Asiatiska ekonomier stänger dörren för Europa

NYHET Publicerad

GLOBALISERING Världshandeln viker och Asien blir allt mer stängt för omvärlden. För Europa är det dåliga nyheter, eftersom man riskerar att bli isolerade, betonar Razeen Sally, professor i internationell politisk ekonomi vid National university of Singapore. ”Efter finanskrisen är det ingen som tar Europa på allvar”, sade han.

Sally

Professor Razeen Sally.

Perioden innan finanskrisen i västvärlden 2007 upplevde Asien den kanske mest intensiva globaliseringsfasen någonsin, inte minst på grund av att större ekonomier som Kina och Indien hoppade på tåget. En rad länder började globaliseras, inte bara tigerekonomierna i öst.

– Det innebar en kraftig utbudsinjektion i ekonomin och den främsta motorn var handel i form av utländska direktinvesteringar. Handelskedjor till Kina, och Indien och södra Asien öppnades upp. Det ledde till att gapet mellan Asien och västvärlden minskade, även om det fortfarande finns stora skillnader i levnadsstandard, ekonomiers storlek och politisk stabilitet, sade Razeen Sally, professor i internationell politisk ekonomi vid National university of Singapore, under ett seminarium hos Svenskt Näringsliv.

Finanskrisen slog till, men större delen av Asien påverkades inte nämnvärt. Större marknader som Kina, Indien och Indonesien fortsatte att växa i nästan samma takt som innan krisen. Men 2012 tog det stopp, och de senaste fyra åren har vi sett en inbromsning i Asien, betonade Razeen Sally.

– Det är inte längre lika optimistiskt,  även om det inte är lika illa som i Europa eller USA. Kina säger att de växer med 6-7 procent, men i verkligheten växer de med 4,5-5 procent. Men med tanke på hur stor marknad Kina är så är det fortfarande goda nyheter för globala företag, sade han.

Men frågan är vad som händer nu?

Sedan 2012 har det skett en kraftig inbromsning av den internationella handeln. Den håller knappt jämna steg med den globala tillväxten, som är låg, och siffror från förra året pekar inte i rätt riktning. Framför allt minskar handel inom tillverkning, betonade Razeen Sally.

– Det här väcker stora frågor. Är det här bara en kortsiktig trend? Kommer vi att komma tillbaka till normala handelsnivåer eller är förändringen permanent? Det vill säga ska vi vänja oss vid att inte bara ha låg tillväxt, utan även en låg global handelstillväxt? Det här är väldigt oroande för exportorienterade ekonomier, sade han.

Tillväxt och handel har svårt att blomstra utan stabilitet och klara spelregler, konstaterade Razeen Sally. Men efter finanskrisen har situationen i Asien blivit allt mer instabil, både politiskt och ekonomiskt, menade han.

– Kina agerar ganska aggressivt, och det finns rivalitet mellan Kina och Indien. Kina har format strategiska relationer med länderna runt Indien, vilket i mångt och mycket exkluderar Indien och västvärlden från dessa länder, sade han.

Och fler saker bubblar under ytan. De senaste fem till tio åren har skulderna ökat kraftigt i Asien, vilket lett till striktare kapitalmarknader. Kina har skulder på 260 procent av BNP, och det handlar framför allt om skulder för företag och hushåll. Samma fenomen finner man i Thailand, Malaysia, Indonesien, Singapore och så vidare.

– Man ser en kapitalflykt från sårbara och osäkra marknader, sade han. 

Ett annat orosmoln är att Kina har börjat lägga om från export till inhemsk konsumtion. Dessutom har man ett banksystem som är på vippen att bli bankrutt.

– Det är en stor källa till en potentiell kris. Visserligen kan staten gå in med reserver men det kommer att innebära att Kina växer långsammare, och att osäkerheten ökar, sade han.

Asien har länge varit ”ideatakers” och inte ”ideamakers”, betonade Razeen Sally, och man har inte funderat särskilt mycket på stora frågor kring frihandel och protektionism.

– Man har växt genom att anpassa sig och hitta fördelar. Men nu börjar man fundera, vilket kan vara dåliga nyheter för länder som är beroende av handel. I många asiatiska länder utgör handel över 100 procent av BNP, sade han.

Är Globaliseringen på väg att dö ut? Det finns oroande tendenser, konstaterade Razeen Sally.

– Det kryper sig på en ökad protektionism, och det rör det sig ofta om andra hinder än tullar, till exempel subventioner och standarder. Främst handlar det om handelshinder för stål, järn, bilar, jordbruk och så vidare, det vill säga områden som inte traditionellt förknippas med globalisering, sade han.

Hur allvarligt är det för Europa?

– Europa har ett stort problem, de har överskattat sitt inflytande i Asien. Ingen lyssnar på Europa, och efter krisen är det ingen som tar Europa på allvar, sade han. 

För Europa är det avgörande att TTIP-förhandlingarna snabbas på och går i lås, betonade Razeen Sally.

