Näringslivsplan

En näringslivsplan ger företagen en tydlig bild av kommunens ambition.

Har kommunen planer på att konkurrensutsätta några av sina verksamheter? Hur ska servicen till företagen bli bättre? Det är frågor som kan specificeras i en näringslivsplan och som kan underlätta för företag att fatta korrekta beslut om den egna verksamheten.

I dokumentet bör också framgå vem eller vilka som ska kontaktas vid olika typer av ärendehantering. För företag kan det vara bra att veta hur kommunen marknadsför sig själv, en information som också bör specificeras i näringslivsplanen.

En näringslivsplan bör framförallt innehålla:

  • Konkreta mål
  • Delmål
  • Effektmål
  • Prioriterade områden
  • Tidsplan
  • Ansvariga för respektive insats.

Här kan du läsa mer om hur olika kommuner arbetar med sina näringslivsplaner