Näringslivsgrupp ska stärka svensk utbildning

NYHET Publicerad

NYSATSNING Svenskt Näringsliv lanserar ett nytt initiativ, Näringslivets forskningsberedning, vars uppgift är att presentera konkreta förslag hur Sverige kan behålla sin position som stark kunskapsnation även i framtiden. I beredningen ingår tungviktare inom både näringsliv och akademi.

Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.

I Näringslivets forskningsberedning sitter Karin Markides, rektor och vd för Chalmers tekniska högskola, Håkan Mogren, ordförande i beredningen samt tidigare vd på Astra, Jan Nygren, tidigare statsråd (S) och nuvarande styrelseordförande för Danderyds sjukhus samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande SEB.  

– Den här beredningen kommer att vara en oberoende näringslivsgrupp. De har ett relativt fritt mandat och får gärna lägga förslag som väcker debatt. Vi vill med det här initiativet se till så att näringslivets röst kommer fram tydligare i debatten, säger Tobias Krantz chef för utbildning, forskning och innovation.

Bakgrunden till initiativet ligger i den senare tidens rapporter att det svenska utbildningsväsendet tappar mark. Pisamätningen i december förra året gav tummen ned för svensk utbildning. I en ranking av Times Higher Education åker både Lund och Uppsala universitet ur listan över världens hundra bäst ansedda högre lärosäten.

– En tredje händelse är att de privata investeringarna i forskning och utveckling i Sverige har sjunkit rätt så kraftigt under de senaste tio åren. Sverige är det land som tappat mest i hela OECD, säger Tobias Krantz.

Sett till andel av BNP har privata investeringar sjunkit från drygt tre procent 2001 till drygt två procent 2011. Det är oroande siffror anser Tobias Krantz. Han pekar även på att näringslivet är starkt beroende av att kunna rekrytera kompetens personal till sina företag. Nyckeln till denna kompetens ligger i utbildnings- och forskningssystemet.

– Vi ser att runt om i världen vässar många länder sina utbildning- och forskningssystem. Även om Sverige har en stark tradition inom det här området så duger det inte med att stå stilla, utan vi måste röra oss framåt, säger han.

Näringslivets forskningsberedning ska under våren ge konkreta förslag, som ska kunna ge effekt på kort sikt, på hur Sverige åter ska stärka sin position som kunskapsnation.

– En viktig utgångspunkt är att utbildningskedjan inte är starkare än sin svagaste länk. Vi kommer inte att få några Nobelpris eller göra några nya banbrytande innovationer om inte skolan fungerar. I den meningen kommer beredningen att ta ett brett grepp, även om huvudfokus kommer att ligga på högre utbildning och forskning, säger Tobias Krantz.

Näringslivets forskningsberedning:

Näringslivets forskningsberedning är ett initiativ taget av Svenskt Näringsliv.

 

Beredningen är en fristående grupp vars uppgift är att komma med konkreta förslag som kan stärka Sverige som kunskapsnation.

 

Beredningen har dock inte ambitionen att ta fram ett heltäckande politiskt forskningsprogram, utan man kommer att titta på ett antal frågor där människor i näringslivet har särskilt goda kunskaper.

 

Sekreterare för gruppen är den tidigare redaktören Mats Bergstrand. Camilla Modéer och Pontus Braunerhjelm är även knutna till gruppen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Viktiga förslag för svensk forskning från Liberalerna”

KOMMENTAR Liberalerna presenterar ett reformpaket för att Sverige ska ta igen förlorad mark inom forskning och utveckling. Bra, att partiet lyfter viktiga framtidsfrågor för svensk ekonomi och välstånd, skriver Emil Görnerup, ansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor.
NYHET Publicerad:

Europeisk forskning får inte tappa näringslivsfokus

KOMMENTAR Signaler om minskat inflytande för näringslivet i EU:s forskningsprogram oroar. Det borde vara tvärtom. Annars riskerar Europa att hamna på efterkälken i jämförelse med omvärlden, anser Emil Görnerup, ansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik

