Från stagnation till acceleration - förslag till riktlinjer för en europeisk forskningspolitik

RAPPORT Publicerad
Tre megatrender formar just nu det globala forskningslandskapet: De totala forskningsinvesteringarna ökar kraftigt. Ett flertal nya starka forskningsnationer tar snabbt terräng. Kina är på väg mot en globalt ledande forskarroll. Som helhet är EU-området idag mindre forskningsintensivt än både USA och Kina. För att undvika en europeisk kunskapskris krävs ett flertal åtgärder. Den viktigaste är att sluta forskningsgapet mot omvärlden. En halvering av EU:s jordbruks- och regionalstöd skulle frigöra resurser som skulle ta Europa en bra bit på vägen. EU:s forskningsprogram bör utformas med starka drivkrafter för ökat företagande i Europa. En innovationspremie skulle kunna prövas i det europeiska forskningssystemet genom att belöna forskningsutövare som aktivt verkar för nyttiggörande av forskningsresultat.

Författare