av företagen, men det finns flera viktiga skäl till varför kommunalskatten är en viktig del i det lokala företagsklimatet.

I en konkurrensutsatt och globaliserad värld är medarbetarna en viktig resurs. I dag söker högutbildade personer jobb i hela landet och även utanför landets gränser. Rätt lön, god boendemiljö och intressanta arbetsuppgifter attraherar talangerna. Därför måste en kommun konkurrera på flera olika områden för att locka till sig boende. En viktig del av detta är låg skatt.

En låg kommunalskatt har dessutom betydelse för den lokala handeln. Mer pengar i plånboken har en tillväxtfrämjande effekt och kan leda till fler företag, fler jobb i privat sektor och därigenom minskade kostnader och högre skatteintäkter för kommunen. Kommunalskatten påverkar också människors möjligheter att bygga kapital som krävs för att starta ett företag.

Det finns flera faktorer som ligger utanför kommunpolitikernas möjlighet att påverka och som gör att skatteunderlaget skiljer sig kraftigt åt. I Sverige kompenseras kommuner med mindre fördelaktiga förutsättningar av de rikaste kommunerna genom utjämningssystemet. Det finns argument för det systemet men som det är utformat idag har det en stor brist. Det minskar kommunernas incitament att arbeta med företagsklimatet genom att de vinster som kan göras av företagarvänlig politik jämnas ut. För varje enskild kommun blir alltså de ekonomiska vinsterna av ett bra företagsklimat, eller förlusterna vid avsaknaden av detsamma, marginella. Men för landet som helhet är det förödande om inte våra kommunala politiker fortsätter att ta frågan om företagsklimatet på största allvar och låter företagsamma människors idéer bli verklighet.

Här kan du se vilka kommuner som idag har lägst kommunalskatt och jämföra dem med Sveriges övriga kommuner.