– Med TTIP kan Europa tas lite mer på allvar, och innebära en språngbräda för relationer med de asiatiska regionerna. Men utan det så hamnar Europa i ett vakuum, sade han. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nya handelshinder gör krisen värre

KOMMENTAR (Uppdaterad 19 mars) Även i kristider är det viktigt med samarbete och frihandel. Kortsiktiga protektionistiska åtgärder gör skada, skriver Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

EU-debatt: ”Första prioritet är frihandeln”

EU-VALET EU måste fortsätta att stå upp för frihandel och inte falla i fällan att sluta sig, trots hot om amerikanska tullar och konkurrens från Kina. ”De senaste två åren har EU slutit två viktiga handelsavtal, ett med Japan och ett med Kanada. Det hade aldrig ett enskilt land klarat”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Stora förväntningar på japansk jättemarknad

HANDEL Frihandelsavtalet mellan EU och Japan har börjat gälla. Förväntningarna är stora på den nya jättemarknaden. ”Avtalet är inte endast viktigt av ekonomiska skäl men har också ett stort symboliskt värde i tider som domineras av populistiska och protektionistiska krafter”, säger Jonas Berggren, chef för Internationella sekretariatet.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Brexit: Företagen uppmanas öka sina förberedelser

KOMMENTAR Brexitförhandlingarna kärvar. Svenska företag känner oro. Gör en grundlig riskanalys och en handlingsplan om effekterna kring tull, tillstånd och logistik, uppmanar Jens Hedström, chef för Brysselkontoret.
NYHET Publicerad:

”Välkommet med förhandlingar istället för hot om tullar”

FRIHANDEL USA vill inleda förhandlingar med EU om ett handelsavtal. "Ett glädjande besked. De verkligt stora vinsterna kommer om vi får till stånd närmare samarbeten kring olika regleringsfrågor", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Nya Naftaavtalet bra för världshandeln

FRIHANDEL Det nya Nafta-avtalet mellan USA, Kanada och Mexiko kan på sikt bidra till reformer av Världshandelsorganisationen, WTO. Det menar Niklas Bergström, handelsansvarig.
NYHET Publicerad:

Tunga WTO-medlemmar struntar i spelregler

KOMMENTAR Handelskriget mellan USA och en rad av dess närmaste handelspartners bottnar främst i att vissa större medlemmar i WTO inte håller sig till organisationens spelregler, skriver Niklas Bergström, ansvarig för handelsfrågor.
NYHET Publicerad:

Nya USA-tullar hotar svensk industri

INTERNATIONELL HANDEL Djupt olyckligt. Tullarna slår både direkt och indirekt mot svensk industri, kommenterar vd Carola Lemne beskedet att president Trump beslutat att permanenta stål- och aluminiumtullarna.
NYHET Publicerad:

”Frihandelsavtalet öppnar för nya affärer i Japan”

EXPORT En rekordstor näringslivsdelegation, under ledning av ordförande Fredrik Persson, besöker i veckan Japan. 50 svenska storföretag och 23 startupföretag deltar på resan, som förhoppningsvis ska leda till nya affärer och ökad export till Japan.
NYHET Publicerad:

Cybersäkerhet får inte maskera protektionism

KOMMENTAR EU-kommissionen vill ge it-säkerhetsmyndigheten, Enisa, mer resurser. Ett steg i rätt riktning, men det får inte begränsa de europeiska företagens konkurrenskraft, skriver jurist Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Lemne djupt oroad av Trumps ståltullar

FRIHANDEL "Det är med stor oro jag har tagit del av den amerikanska administrationens avsikter att införa strafftullar på utländskt stål och aluminium" säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Globaliseringen kan göra alla till vinnare

FRI HANDEL Globaliseringens fördelar har kommit i skymundan i en allt mer frihandelsfientlig diskussion. En nysläppt rapport, som förklarar frihandelns positiva effekter för länder, företag, konsumenter och medborgare, söker råda bot på alla myter och missuppfattningar.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtalet CETA: I dag kör vi igång!

KOMMENTAR Idag träder frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada i kraft. Det kommer bland annat att leda till kostnadsminskningar på 590 miljoner euro för europeiska företag, utöver minskade av regelkrångel och onödig byråkrati, skriver Olof Erixon, handelspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Frihandelsavtal med Kanada godkänt

KOMMENTAR En majoritet av EU-parlamentets ledamöter röstade ja till ett frihandelsavtal med Kanada. För Sverige och det svenska näringslivet är det en mycket glädjande nyhet, skriver handelsexpert Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Ett förslag för ökad protektionism

KOMMENTAR Regeringen vill riva upp Lex Laval. Det ger svenska fackförbund ökade möjligheter att vidta stridsåtgärder mot företag som jobbar tillfälligt i Sverige. Förslaget strider mot EU-rätten. Rättsläget har inte förändrats, anser arbetsrättsjurist Niklas Beckman. 
NYHET Publicerad:

Företagare på frihandelsoffensiv

INTERNATIONELL HANDEL Brexit blev ett bryskt uppvaknande för Europa. När det dessutom finns tecken på att EU slarvar bort den inre marknaden reagerar många småföretagare starkt. ”Protektionismen skrämmer oss småföretagare. Vi vill bevara det öppna samhället”, säger Uniguides vd Anna-Lena Bohm.
NYHET Publicerad:

EU-kommissionen vill se nya regler för antidumpningsåtgärder

INTERNATIONELL HANDEL EU-kommissionen har föreslagit en ny metod för att beräkna om, och hur mycket, en importerad vara är dumpad. Frågan är teknisk, men i praktiken mycket viktig, både för importörer inom EU och exportörer i tredje land, skriver handelsexperten Olof Erixon.
NYHET Publicerad:

Oro över amerikansk utveckling

POLITIK Sedan det står klart att Donald Trump vunnit presidentvalet i USA är oron stor för ökad protektionism. "Med Donald Trump som president ökar risken för att USA väljer en isolationistisk linje. Det vore allvarligt för ett litet och exportberoende land som Sverige", säger Carola Lemne, vd.