KOMMENTAR Ett forskningspolitiskt helhetsgrepp fokuserar på forskning som bedrivs i näringslivet och samhället utanför lärosätena och de offentliga forskningsinstitutionerna. Samtidigt måste synsättet vara brett och inkludera många politikområden, inte bara utbildning och forskning, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Europeisk forskningspolitik måste vässas

KOMMENTAR Samarbetet med europeiska universitet och högskolor gör svenska företag mer konkurrenskraftiga. Därför bör EU:s forskningsambitioner öka kraftigt, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert, och Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning, innovation, i UNT.
NYHET Publicerad:

ESS kan växla upp forskningen inom industrin

KOMMENTAR Potentialen för Sverige som kunskapsnation är enorm, och uppbyggnaden av European Spallation Source (ESS) i Lund kan hjälpa till att lösa komplexa problem inom svensk industri. Men vi får inte missa chansen. Nu måste regeringen växla upp, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Europa måste trycka plattan i mattan

KOMMENTAR Forskning och innovation sker i allt större utsträckning i östra Asien. Europa riskerar att bli omkört. Därför är det viktigt att EU:s nästa ramprogram för forskning prioriterar rätt, skriver Emil Görnerup, ansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor.
NYHET Publicerad:

Topptalang hotas av utvisning

ARBETSKRAFTSINVANDRING När iranska Nina forskade vid KTH handplockades hon av företagaren Rutger Gyllenram. Efter flera år i Sverige hotas hon nu av utvisning på grund av en minimal administrativ miss. ”Nina har en kompetens som är helt unik och vital för mitt företag. Istället för att ta tillvara den, hotas hon med utvisning”, säger Rutger Gyllenram.
NYHET Publicerad:

Regeringen saknar plan för ökade privata FoU-investeringar

KOMMENTAR Under de senaste tio åren har de privata investeringarna i FoU i förhållande till BNP sjunkit med en procentenhet. Nyligen presenterades nya siffror som inger ytterligare anledning till oro. I regeringens forskningsproposition lyser dock investeringsperspektivet med sin frånvaro, skriver Patrick Krassén, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Snäv forskningspolitik missar målet

FORSKNING I forskningspropositionen finns flera positiva nyheter. Men det saknas en sense of urgency, anser Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv. ”Huvudintrycket är att regeringen har mycket mer att göra för att den negativa trenden ska vändas.”
NYHET Publicerad:

Forskare hindras samarbeta med näringslivet

FORSKNING Allt färre forskare på svenska lärosäten väljer att samarbeta med företag. Det är slutsatsen i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. Enligt Emil Görnerup, forskningspolitisk expert och rapportens författare, är resultatet oroväckande.
NYHET Publicerad:

Brist på styrning hämmar svensk forskning

OECD-RAPPORTEN OECD:s analys av svensk forskning visar att ökade basanslag inte har lett till någon större måluppfyllnad. Svenskt Näringsliv föreslår därför att en premie införs som uppmuntrar lärosäten att samverka med samhället, och en premie som främjar att forskare rör sig mellan lärosäten och näringsliv. Det skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Flera insatser krävs för att ändra negativ forskningstrend

KOMMENTAR De privata investeringarna i FoU i Sverige har sjunkit under det senaste decenniet. Nu måste landets framtid som forskningsnation säkras, vilket kräver flera insatser. Svenskt Näringsliv föreslår bland annat att en mobilitetspremie som främjar rörlighet mellan akademi och näringsliv införs.
NYHET Publicerad:

Företagsamma forskares tips: "Våga ta risker"

FORSKNING Thomas och Helena Edlund är vinnarna av Baltics samverkanspris för deras arbete med nyttiggörande av forskning. Forskarparet driver företaget Betagenon som gör diabetesläkemedel. ”För att lyckas tror jag att man behöver hoppa av det akademiska och driva företaget själv”, säger Thomas Edlund. 
NYHET Publicerad:

Näringslivsgrupp ska stärka svensk utbildning

NYSATSNING Svenskt Näringsliv lanserar ett nytt initiativ, Näringslivets forskningsberedning, vars uppgift är att presentera konkreta förslag hur Sverige kan behålla sin position som stark kunskapsnation även i framtiden. I beredningen ingår tungviktare inom både näringsliv och akademi.