Informativ hemsida

Svenskt Näringslivs undersökning "Med företagens glasögon" visar att kommunerna mycket sällan utnyttjar de verktyg de har för att marknadsföra företagens möjligheter. En kommuns hemsida är ett alldeles utmärkt verktyg för detta ändamål.

För att webbplatsen ska vara relevant för företagare bör den vara näringslivsinriktad och fokusera på målgruppen företagare. Kommunerna har mycket stor potential när det gäller att förbättra det lokala företagsklimatet. Enbart genom att i en väsentligt högre grad än idag marknadsföra de möjligheter som finns för företag att bli leverantörer till kommunen kan en kommun underlätta för de lokala företagen. Det handlar framför allt om att ännu tydligare marknadsföra upphandlingar, berätta vilka system för inköp inom välfärdsområdena som gäller och om att skapa en enhetlig näringslivspolicy kring hur man ser på konkurrensutsättning. Här spelar en kommuns hemsida en central och viktig roll.

Hemsidan har alltid öppet

Alla kommuner borde ha information på hemsidan om hur man gör för att starta förskola, hemtjänstföretag, äldreboende och assistansföretag, eller hur man knoppar av en verksamhet. Att informera om vilket system kommunen har för privata utförare, om det är kundval eller upphandling som gäller borde vara en självklarhet. För en person som funderar på att bli företagare skulle exempelvis listan över det senaste årets upphandlingar tjäna som inspiration till den verksamhet som företagaren skulle kunna starta. För en existerande företagare skulle en sådan lista kunna inspirera till expansion.

När kommunens kontor stänger för dagen är hemsidan den främsta kanalen för information. Informera om relevant information som berör företagen, samt om vad ni arbetar med innanför kommunens väggar. Det händer mycket i en kommun som är till fördel för företagen, kontaktuppgifter till näringslivsansvarig, företagslots och upphandlingsansvariga ska vara tydliga och lätta att hitta.

Här hittar du exempel på vilken information till företag som olika kommuner tillhandahåller via sin hemsida.

Checklista för en företagsanpassad webb:

 • Finns lista över tillstånd?
 • Finns näringslivspolicy som innefattar konkurrensutsättning av kommunal verksamhet?
 • Finns lista på upphandlingar?
 • Finns information om LOU?
 • Finns information om gräns för direktupphandling?
 • Finns information om ramavtal?
 • Finns ramavtalsdatabas?
 • Visas alla avtal?
 • Framgår det om det finns privat utförare inom äldreomsorg?
 • Framgår det hur man gör för att starta förskola – kommunens system för etablering?
 • Finns uppmaning Starta förskola – så här gör du?
 • Framgår det hur man går till väga för att starta hemtjänst – kommunens system för etablering?
 • Framgår det hur man gör för att starta äldreboende – kommunens system för etablering?
 • Framgår det hur man går till väga för att starta företag som erbjuder personlig assistans?
 • Framgår det hur man går till väga för att avknoppa till exempel förskola, äldreboende, hemtjänst?
 • Finns det kontaktperson för upphandling/avknoppning?
 • Svarar kommunen på frågor från företag via e-post?